Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2017 r. - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2017 r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum - pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty z załącznikami.

 
 
 
logo MKO
 
Warszawa, 27 lutego 2017 r.
 
KOG.5563.3.2017.DP

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

 

                   Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, w związku z art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60) oraz w związku z art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  (zał.  nr 1) oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające  na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowych i gimnazjum (zał. nr 2).

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2017
Data modyfikacji 23.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry