Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lista olimpiad dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Strona znajduje się w archiwum.

Lista olimpiad dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Lista olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych finansowanych przez MEN

Lista olimpiad przedmiotowych – dla uczniów gimnazjów

oraz szkół ponadgimnazjalnych

 

l. p.

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot/etap edukacyjny

1

 

Olimpiada matematyczna juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
w Warszawie

matematyka gimnazjum

2

Olimpiada matematyczna*

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
w Warszawie

matematyka

szkoła ponadgimnazjalna

3

Olimpiada z literatury i języka polskiego *

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

szkoła ponadgimnazjalna

 

4

Olimpiada języka angielskiego gimnazjalistów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język angielski

gimnazjum

5

Olimpiada języka angielskiego*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język angielski

szkoła ponadgimnazjalna

6

Olimpiada informatyczna*

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

informatyka

szkoła ponadgimnazjalna

7

Olimpiada informatyczna gimnazjalistów*

Stowarzyszenie Talent
z Gdyni

informatyka

gimnazjum

8

Olimpiada języka białoruskiego*

Uniwersytet Warszawski
– Katedra Białorutenistyki

język białoruski

szkoła ponadgimnazjalna

9

Olimpiada języka niemieckiego*

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

szkoła ponadgimnazjalna

10

Olimpiada języka rosyjskiego*

 

Uniwersytet Warszawski

język rosyjski

szkoła ponadgimnazjalna

11

Olimpiada języka francuskiego*

PROF. – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

szkoła ponadgimnazjalna

 

12

Olimpiada języka łacińskiego*

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

język łaciński
i kultura antyczna

szkoła ponadgimnazjalna

13

Olimpiada biologiczna*

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

 

biologia

szkoła ponadgimnazjalna

14

Olimpiada chemiczna*

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

chemia

szkoła ponadgimnazjalna

15

Olimpiada filozoficzna*

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

filozofia

szkoła ponadgimnazjalna

16

Olimpiada geograficzna*

Polskie Towarzystwo Geograficzne
w Warszawie

geografia

szkoła ponadgimnazjalna

17

Olimpiada fizyczna*

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

fizyka

szkoła ponadgimnazjalna

18

Olimpiada artystyczna*

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
w Warszawie

historia muzyki, historia sztuki

szkoła ponadgimnazjalna

19

Olimpiada historyczna gimnazjalistów

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

historia

gimnazjum

20

Olimpiada historyczna*

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

historia

szkoła ponadgimnazjalna

21

Olimpiada wiedzy o Polsce
i świecie współczesnym

Uniwersytet Warszawski

wiedza
o społeczeństwie

szkoła ponadgimnazjalna

 

 

* Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DZ. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4 tego rozporządzenia, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

 

 

Lista olimpiad interdyscyplinarnych lub z przedmiotów dodatkowych

 

l. p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

2

Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności

Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

3

Olimpiada Medialna

Fundacja Nowe Media

4

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
o Państwie i Prawie

Wyższa Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu

5

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Fundacja Matematyków Wrocławskich

6

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

7

Olimpiada Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

8

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

9

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet w Białymstoku

10

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
o Prawie

II Społeczne Liceum im. Toniego Halika

11

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa

13

Olimpiada Wiedzy o Biznesie
i Innowacjach

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

14

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu
i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Stowarzyszenie Doradców szkolnych
i Zawodowych RP

15

Olimpiada Cyfrowa

Fundacja Nowoczesna Polska

16

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy
o Społeczeństwie

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

17

Olimpiada Wiedzy o rodzinie

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
w Olsztynie

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak

Nawigacja

do góry