Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

II ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU

II ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU - 15 GRUDNIA 2022 R. GODZ. 11.00

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że II etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godzinie 11.00 w następujących lokalizacjach:

 • Sala kinowa w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A. (dla uczniów szkół z Warszawy i powiatów bezpośrednio nadzorowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie);
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Ciechanowie, ul. Broniewskiego 1 (dla uczniów szkół z Ciechanowa i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty
  w Ciechanowie
  );
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, ul. Walecznych 20 (dla uczniów szkół z Płocka i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty
  w Płocku
  );
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12, (dla uczniów szkół z Ostrołęki i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ostrołęce);
 • Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubal” w Radomiu, ul.  Grzecznarowskiego2. (dla uczniów szkół z Radomia i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty
  w Radomiu
  );
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach ul. gen. Orlicz-Dreszera 36 (dla uczniów szkół z Siedlec i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty
  w Siedlcach
  ).

Czas trwania etapu wojewódzkiego wynosi 90 minut.

Bardzo proszę o przybycie uczestników w wyznaczone miejsca do godz. 10.45, co umożliwi punktualne rozpoczęcie Konkursu. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej oraz przyborów do pisania.

Jednocześnie przypominam, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II etapu Konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Ponadto informuję, że do etapu ponadwojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim uzyskają co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia.

W miesiącu styczniu 2023 r. listy z wynikami uzyskanymi przez wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego będą dostępne na stronach internetowych: www.kuratorium.waw.pl oraz na stronie www.losyzolnierza.pl.

Z poważaniem

                                                         Wojewódzki Koordynator Konkursu

                                                          Zdzisław Młodziejewski

 

Metryczka

Data publikacji 02.12.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry