Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Opinia MKO dot. zgodności arkusza organizacji publicznych- placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych na rok szkolny 2020/2021 z przepisami prawa oświatowego - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Opinia MKO dot. zgodności arkusza organizacji publicznych- placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych na rok szkolny 2020/2021 z przepisami prawa oświatowego

Karta informacyjna.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.04.2018
Data modyfikacji 02.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry