Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia PRM na rok 2023-2024 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Stypendia PRM na rok 2023-2024

Warszawa, dn. 21 września 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3111.24.2023.SB
 

Szanowni Państwo,
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie uprzejmie informuje, że przystępuje do procedury uruchomienia wypłat stypendium Prezesa Rady Ministrów wg listy zgłoszonych przez Państwa kandydatów, którzy otrzymali stypendium na rok szkolny 2023/2024.

Środki finansowe będą przekazywane w dwóch ratach:

  • I rata - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia 2023 roku
  • II rata - do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca 2024 roku

Stypendium zostanie wypłacone na podane konto bankowe, zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. ( Dz.U. z 2005 r. Nr 106, poz.890) wskazane przez Stypendystów w oświadczeniu niezbędnym do wypłaty środków finansowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik. nr 1 – druk do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie).

Oświadczenie należy uwiarygodnić pieczęcią szkoły oraz przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 30 października 2023 r. z dopiskiem "STYPENDIUM PRM" na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

21.09.2023
Data publikacji 21.09.2023
Data modyfikacji 27.09.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Bieniek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry