Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zapotrzebowania na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Zapotrzebowania na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy.

Warszawa,  14 marca 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.2.4.2023.ML

Szanowni Państwo

Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie

Urzędów Miast i Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2023 r., dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwoty zapotrzebowania powinny być podane wyłącznie na podstawie już wydanych decyzji administracyjnych lub pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

Wypełniona tabela z kwotami (w tym już zrealizowanymi wypłatami ze środków własnych, jeżeli takie wystąpiły) w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. należy przesłać do 29 marca 2023 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP),a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej wersji edytowalnej na adres: magdalena.lipiec@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną ).

 

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

Załączniki :
1. Zapotrzebowanie na środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (do wypełnienia)

 

Metryczka

17.03.2023
Data publikacji 17.03.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Lipiec
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry