Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Jak uzyskać – karta informacyjna -

Nawigacja

Jak uzyskać – karta informacyjna

ZASADY UDZIELANIA PATRONATU LUB REKOMENDACJI PRZEZ
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

Udzielenie patronatu lub rekomendacji przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr BKO.031.20.2018.AM.
 
Podmiot ubiegający się o uzyskanie patronatu lub rekomendacji powinien zapoznać się z zasadami (patrz: karta informacyjna) i złożyć do Kuratorium Oświaty w Warszawie wypełniony wniosek.
 
Patronat i rekomendacja stanowią pozafinansową formę współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Objęcie patronatem/rekomendacją konkursu (zawodów, turnieju, olimpiady) przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 25.10.2009
Data modyfikacji 02.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry