Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki Kurator Oświaty - Kierownictwo -

Nawigacja

Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska

Aurelia Michałowska od roku 2009 do czasu powołania na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. W latach  2007-2009 była zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Radomiu. Pracowała także w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator radomskiej delegatury.

Jest nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem pracy, posiada II stopień specjalizacji zawodowej. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku - edukacja początkowa. Odbyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia zintegrowanego, zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, technologii informacyjnej i marketingu, a także liczne kursy i szkolenia (m.in. z nadzoru pedagogicznego, edukacji medialnej w praktyce szkolnej).

Interesuje się turystyką i sportem.

 

Metryczka

Data publikacji 24.03.2016
Data modyfikacji 25.04.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aurelia Michałowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry