Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dla dyrektorów szkół o realizowanym przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projekcie: Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Radom:Informacja dla dyrektorów szkół o realizowanym przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projekcie: Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

24.11.2021

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu zachęca do zapoznania się z ofertą Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Celem realizacji projektu: Uczymy (się) zdalnie… jest doskonalenie jakości pracy nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach w Radomiu oraz powiecie radomskim, udzielanie wsparcia w zakresie planowania procesu uczenia się, posługiwania się narzędziami TIK, podniesienie kompetencji w obszarze pracy zespołowej, komunikowania się i wymiany doświadczeń. Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.11.2021
Data modyfikacji 24.11.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Nogalska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Błędowski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Błędowski
do góry