Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022 - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrołęka:Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022

22.09.2021

We wrześniu 2021 r. na terenie działania Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyły się wideokonferencje dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych inaugurujące rok szkolny 2021/2022. W dniu 7 września br. spotkanie transmitowane było z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z powiatów makowskiego i ostrołęckiego, na którym obecny był przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim. 9 września br. wideokonferencja miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej, przy współudziale przedstawiciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy z powiatu ostrowskiego i m. Ostrołęki. 15 września br. wideokonferencja  transmitowana była ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu, w której uczestniczyli dyrektorzy z powiatu przasnyskiego i wyszkowskiego, a ponadto przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Spotkaniom przewodniczył Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Pan Michał Giers.

W związku z realizacją zadań wynikających z organizacji nowego roku szkolnego wizytatorzy Delegatury w Ostrołęce przedstawili zmiany w prawie oświatowym, informacje dotyczące realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021”, a także „Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022”. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce omówił najważniejsze zagadnienia/problemy związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Ważnym punktem wideokonferencji były również wystąpienia przedstawicieli ww. podmiotów leczniczych, którzy omówili kwestie związane z zabezpieczeniami epidemicznymi w szkołach. W wideokonferencjach udział wzięło ogółem 283 Dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie w imieniu Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz własnym złożył życzenia dyrektorom, a także nauczycielom, uczniom i rodzicom na nowy rok szkolny 2021/2022.

Składam serdeczne podziękowania organom prowadzącym, dyrektorom podmiotów leczniczych oraz dyrektorom szkół za pomoc techniczną i merytoryczną przy organizacji wideokonferencji. Dziękuję również pracownikom Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie spotkań.

Z poważaniem,

Dyrektor
Delegatury w Ostrołęce
Kuratorium Oświaty w Warszawie
(-)
Michał Giers

  • Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022
    Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022
  • Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022
    Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022
  • Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022
    Narady inaugurujące rok szkolny 2021/2022

Metryczka

Data publikacji 22.09.2021
Data modyfikacji 22.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Jaskólska
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Ciak
Osoba modyfikująca informację:
Ireneusz Ciak
do góry