Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narada inaugurująca rok szkolny 2021/2022 - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Płock:Narada inaugurująca rok szkolny 2021/2022

08.09.2021

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w spotkaniach inaugurujących rok szkolny 2021/2022 z podziałem na typy szkół,  które odbędą się w następujących terminach:

  • przedszkola, szkoły podstawowe, w tym specjalne – 14 września 2021 r. w godz. 10.00 -12.00.  Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym, ul. Sportowa 7a;
  • szkoły ponadpodstawowe, w tym specjalne, poradnie i inne placówki oświatowo -wychowawcze – 15 września 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00.   Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul. Korczaka 10, (Płock – Borowiczki).


Porządek spotkania:

  • Wybrane elementy konstruowania programu wychowawczo – profilaktycznego
  • z uwzględnieniem wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia  Nauczycieli,  Wydział w Płocku;
  • Wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na terenie Delegatury w Płocku w roku szkolnym 2020/2021;
  • Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022 w Delegaturze w Płocku;
  • Zmiany w przepisach prawa oświatowego;
  • Sprawy różne.

Prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

                                                                                                                                                    Z poważaniem,


                                                                                                                                                                   p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku
                                                                                                                                                                    Kuratorium Oświaty w Warszawie

                                                                                                                                                             /-/
                                                                                                                                                              Bożena Woźniak

 

Metryczka

Data publikacji 08.09.2021
Data modyfikacji 08.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tadeusz Ciastkowski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Golubski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Golubski
do góry