Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narada inaugurująca rok szkolny 2021/2022 - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Ciechanów:Narada inaugurująca rok szkolny 2021/2022

01.09.2021

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących
Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w rejonowych spotkaniach inaugurujących rok szkolny 2021/2022, które odbędą się w następujących terminach:

  • powiat ciechanowski – 14 września 2021 r. o godz. 12:00 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18B,
  • powiat mławski – 15 września 2021 r. o godz. 10:00 –  Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie, ul. Graniczna 39,
  • powiat płoński – 16 września 2021 r. o godz. 11:00 – Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50 (sala widowiskowa),
  • powiat pułtuski – 15 września 2021 r. o godz. 10:00 – Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11 (sala koncertowa),
  • powiat żuromiński – 16 września 2021 r. o godz. 11:00 – Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie, ul. Lidzbarska 27

​Porządek spotkania:

  • Wystąpienie przedstawiciela podmiotu leczniczego nt. działań dotyczących szczepień dzieci i młodzieży.
  • Realizacja Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty  na rok szkolny 2020/2021 w Delegaturze w Ciechanowie.
  • Spostrzeżenia i uwagi do arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.
  • Wybrane zmiany w przepisach prawa oświatowego.
  • Sprawy różne, np. Dobre praktyki w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty.

​Z poważaniem

Dyrektor
Delegatury w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie
/-/
Jacek Zawiśliński

Metryczka

Data publikacji 01.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Jasińska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry