Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Korpus Solidarności – długoterminowy program dla wolontariuszy i organizacji - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Płock:Korpus Solidarności – długoterminowy program dla wolontariuszy i organizacji

13.01.2021

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie jako Partner Korpusu Solidarności na terenie województwa mazowieckiego organizuje szkolenia, spotkania i warsztaty promujące idee wolontariatu długoterminowego.

Wolontariat długoterminowy to aktywność społeczna, która jest formą stałego zaangażowania społecznego. Ten rodzaj wolontariatu oferujący pomoc długofalową, skierowany jest nie tylko na działanie, ale też budowanie relacji i umocnienie więzi. Oferta jest bardzo różnorodna, obejmuje np. regionalne warsztaty, spotkania, indywidualne formy wsparcia, jak poradnictwo, staże, debaty, spotkania branżowe wolontariatu

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu jest organizacją, dla której wolontariat jest podstawową i najważniejszą formą zaangażowania społecznego, ponieważ przez człowieka służy człowiekowi. Dlatego Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zdecydowało się na przystąpienie do Korpusu Solidarności - programu, który zajął się wolontariatem kompleksowo – mówi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Oferta programu Korpus Solidarności jest bardzo szeroka. Począwszy od wolontariuszy, poprzez koordynatorów, na organizatorach wolontariatu kończąc. Integracja środowiska wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenia wolontariatu – to główne cele programu Korpus Solidarności.

Na trudny czas związany z pandemią, która dotknęła zarówno działalność wolontariacką, jak i beneficjantów pomocy wolontariackiej Centrum Wolontariatu przygotowało pakiet szkoleń dostępnych za pomocą narzędzi online.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zachęca wszystkich, którzy myślą o wolontariacie do zapoznania się z ofertą programu Korpus Solidarności.

Szczegóły na temat programu Korpus Solidarności dostępne są na stronach www.korpussolidarnosci.gov.pl  oraz www.wolontariat.waw.pl/korpus-solidarnosci .

Metryczka

Data publikacji 13.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Informacja Prezesa Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu dotycząca programu korpusu Solidarności w sprawie wolontariatu
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Golubski
do góry