Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Radom:Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

30.12.2020

W dniu 31 grudnia 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wydawane będą przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Radomiu od ul. Żeromskiego 53. Z uwagi na fakt, iż Urząd Miejski w Radomiu jest zamknięty, po przybyciu na miejsce proszę o wykonanie telefonu pod nr 48 3620330 informującego pracownika Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu o Państwa przybyciu.

Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, tj. założenia maseczki na usta i nos  oraz o posiadanie własnego długopisu celem podpisania potwierdzenia odbioru dokumentów.

W przypadku braku możliwości odebrania aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w wyżej wymienionym terminie odebranie aktu będzie możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – numer telefonu do kontaktu: 48 362 82 84 lub 48 3620330.

 

DYREKTOR
Delegatury w Radomiu
Kuratorium Oświaty w Warszawie

- / -

Wojciech Nalberski

Metryczka

Data publikacji 30.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Otolińska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Błędowski
do góry