Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja POPULARYZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Radom:Konferencja POPULARYZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

27.09.2019

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Pracodawcy, Organy Prowadzące Szkoły

 

 

Zaproszenie do udziału w konferencji

POPULARYZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE
 

           Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji POPULARYZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Konferencja odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
w Radomiu w godzinach od 11.00 do 14.00.

          Celem konferencji jest upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami, pokazanie możliwości finansowania współpracy pracodawców ze szkołami, popularyzacja szkolnictwa branżowego w województwie, prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe.

          Przedsięwzięcie adresowane jest do organów prowadzących szkoły, urzędów pracy, izb rzemieślniczych, środowisk związanych z kształceniem branżowym, dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz doradców zawodowych. Prosimy dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego oraz doradców zawodowych o udział w konferencji wraz z przedstawicielem współpracujących ze szkołą pracodawców.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rejestracja uczestników konferencji dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie:  http://kuratorium.waw.pl/szkolnictwo-zawodowe-04-10

Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rejestracji upływa w dniu 2 października 2019 r. o godzinie 14.00

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Teresą Traczyk- st.wizytatorem Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, tel. 48 36 20 911

 

Z wyrazami szacunku

 

                    

     Mazowiecki Kurator Oświaty                             Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

                /-/                                                                                                           /-/

            Aurelia Michałowska                                                                            Edyta Wójcik

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Traczyk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Błędowski
do góry