Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16.10.2018

W dniu 12 października 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty pracownikom oświaty za ich wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Gospodarzami uroczystości byli Pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Pan Robert Kowalski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku.

W uroczystości udział wzięli posłanki na Sejm RP Pani Anna Cicholska i Pani Elżbieta Gapińska, II Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz, Pani Wioletta Kulpa Kierownik działu sponsoringu społecznego i CSR, Delegatka Prezesa ds. lokalnej społeczności oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele służb mundurowych i nauczycielskich związków zawodowych.

Uhonorowanym – nauczycielom i pracownikom oświaty – wręczono odznaczenia państwowe: 1 Złoty Krzyż Zasługi, 2 Srebrne Krzyże Zasługi, 9 Brązowych Krzyży Zasługi, 12 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 5 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę i 24 Medale Brązowe za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe – 104 Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Ponadto odznaczono 7 pracowników oświaty na wniosek płockiej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność Regionu Płockiego, 3 na wniosek Oddziału w Płocku Związku Nauczycielstwa Polskiego i 1 pracownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Płocku.

Pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyła również 4 nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz 6 nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu laureatów konkursu Piosenki Powstańczej:

  • dzieci z Publicznego Przedszkola w Gozdowie – utworem „Pałacyk Michla”,
  • uczennicy Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie – utworem „Serce w plecaku”,
  • uczennicy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie – 2 utwory „Jaskółka” i „Póki Polska żyje w nas”,
  • młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie - 2 utwory „Żeby Polska była Polską” oraz  „Między nami”.

Wszyscy odznaczeni otrzymali upominki przygotowane przez młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu pod kierunkiem Pani Dyrektor Leonory Brudnickiej.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.10.2018
Data modyfikacji 02.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Rutkowska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Politowska
do góry