Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Finał konkursu 'Mam 6 lat' - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał konkursu 'Mam 6 lat'

11 kwietnia odbyła się finałowa Gala Konkursu 'Mam 6 lat'. 15 laureatów konkursu odebrało nagrody. Uhonorowano również samorządy tytułem „Samorząd na 6'. W kategorii „miasto wojewódzkie” zwyciężyła – Warszawa.

11 kwietnia odbyła się finałowa Gala Konkursu Mam 6 lat z udziałem Minister Krystyny Szumilas. 15 laureatów konkursu odebrało nagrody. Ministerstwo uhonorowało również samorządy tytułem „Samorząd na 6'. W kategorii „miasto wojewódzkie” zwyciężyła – Warszawa.

- Obniżenie wieku szkolnego to cywilizacyjna zmiana, która pozwala dzieciom szybciej się rozwijać, szybciej poznawać świat i systematyzować wiadomości, uczyć się funkcjonować w grupie rówieśniczej, a to w przyszłości przełoży się na ich sukces edukacyjny. Jednak przygotowanie dzieci do tej zmiany wymaga dobrej współpracy przedszkoli ze szkołami podstawowymi, ale przede wszystkim wsparcia rodziców. Dlatego poprosiłam rady rodziców przedszkoli i szkół podstawowych, żeby podzielili się swoim doświadczeniem - jak konkretnie przygotowują dzieci do wcześniejszej edukacji szkolnej w przedszkolu i jak szkoła podstawowa przyszykowała się na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Bo kto, jeżeli nie rodzice, potrafią ocenić pracę nauczycieli w przedszkolu i szkole i stwarzane tam warunki? Państwo są żywym dowodem na to, że rodzice w polskich przedszkolach i szkołach odgrywają szczególnie ważną rolę w starcie edukacyjnym swoich dzieci - mówiła minister Szumilas, gratulując laureatom konkursu, uczniom i rodzicom z całego kraju, obecnym na gali.

W gali uczestniczyli kuratorzy oświaty, w tym Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Głównym celem konkursu Mam 6 lat organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest wypromowanie najciekawszych działań rodziców w radach rodziców przedszkoli oraz szkół, ułatwiających przygotowanie i adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej.

Podczas gali nagrodzono zwycięzców konkursu w kategoriach: Rada Rodziców Przedszkoli, Rada Rodziców Szkoły oraz uczniowie klas I-III, którzy rozpoczęli naukę w szkole jako sześciolatki. Prace oceniane były w II etapach - regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybrali kuratorzy oświaty, a na etapie krajowym - kapituła powołana przez ministra edukacji narodowej. Do konkursu zgłoszonych zostało 4 607 prac. Do finału trafiło 16 prac przygotowanych przez rady rodziców przedszkoli, 16 - rady rodziców szkół oraz 50 wykonanych przez uczniów klas I-III, którzy poszli do szkoły jako sześciolatki. Były to barwne prace w formie listów, rysunków, filmików, dzieci zaprezentowały w nich umiejętności, jakie nabywają w szkole. Dla nich przeznaczona została specjalna kategoria konkursowa „Mam 6 lat i potrafię...'.

Ministerstwo uhonorowało również samorządy wyróżniające się pod względem największej liczby sześciolatków w pierwszych klasach tytułem „Samorząd na 6'. W kategorii „miasto wojewódzkie” zwyciężyła – Warszawa.

Więcej informacji na temat wyników konkursu: strona MEN

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu „Mam 6 lat” z terenu województwa mazowieckiego. Wielkie zainteresowanie konkursem, różnorodność form i treści przekazywanych w nadesłanych pracach są dowodem ogromnej aktywności lokalnych społeczności szkolnych i przedszkolnych.

Życzymy Rodzicom i Dzieciom oraz Radom Pedagogicznym, by realizowane przedsięwzięcia przekładały się na sukces edukacyjny. 

Metryczka

11.04.2013
Data publikacji 11.04.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry