Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs "Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole branżowej" - Aktualności -

Nawigacja

Konkurs "Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole branżowej"

Warszawa,  24 maja 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.5534.17.2023.MD

 

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe
województwa mazowieckiego

 
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 24 maja 2023 r. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił konkurs pt.: „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole branżowej”.

Celem konkursu jest wspieranie działalności innowacyjnej szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania przez nauczycieli nowatorskich metod pracy z uczniem.

Konkurs adresowany jest do dyrektorów szkół, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z obszaru województwa mazowieckiego.

Organizatorzy konkursu przewidują następujące równorzędne nagrody:

  1. tablet oraz bezpłatne miejsce na studiach podyplomowych: „Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa”, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską – Wydział Chemiczny,
  2. tablet oraz bezpłatne miejsce na studiach podyplomowych: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”, prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Żywienia Człowieka,
  3. tablet oraz bezpłatne miejsce na studiach podyplomowych: „Podyplomowe studia baz danych”, prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do dnia 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu.

Mam nadzieję, że nasza inicjatywa okaże się interesująca oraz dostarczy Państwu okazji do pogłębienia wiedzy, niezbędnej w codziennej praktyce szkolnictwa zawodowego.

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Konkursie.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2023
Data modyfikacji 30.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Dzikowicki
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry