Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program "MiniGranty"- dofinansowanie projektów aktywizujących młodzież - Aktualności -

Nawigacja

Program "MiniGranty"- dofinansowanie projektów aktywizujących młodzież

Przekazujemy informację OUR FUTURE FOUNDATION – organizacji non-profit, która poprzez programy grantowe, szkolenia i mentoring wyrównuje w skali ogólnopolskiej szanse edukacyjne dla młodzieży z mniej uprzywilejowanych środowisk.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów aktywizujących młodzież w ramach programu "MiniGranty" jest otwarty! Fundacja szuka organizacji uczniowskich - nieformalnych grupy młodych aktywnych osób, które chcą zrealizować projekt mający na celu aktywizację młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

Do programu "MiniGranty" mogą zgłaszać się zespoły złożone z przynajmniej 8 osób  w przedziale wiekowym 15-29 lat oraz zamieszkujące województwo mazowieckie. Celem programu jest stymulowanie aktywności oraz inspiracja młodzieży do działania. Każda grupa nieformalna może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w wysokości do 20.000 zł.

Wnioski można składać do 31 marca. Wszystkie szczegóły oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie https://off.org.pl/granty/.

Metryczka

Data publikacji 15.03.2023
Data modyfikacji 15.03.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Our Future Foundation
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry