Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Trwa nabór do projektu szkoleniowego pn. „Lekcja: Enter” - Aktualności -

Nawigacja

Trwa nabór do projektu szkoleniowego pn. „Lekcja: Enter”

Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów do udziału w projekcie szkoleniowym pn. „Lekcja: Enter”. Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół w całej Polsce. Jego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie w kontekście kształcenia na odległość i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym procesie. W ramach projektu „Lekcja: Enter” zostanie przeszkolonych ponad 75 tys.

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia w ramach projektu „Lekcja: Enter” są bezpłatne i skierowane do dyrektorów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli aż 9 różnych ścieżek szkoleniowych. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły. Szkolenia odbywają się w formie on-line.

Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Dodatkowo dyrektorzy szkół będą mogli wziąć w nieobowiązkowym module on-line „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania. Plan będzie uwzględniał m.in. rozwiązania umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Projekt „Lekcja: Enter”

Projekt „Lekcja: Enter” jest finansowany ze środków UE, a realizują go podmioty wyłonione w konkursie: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie w sytuacji kształcenia na odległość oraz zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Szkolenia przygotowują do bezpiecznego korzystania z nowych technologii w edukacji, w tym: aplikacji, programów oraz stron i portali edukacyjnych (m.in. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl).

Szczegóły projektu są dostępne na stronie: https://lekcjaenter.pl/.

Metryczka

Data publikacji 04.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry