Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narady w rejonach wizytacyjnych z dyrektorami szkół i placówek oświatowych - Aktualności -

Nawigacja

Narady w rejonach wizytacyjnych z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

Zakończył się cykl narad z dyrektorami szkół i placówek oświatowych na terenie województwa mazowieckiego. W 117 naradach wzięło udział ponad 2500 osób.

Narady zorganizowano w sposób tradycyjny i zdalny z zachowaniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

Celem narad było omówienie najważniejszych przepisów i zmian dotyczących organizacji roku szkolnego 2020/2021, w tym m.in.: kwestie nadzoru pedagogicznego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa; podsumowanie przebiegu i wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021;  wytycznych MEN, GIS i MZ dotyczących stosowania procedur i zasad reżimu sanitarnego w szkołach i placówkach.

W naradach uczestniczyli także przedstawiciele: powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej, Policji, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkania były poprzedzone wideokonferencją (26 sierpnia) skierowaną do wszystkich dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących z terenu województwa mazowieckiego.

Metryczka

Data publikacji 21.09.2020
Data modyfikacji 21.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry