Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dodatkowe ponad 50 mln zł na wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość - Aktualności -

Nawigacja

Dodatkowe ponad 50 mln zł na wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Finansowanie skierowane jest do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych.

Natomiast za pośrednictwem tych placówek wsparcie otrzymają nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach. Zapraszamy do zgłaszania się do projektu.

Celem działania jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających.

Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów grantowych zorganizowanych w terminie od listopada 2020 r. do lipca 2021 r., w procedurze konkursu otwartego, aż do wyczerpania środków na poszczególne kategorie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 45 909067,76 zł z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wartość całkowita projektu to 50 499 974,54 zł.

Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu:
Joanna Kulesza, e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 16.

Więcej o projekcie na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Metryczka

Data publikacji 16.09.2020
Data modyfikacji 17.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry