Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoś się do 11 września - Aktualności -

Nawigacja

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoś się do 11 września

10.07.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Będzie to piąta kadencja Rady, która jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

Co trzeba zrobić?

To proste! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego). 

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

Do kiedy trzeba wysłać zgłoszenie?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami należy przesłać do 11 września br.

O Radzie

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Ministerstwa W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN, nr tel. 22 34-74-140.

 

Metryczka

Data publikacji 10.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry