Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku

Warszawa,  03 lipca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.15.2020.RK
 
 
                                                                                                                   Organizatorzy wypoczynku

                                                                                                         dla dzieci i młodzieży

 

Szanowni Państwo,

za chwilę rozpoczną się wakacje, czas odpoczynku od pracy i nauki, która w mijającym roku szkolnym 2019/2020 wymagała od wszystkich innego niż do tej pory sposobu działania. W sytuacji pandemii jaką władze państwowe ogłosiły w kraju, pojawiła się konieczność dostosowania działań związanych z realizacją zadań przez nauczycieli w odmiennej niż wcześniej formie.

Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo wypoczywających, zachęcam Państwa organizatorów, aby w ramach akcji Bezpieczne wakacje, zorganizować działania edukacyjne m.in. na temat:

  • podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli,
  • bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym,
  • przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym „dopalaczom”
    oraz psychomanipulacji nieletnich,
  • ograniczenia zaufania do osób obcych.

Zachęcam do współpracy np. z Policją, Strażą Pożarną, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, przychodniami lekarskimi, które to instytucje (jak wynika z ich statutowych zadań) często włączają się w akcje, o charakterze profilaktycznym. 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.07.2020
Data modyfikacji 08.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Karwat
Osoba udostępniająca informację:
Renata Karwat
do góry