Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady obsługi klienta w Kuratorium Oświaty w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Zasady obsługi klienta w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Do odwołania w Kuratorium Oświaty w Warszawie obowiązują ograniczenia w obsłudze klientów. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Wszyscy klienci Kuratorium proszeni są o ograniczenie wizyt. Wizyta w uzasadnionych przypadkach jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu na poniższych zasadach.

Zasady obsługi Interesanta w Kuratorium Oświaty w Warszawie

 1. W okresie stanu epidemii podstawową formą obsługi Interesanta w Kuratorium Oświaty jest obsługa zdalna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (m.in. epuap, mail, telefon) lub drogą pocztową.
 2. Interesant może także złożyć dokumentację papierową w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie za pośrednictwem skrzynki na dokumenty znajdującej się na parterze obok stanowiska recepcyjnego.
 3. Skrzynka na dokumenty jest zabezpieczona i znajduje się pod nadzorem pracownika Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 4. Dokumenty złożone do skrzynki na dokumenty są odbierane codziennie, w dniach roboczych i wpisywane do dziennika kancelaryjnego, zgodnie z datą ich złożenia.
 5. Złożenie dokumentów za pośrednictwem skrzynki na dokumenty następuje bez potwierdzenia wpływu. Natomiast Interesant może, na wniosek, otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentów za pośrednictwem skrzynki na dokumenty, jeśli dołączy do składanej dokumentacji informację o swoim adresie mailowym. Potwierdzenie zostanie wysłane na wskazany adres mailowy.
 6. Bezpośredni dostęp Interesantów do urzędu Kuratorium Oświaty jest ograniczony i możliwy w uzasadnionych przypadkach, tylko dla osób wcześniej umówionych. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogły wejść do urzędu Kuratorium Oświaty.
 7. Stawienie się w innym terminie niż ustalona wizyta, w tym o innej godzinie będzie skutkowało odmową wejścia do na teren Kuratorium Oświaty.
 8. Do Kuratorium Oświaty mogą wchodzić tylko osoby umówione bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
 9. W przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, za zgodą Interesant dokonuje się pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Brak ww. zgody lub pomiar temperatury z wynikiem wskazującym na gorączkę, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników Urzędu oraz innych Interesantów, uniemożliwia wejście do Kuratorium Oświaty.
 10. Na teren Kuratorium Oświaty wraz z osobą umówioną nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.
 11. Interesant przez cały czas wizyty w Kuratorium Oświaty ma obowiązek noszenia własnej maseczki lub inny rodzaj zasłony ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.
 12. Przed wejściem każdy umówiony Interesant powinien zdezynfekować dłonie dostępnym w Kuratorium Oświaty środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
 13. Na terenie Kuratorium Oświaty obowiązuje zasada zachowania właściwego dystansu sanitarnego od innych osób oraz pracowników Kuratorium (odległość 1,5 - 2 m).
 14. Zdjęcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Kuratorium Oświaty w celu identyfikacji tożsamości Interesanta, przy zachowaniu właściwego dystansu sanitarnego.
 15. W trakcie przebywania na terenie Kuratorium Oświaty Interesant ma obowiązek przestrzegać określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się.
 16. Obsługa Interesanta odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do obsługi. Interesant nie ma prawa samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż wyznaczone stanowiska obsługi.
 17. Interesant, niezależnie od zasad określonych niniejszym Zarządzeniem ma obowiązek stosowania się do procedur określonych przez zarządcę budynku oraz obowiązujące przepisy prawa.
 18. Interesant powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą, ustalone podczas komunikacji zdalnej z pracownikiem Kuratorium Oświaty oraz dokument tożsamości.
 19. Powiadomienie o terminie stawienia się w Kuratorium Oświaty, nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.
 20. W przypadku naruszenia powyższych zasad wizyta w Kuratorium Oświaty nie będzie możliwa.
 21. Na terenie Kuratorium Oświaty mogą być wprowadzane ograniczenia związane z korzystaniem przez Interesantów z pomieszczeń Kuratorium, w szczególności ograniczenia związane z możliwością z korzystania z toalet.

Podstawa prawna: 

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 62 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi Interesanta w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Zachęcamy do kontaktu z urzędem za pośrednictwem podanych numerów telefonów, poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP

Klienci Kuratorium mogą także złożyć dokumenty do skrzynki umieszczonej w wejściu do budynku, bez potrzeby wcześniejszego umawiania wizyty (interesant może otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentów – zasady). W innym przypadku złożenie dokumentów w punkcie kancelaryjny urzędu, odbywa się po wcześniejszym umówieniu wizyty na zasadach określonych powyżej.  

Customers may submit the documents to the document box located at the main entrance without prior appointment (the office may confirm the receipt of documents – the rules). In all other cases, the customer may submit the documents in the office log only upon prior appointment.

 

Telefon interwencyjny do godziny 18.00

Uprzejmie informujemy, że do godziny 18.00 w sprawach nagłych czynny jest telefon pod numerem: 506 073 554.

 

Obsługa Wydziałów Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 22 551 24 00, wew. 3121
- pocztę elektroniczną: zse@kuratorium.waw.pl

 

 • Wydział Kształcenia Ogólnego

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 22 551 24 00, wew. 4131
- pocztę elektroniczną: kog@kuratorium.waw.pl

 

 • Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 22 551 24 00, wew. 5081
- pocztę elektroniczną: kpu@kuratorium.waw.pl

 

 • Wydział Rozwoju Edukacji

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 22 551 24 00, wew. 6106
- pocztę elektroniczną: red@kuratorium.waw.pl

 

 • Wydział Informacji i Programów Rządowych

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 22 551 24 00, wew. 5121
- pocztę elektroniczną: ipr@kuratorium.waw.pl

 

 • Archiwum zakładowe

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 22 620 30 33
- pocztę elektroniczną: archiwum@kuratorium.waw.pl

 

 • Wydział - Biuro Kuratora Oświaty

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 22 551 24 00, wew. 2122
-  pocztę elektroniczną: komunikacja@kuratorium.waw.pl

 

Obsługa Delegatur Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Delegatura w Ciechanowie

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 23 672 44 71/73
- pocztę elektroniczną: delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.plundefined

 

 • Delegatura w Ostrołęce

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 29 760 42 91/93
- pocztę elektroniczną: delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl

 

 • Delegatura w Płocku wew. 200

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 7.30 - 15.30 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 24 262 64 50
- pocztę elektroniczną: delegatura.plock@kuratorium.waw.pl

 

 • Delegatura w Radomiu

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 7.30 - 15.30 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 48 362 82 84 
- pocztę elektroniczną: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

 

 • Delegatura w Siedlcach

Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona na zasadach wskazanych powyżej. Kontakt z pracownikami w godzinach 8.00 - 16.00 możliwy jest poprzez:

- numer telefonu: 25 632 61 00
- pocztę elektroniczną:  delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl

 

Podstawa prawna

Ograniczenie obsługi następuje na podstawie § 21 ust.1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 r., poz. 861 ze zm.).

Metryczka

Data publikacji 16.03.2020
Data modyfikacji 20.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry