Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolska Olimpiada Techniki Samochodowej - Konkursy -

Nawigacja

Ogólnopolska Olimpiada Techniki Samochodowej

Po raz 17. Redakcja Auto Moto Serwisu i Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, organizują dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych) kształcących w zawodach w zakresie techniki samochodowej, Ogólnopolską Olimpiadę Techniki Samochodowej.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej techniki samochodowej oraz szlachetna rywalizacja pomiędzy szkołami o tytuł Samochodowej Szkoły Roku.

Uczestnikami olimpiady mogą zostać uczniowie, którzy brali udział w eliminacjach szkolnych, uzyskali trzy najlepsze wyniki w swojej szkole i zostali zgłoszeni do II etapu olimpiady przez dyrektora szkoły.

W trakcie olimpiady będzie oceniana wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Laureatami olimpiady zostanie trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu.

Podczas olimpiady przyznawany jest także tytuł Samochodowej Szkoły Roku. Otrzyma go szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów (z II i III etapu olimpiady), pod warunkiem, że przynajmniej jeden uczeń przejdzie do III etapu.

 

Olimpiada jest trzyetapowa:

I etap szkolny (do 15 lutego 2016 r.) - szkoły wyłaniają uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa zorganizowanego we własnym zakresie.

II etap półfinał (19 marca 2016 r. sobota) - Warszawa, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych przy ul. Narbutta 84, sprawdzian będzie miał formę testu teoretycznego.

III etap finał (21 maja 2016 r. sobota) - Warszawa, siedziba firmy Robert Bosch przy ul. Jutrzenki 105, uczniowie będą musieli wykonać dwa zadania praktyczne z zakresu diagnozowania i naprawy pojazdów.

 

Regulamin olimpiady oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych organizatorów www.automotoserwis.com.pl oraz www.wkl.com.pl

 

 

Zachęcamy  młodzież do  podjęcia rywalizacji i udziału w Olimpiadzie

 

Metryczka

Data publikacji 01.02.2016
Data modyfikacji 31.03.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Renata Świderska
do góry