Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. - Programowanie w szkole -

Nawigacja

Programowanie w szkole

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

logo MKO
Warszawa, dnia 13 maja 2016 r.
 
 
KPU.021.2.2016.HP

 

Dyrektorzy Szkół 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowejrekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla  nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkołach publicznych i placówkach winna rozpocząć się od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Innowację pedagogiczną proszę zaplanować na 3 lata szkolne począwszy od 1 września 2016 roku. Innowacja może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego.

Charakterystyka stanu zastanego

Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowania

Szkoły i placówki zainteresowane Pilotażowym wdrożeniem programowania zapraszam do zgłoszenia innowacji pedagogicznej do Mazowieckiego Kuratora Oświaty zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej w zakładce Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

Zachęcamy także do udziału w pilotażu szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych poprzez zgłaszanie informacji o realizacji autorskich programów nauczania dotyczących programowania poprzez wypełnienie formularza.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.05.2016
Data modyfikacji 01.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry