Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021 - Aktualności -

Nawigacja

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się w pełnymi wynikami badania Fundacji Orange.

logo raportu

Wybrane wnioski z raportu wyglądają następująco:

  • 62% nauczycieli twierdzi, że pandemia i wymuszona nią edukacja zdalna, negatywnie wpłynęły na postrzeganie ich statusu przez społeczeństwo, 52% uważa też, że ich zawód ma niski prestiż. Tylko 15% z nich chciałoby, by ich dziecko kontynuowało rodzinną tradycję,
  • relacje z uczniami to jeden z najważniejszych aspektów pracy nauczycieli. Doceniają, że specyfika zawodu chroni ich przed nudą i monotonią, ponieważ każdy dzień przynosi nowe radości, ale i wyzwania, na które trzeba reagować. 78% z nich odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy,
  • nauczyciele pełnią wiele ról, w tym te - związane z przekazywaniem wiedzy, byciem liderem i kształtowaniem postaw, wychwytywaniem talentów i problemów uczniów, a także wspieraniem rodziców w ich rozwiązywaniu. 63% rodziców i 55% uczniów jest zadowolonych z poziomu nauczania w szkole, ale to budowanie relacji z uczniami i zapewnienie im bezpiecznych warunków do nauki jest wskazywane jako kluczowe,
  • pełnienie roli wychowawczej, to jedno z wyzwań dla nauczycieli - wskazują na brak narzędzi i dostępu do specjalistów - tylko połowa ma możliwość konsultacji z psychologami. 38% deklaruje chęć rozwoju umiejętności psychologicznych oraz tych związanych z rozwiązywaniem konfliktów (35%).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

 

Metryczka

Data publikacji 18.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Fundacja Orange
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Telec
do góry