Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej

Inauguracja tegorocznej edycji odbyła się 10 września br. podczas posiedzenia nowego Komitetu Głównego OWT. Zawody I stopnia (szkolne) zostaną rozegrane w piątek 18 października br. Będą one rozgrywane w całkowicie nowej formule na platformie internetowej! Do szkół, które przystąpią do XLVI OWT, zestaw testów zostanie przesłany wraz z instrukcją dalszego działania. Platforma zawierać będzie także algorytm sprawdzający, co wyeliminuje sprawdzanie kart odpowiedzi przez jurorów po zawodach. Uzyskane w ten sposób wyniki będą podstawą do kwalifikacji do zawodów II stopnia, czyli określenia przez Komitet Okręgowy OWT progu kwalifikującego, przy zachowaniu zasady iż kryterium minimalnym jest 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania.  Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
 

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Szczegóły: www.owt.edu.pl

 

Metryczka

18.09.2019
Data publikacji 18.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
https://www.owt.edu.pl/
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Telec
do góry