Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’ - Aktualności -

Nawigacja

Projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w odpowiedzi na zainteresowanie możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów szkół publicznych i niepublicznych, przeprowadza nabór wniosków do nowego projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin, takich jak praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno‐komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów trwające od 7 do 14 dni. Uczniowie mogą wyjeżdżać w grupach liczących min. 10 osób max. 20 osób wraz z odpowiednią liczbą opiekunów określoną przez dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wyjazdu, rodzaju środka lokomocji.

Czas trwania inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” uzależniony jest od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów:

- w przypadku gdy instytucja planuje tylko jeden wyjazd zagraniczny grupy uczniów czas trwania projektu wynosi 6 miesięcy;

- w przypadku realizacji więcej niż jeden wyjazd zagraniczny grup uczniów czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy;

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej:

- instytucja wysyłająca – podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

- organizacja przyjmująca – podmiot z innego kraju członkowskiego UE.

W trakcie wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, podczas których opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematyczne, służące do powstania końcowych efektów inicjatyw w postaci broszur, prezentacji, ulotek lub innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu projektu.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiąc silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu: power.frse.org.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.12.2018
Data modyfikacji 04.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry