Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE) - Szkoły promujące zdrowie -

Nawigacja

Szkoły promujące zdrowie

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE)

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE – Schools for Health in Europe Network Foundation) zaprasza do współpracy szkoły i przedszkola, które chcą się podzielić swoimi osiągnięciami w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie.

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie  (ESSzPZ) została utworzona w 1992 r. w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska stała się członkiem Europejskiej Sieci we wrześniu 1992 r.
Od 1 stycznia 2008 r. ESSzPZ przekształciła się w Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE).  Obejmuje 32 kraje. Koordynacją na poziomie europejskim zajmuje się University College South Denmark w Haderslev w Danii.

Informacje i materiały edukacyjne z zakresu Szkoły Promującej Zdrowie znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE - Schools for Health in Europe Network Foundation). 

Link do strony:  https://www.schoolsforhealth.org/ 

W Newsletterze SHE zamieszczane są informacje o działaniach związanych 
z rozwojem szkól promujących  zdrowie w Europie, subskrypcja: https://www.schoolsforhealth.org/newsroom

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie również ma swój profil w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/SchoolsHealthEurope/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4874245/

Twitter:  https://twitter.com/SHE__network

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi osiągnięciami w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie, Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE) serdecznie zaprasza do współpracy. Materiały zostaną zamieszczone na Facebooku SHE oraz w Newsletterze Europejskiej Sieci SHE.

Kontakt do SHE: 

Ulla Pedersen, consultant

Schools for Health in Europe Network Foundation

email: uped@schoolsforhealth.org

www.schoolsforhealth.org

Metryczka

Data publikacji 27.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały ORE
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Ołdak
do góry