Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców dzieci i uczniów województwa mazowieckiego na temat bezpiecznych wakacji - Bezpieczne wakacje 2020 -

Nawigacja

Bezpieczne wakacje 2020

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców dzieci i uczniów województwa mazowieckiego na temat bezpiecznych wakacji

Warszawa,  dnia 22 czerwca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.16.2020.AZ

Rodzice Dzieci i Uczniów
Przedszkoli, Szkół i Placówek
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

niebawem zakończy się rok szkolny, inny od dotychczasowych, który wymagał od Państwa większego zaangażowania się w edukację swoich dzieci. Rozpoczną się wyczekiwane wakacje.

Zwracam się do Państwa - Rodziców i Opiekunów z apelem, aby nie pozostawiać dzieci bez opieki, dokładnie zapoznać się z zaproponowaną przez organizatora wypoczynku ofertą, sprawdzać wiarygodność organizatorów, kontrolować, czy dany wypoczynek został zgłoszony kuratorowi oświaty, a tym samym, czy jest on legalny i podlega nadzorowi odpowiednich służb.

Każdy wypoczynek, którego zgłoszenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zostaje umieszczony w ogólnopolskiej elektronicznej bazie wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl w zakładce Baza wypoczynku. Tam możecie Państwo sprawdzić wybrany obóz, kolonię, czy też inną formę wypoczynku.

Za zapewnienie, zgodnych z prawem, bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego odpowiada organizator, który jest również odpowiedzialny za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia wypoczynku. Powinien także poinformować rodziców albo pełnoletniego uczestnika o warunkach organizacji wypoczynku, z uwzględnieniem Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie epidemii, o obowiązujących procedurach, a w szczególności o terminie, miejscu lub trasie i programie wypoczynku.

Zachęcam do zaglądania na strony internetowe: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, na których znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat zorganizowanych form wypoczynku.

Życzę, aby tegoroczne wakacje były dla Państwa dzieci czasem bezpiecznym, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej. Niech letni odpoczynek przyniesie radość i niezapomniane wrażenia, a każda wakacyjna przygoda zakończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.06.2020
Data modyfikacji 22.10.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ziemska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry