Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Archiwum 2016r. : Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - aktualizacja 06.04.2016 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Archiwum 2016r. : Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - aktualizacja 06.04.2016 r.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Warszawa,  29 lutego 2016 r.
logo MKO
 
KOG.5563.1.2016.BBO

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego


 

Dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

                   Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  (zał.  nr 1.) oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające  na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowych i gimnazjum (zał. nr 2).

      Ponadto zamieszczam wykaz olimpiad dla gimnazjalistów (zał. nr 3).

 

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Albert Stoma

 
 
 

Metryczka

Data publikacji 29.02.2016
Data modyfikacji 26.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry