Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Oblicza Dialogu” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Oblicza Dialogu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizuje VIII edycję projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”. Tegoroczna odsłona akcji odbędzie się w formule online.

Projekt skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z kraju oraz z ośrodków polonijnych. Organizatorzy informują, iż główną ideą akcji jest tworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, jak również promocja działań i postaw otwartych na inne kultury i wyznania.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli-koordynatorów tworzyć będą strony internetowe, organizować wystawy, prezentacje, prelekcje, konkursy i przedstawienia. Wezmą także udział w wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (w tegorocznej edycji zalecane uczestnictwo w przedsięwzięciach w formie online).

Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu oraz stronie Instytutu.

Metryczka

Data publikacji 17.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry