Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja w sprawie Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja w sprawie Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

Komunikat w sprawie wykazu - list Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

Warszawa,  30 stycznia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Dyrektorzy
Szkół województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w nawiązaniu do pisma przekazanego do wiadomości w dniu 23 października 2019 r, (znak: KOG.5563.33.2019 z dnia 22 października 2019 r.), link do strony:  

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/14222,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-zbieranie-danych-do-wykazu-na-ro.html) ponownie udostępnionego w dniu 9 stycznia br., określającego zasady tworzenia wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w roku szkolnym 2019/2020 (do procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021), które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 uprzejmie informuję, że:

wykaz zawodów w roku 2019/2020 będzie składał się z dwóch części:

- wykazu zawodów zgłoszonych w roku 2019/2020 - będzie zawierał wyłącznie konkursy wskazane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty spośród zgłoszonych do 31 stycznia br., które spełniają kryteria wynikające z ww. pisma z dnia 22 października 2019 ( jako zał. nr 1);

- wykazu zawodów zgłoszonych w roku szkolnym 2018/2019 (jako zał. nr 2).

Powyższy wykaz zostanie opublikowany, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.)  nie później niż do końca lutego 2020r.

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 oraz organizowanych w bieżącym roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z ogłoszonym odpowiednio wykazem tych konkursów w roku szkolnym 2018/2019 (jako zał. nr 2) i roku szkolnym 2019/2020 (jako zał. nr 1).

Tegoroczne rozwiązanie w zakresie tworzenia przedmiotowego wykazu zawodów zgłoszonych w roku szkolnym 2019/2020 (tj. jako zał. nr 1) zostało wprowadzone w wyniku wniosków z procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz zgłaszanych  uwag przez organy prowadzące, dyrektorów szkół i rodziców uczniów.

                                                                                               Z poważaniem

 

           MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

                     /-/

    Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.01.2020
Data modyfikacji 31.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry