Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież

Warszawa, dn. 16 września 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.0344.278.2019.AS

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż we wrześniu br. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych będzie kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w 2003 r.

Badanie ankietowe stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou działającą w ramach Rady Europy. W programie badawczym uczestniczy blisko 40 krajów europejskich. We wszystkich tych krajach badania prowadzone są w tym samym czasie, według wystandaryzowanej metody. Umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendów w Polsce na tle trendów w innych krajach. Badanie stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków.

Zachęcam do udziału w tym ważnym z punktu widzenia przeciwdziałania nadużywania substancji psychoaktywnych przedsięwzięciu.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2019
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry