Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs na plakat pt. "Stop dopalaczom" - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na plakat pt. "Stop dopalaczom"

Główny Inspektor Sanitarny ogłasza ogólnopolski konkurs na plakat pod tytułem "Stop dopalaczom", który skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie plakatu zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez szkołę, jest nadesłanie oryginału pracy konkursowej i jej wersji elektronicznej wraz z wypełnionymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu w terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

 

Metryczka

Data publikacji 22.04.2016
Data modyfikacji 04.07.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry