Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

PILNE! Adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej - Podręczniki dla klas I-III -

Nawigacja

Podręczniki dla klas I-III

PILNE! Adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej

Analiza potrzeb w zakresie zapotrzebowania na adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach na terenie województwa mazowieckiego.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

 

W nawiązaniu do pisma z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z 7 maja 2018 r. nr WSPE-ZSZE/410/10/2018/JR w sprawie bezpłatnych podręczników zaadaptowanych dla uczniów niepełnosprawnych „Nasza Szkoła”, uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów szkół o pilne przekazanie informacji o:

1. Zapotrzebowaniu na adaptacje podręczników „Nasza Szkoła” do klasy III szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 wg załączonych wzorów:

załącznik nr 1 - zapotrzebowanie – podręczniki w druku powiększonym

załącznik nr 2 - zapotrzebowanie – podręczniki w systemie Braille’a

załącznik nr 3 - zapotrzebowanie - podręczniki dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

2. Nadwyżki podręczników zaadaptowanych „Nasza Szkołą” do klasy III szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 wg załączonych wzorów:

załącznik nr 1 - nadwyżki – podręczniki w druku powiększonym

załącznik nr 2 - nadwyżki – podręczniki w systemie Braille’a

załącznik nr 3 - nadwyżki - podręczniki dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

 

Powyższe dane należy przesłać drogą e-mailową na adres:

podreczniki@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2018 r. godz.15.00.

W powyższej w sprawie można kontaktować się telefonicznie
nr tel. 22 551 24 00 wew. 1023 lub 1021

 

Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie powyższą informacje zbiorczą musi przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji w terminie do 17.05.2018r. do godz. 12.00.

 

Z poważaniem

Zespół ds. koordynowania procesu dystrybucji adaptacji szkolnych i książek pomocniczych

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

 

 

Metryczka

16.05.2018
Data publikacji 16.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
do góry