Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dystrybucja podręczników zaadoptowanych dla uczniów klas III - Podręczniki dla klas I-III -

Nawigacja

Podręczniki dla klas I-III

Dystrybucja podręczników zaadoptowanych dla uczniów klas III

Informacja dot. terminów wysyłek/odbioru adaptacji podręczników do klasy III

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

w województwie mazowieckim

 

Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Kuratorium Oświaty w Warszawie uprzejmie informuje, że rozpoczyna się proces dystrybucji podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych.

Bardzo proszę o zapewnienie, by w szkołach w godzinach 9.00-15.00 był obecny przedstawiciel szkoły (dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba), który przyjmie przesyłkę i tego samego dnia potwierdzi odbiór adaptacji na protokole zdawczo-odbiorczym i w aplikacji do obsługi procesu dystrybucji.

Terminy wysyłek:

  • Podręczniki dla uczniów niewidomych (firma Impuls) daty dystrybucji kompletów 23.08.2017 r.- 2.09.2017 r.)
  • Podręczniki dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją (firma Altix Sp. z o. o.) daty dystrybucji 29.08-04.09.2017 r.
  • Podręczniki dla uczniów słabowidzących (o terminie zostaniecie Państwo powiadomieni wkrótce).

 

Z poważaniem

Zespół ds. koordynowania procesu dystrybucji adaptacji szkolnych i książek pomocniczych

Metryczka

Data publikacji 22.08.2017
Data modyfikacji 22.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
do góry