Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dystrybucja brakujących podręczników do klasy III - Podręczniki dla klas I-III -

Nawigacja

Podręczniki dla klas I-III

Dystrybucja brakujących podręczników do klasy III

Informacja dotycząca zapotrzebowań wynikajacych z wypełnionych ankiet w czerwcu br.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w związku z dodatkową dystrybucją brakujących podręczników do klasy 3, których zapotrzebowanie wynikało z ankiety, w czerwcu br. powstała lista dystrybucyjna.

Lista dystrybucyjna jest zamknięta i Poczta Polska rozwiezie do końca sierpnia podręczniki wyłącznie do szkół, które są na liście dystrybucyjnej.  Pozostałe szkoły, brakujące pojedyncze podręczniki mogą zamawiać poprzez zamówienia uzupełniające.

W części szkół podstawowych w wyniku przekształceń klasy 1-3 przenoszone są z jednych szkół do innych. Uczniowie, którzy będą od nowego roku szkolnego uczęszczać do innych szkół (budynków szkół) niż dotychczas powinni być wyposażeni w podręczniki. Podręczniki te powinny być przekazane szkole, do której uczniowie będą uczęszczać od września br.

Niedopuszczalna jest sytuacja, że w szkole, w której uczniowie uczyli się dotychczas pozostają podręczniki przeznaczone dla ich etapu edukacji a szkoła, do której uczniowie przechodzą zamawia dla nich podręczniki w zamówieniu uzupełniającym.

Zamówienie uzupełniające służy jedynie do uzupełniania jednostkowych braków podręczników wynikających ze zniszczenia lub niewielkiej różnicy w stanie liczby uczniów w klasie.

Bardzo prosimy Państwa o zadbanie o sprawny przepływ podręczników w myśl zasady, że „podręcznik idzie za uczniem”. Ważne jest, aby podręczniki dla uczniów przychodzących do Państwa z innych szkół pozyskiwali Państwo z tychże szkół. Dyrektorzy szkół, z których uczniowie przechodzą do innych szkół powinni zadbać o to, aby podręczniki zostały przekazane do szkół, do których uczniowie przechodzą.

Prosimy więc o porozumiewanie się szkół między sobą w tej sprawie. Liczymy na sprawne i płynne przekazywanie podręczników pomiędzy Państwa szkołami.

 

Z poważaniem

 

Zespół ds. koordynowania procesu dystrybucji podręcznika standartowego

 

Metryczka

Data publikacji 17.08.2017
Data modyfikacji 17.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
do góry