Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Składanie dokumentacji na awans zawodowy w sesji letniej - Awans zawodowy -

Nawigacja

Awans zawodowy

Składanie dokumentacji na awans zawodowy w sesji letniej

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uprzejmie informuję, iż wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w teczce wiązanej z dopiskiem „awans zawodowy” .

Wnioski składane w terminie od 20 czerwca br. do 3 lipca br. przyjmowane są w Kancelarii KO - Al. Jerozolimskie 32, pok. 107, piętro 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
Jednocześnie informujemy, że wnioski składane w „sesji letniej” tj. do 30 czerwca br. są rozpatrywane zgodnie z art. 9b ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela do 31 sierpnia br. (wydanie decyzji administracyjnej).

W pozostałych dniach (nie objętych ww. terminem) wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Wydziału Rozwoju Edukacji KO – Al. Jerozolimskie 28, pok. 508, piętro 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem „awans zawodowy”, na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa,

lub do właściwej delegatury:

  • Delegatura w Ciechanowie, ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów,
  • Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka,
  • Delegatura w Płocku, ul. T. Kościuszki 20, 09-402 Płock,
  • Delegatura w Radomiu, ul. S. Żeromskiego 53, 26-600 Radom,
  • Delegatura w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                       /-/
      Krzysztof Wiśniewski

Metryczka

Data publikacji 24.05.2023
Data modyfikacji 30.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Magdoń
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik

Nawigacja

do góry