Konferencja „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”, 23 kwietnia 2018 r.

Konferencja „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”, 23 kwietnia 2018 r.

Dane osoby uczestniczącej w spotkaniu:

proszę wprowadzić tylko cyfry (bez spacji, myślników itp.)
w przypadku wcześniejszego wyboru opcji "Rodzic dziecka/ucznia" proszę podać nazwę jednostki, do której uczęszcza dziecko bądź uczeń
w przypadku wcześniejszego wyboru opcji "Rodzic dziecka/ucznia" proszę podać przynależność regionalną jednostki, do której uczęszcza dziecko bądź uczeń

Dane osoby wypełniającej formularz:

proszę wprowadzić tylko cyfry (bez spacji, myślników itp.)
7 - 2 = *
do góry