Awans - komisje kwalifikacyjne

Formularze dla ekspertów zgłaszających udział w pracach komisji kwalifikacyjnych.

Data komisji Miejsce Godzina Przedmioty Link do zgłoszenia
2018-07-31 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 212
09:00 - 15:00 edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne Zgłoś się
2018-07-31 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 209
8:20 - 15:00 język angielski, wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne, przyroda Zgłoś się
2018-07-31 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 210
09:00 - 14.15 nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy Zgłoś się
2018-07-31 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
09:00 - 15:00 matematyka, informatyka, bibliotekarz, historia, zajęcia świetlicowe Zgłoś się
2018-07-31 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 408
09:00 - 15:00 wychowanie przedszkolne, religia Zgłoś się
2018-08-01 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 210
08:15 - 15:00 biologia, chemia, przyroda, bibliotekarz, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, etyka, wychowawca świetlicy Zgłoś się
2018-08-01 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
08:20 - 15:00 edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, matematyka Zgłoś się
2018-08-01 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 209
08:15 - 15:00 wychowanie fizyczne, informatyka, matematyka Zgłoś się
2018-08-01 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 408
09:00 - 15:00 geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia polityczna, przedmioty zawodowe, wychowawca świetlicy Zgłoś się
do góry