Awans - komisje kwalifikacyjne

Formularze dla ekspertów zgłaszających udział w pracach komisji kwalifikacyjnych.

Data komisji Miejsce Godzina Przedmioty Link do zgłoszenia
09.08.2017 Al. Jerozolimskie 28,
pok. 500
08.30-14.50 wychowanie fizyczne Zgłoś się
09.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
08.30-14.40 wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, wychowanie do życia w rodzinie Zgłoś się
09.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 211
08.30-14.50 wychowawca świetlicy, technika, pedagog, wychowanie przedszkolne, plastyka, zajęcia techniczne Zgłoś się
10.08.2017 Al. Jerozolimskie 28,
pok. 500
08.30-14.50 edukacja wczesnoszkolna, matematyka, logopeda, wychowanie przedszkolne Zgłoś się
10.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
08.30-14.40 język angielski, język niemiecki, przedmioty zawodowe Zgłoś się
10.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 211
08.30-14.10 fizyka, przyroda, matematyka, fizyka Zgłoś się
11.08.2017 Al. Jerozolimskie 28,
pok. 500
08.30-14.10 plastyka, wychowawca świetlicy, historia, muzyka, zajęcia artystyczne, technika, Zgłoś się
11.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
08.30-14.40 chemia, fizyka, matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe Zgłoś się
11.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 211
08.30-14.40 język polski, historia, bibliotekarz, wychowawca świetlicy, etyka, wiedza o kulturze Zgłoś się
16.08.2017 Al. Jerozolimskie 28,
pok. 500
08.30-14.50 muzyka, plastyka, wychowawca świetlicy, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, technika, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wychowawca internatu, wczesne wspomagane, język angielski, wychowanie przedszkolne, pedagog specjalny Zgłoś się
16.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
08.30-14.40 logopeda, język polski, wychowawca świetlicy, etyka Zgłoś się
16.08.2017 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 211
08.30-14.10 język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne, historia i wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczośći Zgłoś się
do góry