Awans - komisje kwalifikacyjne

Formularze dla ekspertów zgłaszających udział w pracach komisji kwalifikacyjnych.

Data komisji Miejsce Godzina Przedmioty Link do zgłoszenia
2018-12-05 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
09:00 - 15:00 informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dodatkowy współorganizujący kształcenie integracyjne, zajęcia rewalidacyjne, matematyka, wychowawca świetlicy, biologia Zgłoś się
2018-12-05 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 210
09:00 - 14.15 wychowawca świetlicy, wychowanie przedszkolne, dyrektor, edukacja wczesnoszkolna Zgłoś się
2018-12-06 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 210
09:00 - 15:00 matematyka, informatyka, fizyka, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna Zgłoś się
2018-12-06 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
09:00 - 15:00 pedagog, psycholog Zgłoś się
2018-12-07 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 210
09:00 - 15:00 historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, etyka, logopeda, pedagog, rehabilitant, nauczyciel dodatkowy współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjno - logopedyczne, wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka Zgłoś się
2018-12-07 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
09:00 - 15:00 geografia, biologia, przyroda, wychowawca świetlicy, plastyka Zgłoś się
2018-12-10 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 210
09:00 - 15:00 matematyka, pedagog, informatyka, wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna Zgłoś się
2018-12-11 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 210
09:00 - 15:00 wychowanie fizyczne, język angielski, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, język niemiecki Zgłoś się
2018-12-11 Al. Jerozolimskie 32,
pok. 109
09:00 - 15:00 wychowanie przedszkolne, dyrektor, tyflopedagog, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca internatu Zgłoś się
do góry