Patronaty i rekomendacje

Wykaz patronatów i rekomendacji

lp. Patronaty i rekomendacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty
1268 Nazwa przedsięwzięcia: XIV Konkurs pn.: "Młode Talenty Muzyczne". Wnioskodawca: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "175" w Warszawie. Nr patronatu: 78/P/15 z dnia 26 marca 2015 r.
1267 Nazwa przedsięwzięcia: badanie kwestionariuszowe 'Ocena czynników ryzyka nowotworów skóry u dzieci w wieku wczesnoszkolnym'. Wnioskodawca: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nr rekomendacji: 77/15/R z dnia 23 marca 2015 r.
1266 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny konkurs matematyczny '1 z 12'. Wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana w Warszawie. Nr patronatu: 76/15/P z dnia 17 marca 2015 r.
1265 Nazwa przedsięwzięcia: III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Baniosze. Nr patronatu: 75/15/P z dnia 17 marca 2015 r.
1264 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego 'spelling Challenge'. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Radomiu. Nr patronatu: 74/15/P z dnia 19 marca 2015 r.
1263 Nazwa przedsięwzięcia: Finał wojewódzki XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wnioskodawca: Liga Ochrony Przyrody, Okręg w Płocku. Nr patronatu: 73/P/15 z dnia 16 marca 2015 r.
1262 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja instruktorska pn.: 'Od Małego na całego. 5-latki w gromadze? 9-latki w drużynie?'. Wnioskodawca: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 72/15/P z dnia 17 marca 2015 r.
1261 Nazwa przedsięwzięcia: kampania społeczna 'Lekcja stomatologii'. Wnioskodawca: Fundacja 'Nadzieja dla Zdrowia' z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 71/15/P z dnia 16 marca 2015 r.
1260 Nazwa przedsięwzięcia: I Konkurs Literacko - Plastyczno - Fotograficzny 'Jesteśmy tacy sami'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie. Nr patronatu: 70/15/P z dnia 16 marca 2015 r.
1259 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Plastyczny 'Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 69/15/P z dnia 11 marca 2015 r.
1258 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Taneczny 'Piruet 2015'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 68/15/P z dnia 11 marca 2015 r.
1257 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Czytelniczy 'Magia lektur'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 67/15/P z dnia 16 marca 2015 r.
1256 Nazwa przedsięwzięcia: XI Wojewódzki Maraton Matematyczny. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Zespole Szkół w Wyszkowie. Nr patronatu: 66/15/P z dnia 16 marca 2015 r.
1255 Nazwa przedsięwzięcia: II Targi Edukacyjne Słupno 2015. Wnioskodawca: Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. Nr patronatu: 65/15/P z dnia 16 marca 2015 r.
1254 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Informatyczny 'O zdrowie dbamy, jabłka zjadamy'. Wnioskodawca: Wójt Gminy Iłów oraz Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie. Nr patronatu: 64/15/P z dnia 11 marca 2015 r.
1253 Nazwa przedsięwzięcia: V Otwarty Turniej Szkół Gimnazjalnych w Korfballu. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej oraz Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie. Nr patronatu 63/15/P z dnia 11 marca 2015 r.
1252 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Konkurs Plastyczno - Literacki dla uczniów szkół specjalnych pt.: 'Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka'. Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie. Nr patronatu: 62/15/P z dnia 10 marca 2015 r.
1251 Nazwa przedsięwzięcia: VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Wnioskodawca: Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 61/15/P z dnia 10 marca 2015 r.
1250 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnowarszawski Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Nr patronatu: 60/15/P z dnia 10 marca 2015 r.
1249 Nazwa przedsięwzięcia: 'Urodziny Patrona' - uroczystość z okazji 85. rocznicy nadania imienia szkole oraz 150. rocznicy urodzin Gabriela Narutowicza. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach. Nr patronatu: 59/15/P z dnia 9 marca 2015 r.
1248 Nazwa przedsięwzięcia: II Konkurs Historyczny Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ pt.: 'Dwór Lutosławskich w Drozdowie - ostoja polskości'. Wnioskodawca: Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Nr patronatu: 58/15/P z dnia 10 marca 2015 r.
1247 Nazwa przedsięwzięcia: V Regionalny Turniej Turystyczno - Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Nr patronatu: 57/15/P z dnia 10 marca 2015 r.
1246 Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy Konkurs 'Zioła - rośliny łąkowe'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 56/15/P z dnia 10 marca 2015 r. 
1245 Nazwa przedsięwzięcia: XVI Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach. Wnioskodawca: Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe 'Kornel' w Borkach Wyrkach. Nr patronatu: 55/15/P z dnia 9 marca 2015 r.
1244 Nazwa przedsięwzięcia: IX Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 'Poezja ponad granicami'. Wnioskodawca:  Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie. Nr patronatu: 54/15/P z dnia 5 marca 2015 r.
1243 Nazwa przedsięwzięcia: projekt 'Polska Fabryką Dobra'. Wnioskodawca: Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wielkopolskim. Nr patronatu: 53/15/P z dnia 5 marca 2015 r.
1242 Nazwa przedsięwzięcia: VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na wykonanie ekslibrisu okazjonalnego pt.: 'antyczny pierwiastek - (chimery, meduzy, fauny, trytony) w twórczości Jacka Malczewskiego'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Branta w Radomiu oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Nr patronatu: 52/15/P z dnia 9 marca 2015 r.
1241 Nazwa przedsięwzięcia: VI konkurs pieśni i piosenki 'Zanim zaśpiewasz pieśń Chopina'. Wnioskodawca: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce. Nr patronatu: 51/15/P z dnia 27 lutego 2015 r.
1240 Nazwa przedsięwzięcia: XII edycja Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem 'Młodzi Zjednoczonej Europy'. Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku oraz Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 50/15/P z dnia 5 marca 2015 r.
1239 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida pod hasłem 'Rzeczpospolita Norwidowska'. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce oraz Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska. Nr patronatu: 49/15/P z dnia 5 marca 2015 r.
1238 Nazwa przedsięwzięcia: XV edycja Wojewódzkiego Konkursu 'Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Zespole Szkół w Izabelinie. Nr patronatu: 48/15/P z dnia 5 marca 2015 r.
1237 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Nowe życie w wyniku oddawania szpiku'. Wnioskodawca: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Nr patronatu: 47/15/P z dnia 2 marca 2015 r.
1236 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs historyczno-poetycki 'Droga ku wolności'. Wnioskodawca: konkurs historyczno-poetycki 'Droga ku wolności'. Nr patronatu: 46/15/P z dnia 2 marca 2015 r.
1235 Nazwa przedsięwzięcia: II edycja Przeglądu Artystycznego 'Młody Talent'. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach. Nr patronatu 45/15/P z dnia 2 marca 2015 r.
1234 Nazwa przedsięwzięcia: IX Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz Biblioteka Publiczna w Ursusie. Nr patronatu: 44/15/P z dnia 24 lutego 2015 r.
1233 Nazwa przedsięwzięcia: X edycja ogólnopolskiego konkursu 'Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości' Wnioskodawca: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 43/15/P z dnia 24 lutego 2015 r.
1232 Nazwa przedsięwzięcia: X Warszawski Konkurs Matematyczny 'STOŻEK'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana Sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu: 42/15/P z dnia 24 lutego 2015 r.
1231 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs 'The International Speaking Contest'. Wnioskodawca: Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School w Warszawie. Nr patronatu: 41/15/P z dnia 24 lutego 2015 r.
1230 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Młody Mechatronik. Wnioskodawca: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. Nr patronatu: 40/15/P z dnia 19 lutego 2015 r.
1229 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny. Wnioskodawca: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. Nr patronatu: 39/15/P z dnia 19 lutego 2015 r.
1228 Nazwa przedsięwzięcia: Międzypowiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 'Bezpieczny Uczeń'. Wnioskodawca: I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Nr patronatu: 38/15/P z dnia 18 lutego 2015 r.
1227 Nazwa przedsięwzięcia: XXXVIII Ogólnopolski Harcerski Rajd 'Wisła 2015'. Wnioskodawca: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Płocku. Nr patronatu: 37/15/P z dnia 17 lutego 2015 r.
1226 Nazwa przedsięwzięcia: III Halowy Turniej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Biskupa Siedleckiego. Wnioskodawca: I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Nr patronatu: 36/15/P z dnia 16 lutego 2015 r.
1225 Nazwa przedsięwzięcia: XVI edycja Ogólnopolskiego i IX edycja polsko-litewskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego 'Nasza Ziemia-środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro'. Wnioskodawca: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Nr patronatu: 35/15/P z dnia 16 lutego 2015 r.
1224 Nazwa przedsięwzięcia: III Warszawski Konkurs pt: 'Przedszkolak sprawny i zdrowy-do zabawy zawsze gotowy!'. Wnioskodawca: Przxedszkole nr 416 w  Warszawie. Nr patronatu: 34/15/P z dnia 16 lutego 2015 r.
1223 Nazwa przedsięwzięcia: III edycja Konkursu statystycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 'Statystyka-magia liczb'. Wnioskodawca: Urząd Statystyczny w Warszawie. Nr patronatu: 33/15/P z dnia 17 lutego 2015 r.
1222 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs Wiedzy o Rosji. Wnioskodawca: XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie. Nr patronatu: 32/15/P z dnia 12 lutego 2015 r.
1221 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni 'Ku przyszłości zawodowej'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 31/15/P z dnia 12 lutego 2015 r.
1220 Nazwa przedsięwzięcia: finały wojewódzkie XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wnioskodawca: Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 30/15/P z dnia 16 lutego 2015 r.
1219 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolne Dni Kultury 2015 - We mnie jest płomień, który myśli....Wnioskodawca: XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie. Nr patronatu: 29/15/P z dnia 12 lutego 2015 r.
1218 Nazwa przedsięwzięcia: XII Festiwal Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 28/15/P z dnia 11 lutego 2015 r.
1217 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs na prezentację multimedialną 'Święty Jan Paweł II - patron rodzin'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie. Nr patronatu: 27/15/P z dnia 11 lutego 2015 r.
1216 Nazwa przedsięwzięcia: projekt edukacyjny 'Szkoła Wyborów' . Wnioskodawca: Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego 'Elektor' Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nr patronatu: 26/15/P z dnia 12 lutego 2015 r.
1215 Nazwa przedsięwzięcia: V Przegląd Twórczości Dziecięcych Zespołów Teatralnych o Statuetkę Złotego TESPISA. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 25/15/P z dnia 12 lutego 2015 r.
1214 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy Klas Mundurowych. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 24/15/P z dnia 11 lutego 2015 r.
1213 Nazwa przedsięwzięcia: VII Mazowiecki Konkurs Plastyczno-Multimedialny pn.: 'Za każdy kamień Twój'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 23/15/P z dnia 9 lutego 2015 r.
1212 Nazwa przedsięwzięcia: Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży pn.: 'Bakcyl 2015'. Wnioskodawca: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Nr patronatu: 22/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1211 Nazwa przedsięwzięcia: V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 'Edukacja z Panem T.I.Kiem - Telefonem ucz się i odkrywaj świat'. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 21/15/P z dnia 6 lutego 2015 r.
1210 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs 'Jakie znasz zawody?'. Wnioskodawca: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 20/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1209 Nazwa przedsięwzięcia: VI Ogólnopolski Konkurs 'Polska wieś w oczach młodych'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie. Nr patronatu: 19/15/P z dnia 11 lutego 2015 r.
1208 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 'Poznajemy Ojcowiznę'. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 18/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1207 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajobrazowego. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 17/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1206 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na Najlepszy szkolny klub turystyczno - krajoznawczy. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 16/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1205 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 15/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1204 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja naukowa 'Prawo i zarządzanie w systemie oświaty'. Wnioskodawca: Uczelnia Techniczno - Habdlowa w Warszawie. Nr patronatu: 14/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1203 Nazwa przesięwzięcia: IV Flis Festiwal - Spotkanie Kultur Nadrzecznych na Urzeczu. Wnioskodawca: Fundacja Szerokie Wody z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 13/15/P z dnia 3 lutego 2015 r.
1202 Nazwa przedsięwzięcia: Turniej Zawodów m. st. Warszawy 'Dobry technik zawodowiec - ceniony na rynku fachowiec'. Wnioskodawca: Zespół Szkoł nr 21 w Warszawie. Nr patronatu: 12/15/P z dnia 2 lutego 2015 r.
1201 Nazwa przedsięwzięcia: V Powiatowy Konkurs Plastyczny 'Niepełnosprawni są wśród nas'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. Nr patronatu: 11/15/P z dnia 4 lutego 2015 r.
1200 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych dla klas I-III o Puchar Wiosny. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie. Nr patronatu: 10/15/P z dnia 29 stycznia 2015 r.
1199 Nazwa przedsięwzięcia: VII Festiwal Patriotyczny w Pamiątce. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Pamiątce. Nr patronatu: 9/15/P z dnia 29 stycznia 2015 r.
1198 Nazwa przedsięwzięcia: V edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego 'ODKRYWCY 2015'. Wnioskodawca: Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Nr patronatu: 8/15/P z dnia 29 stycznia 2015 r.
1197 Nazwa Przedsięwzięcia: VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego 'MOTYL 2015'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. Józefa Jagielskiego w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Nr patronatu: 7/15/P z dnia 29 stycznia 2015 r.
1196 Nazwa przedsięwięcia: Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki 'IMIENINY MARSZAŁKA'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 6/15/P z dnia 29 stycznia 2015 r.
1195 Nazwa przedsięwzięcia: Diecezjalny Konkurs 'Szanuj życie bo jest święte' dla uczniów szkół specjalnych. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii diecezjalnej w Drochiczynie. Nr patronatu: 5/15/P z dnia 27 stycznia 2015 r.
1194 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski konkurs Plastyczny 'Wszystko co żyje niech chwali Maryję' dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii diecezjalnej w Drochiczynie. Nr patronatu: 4/15/P z dnia 27 stycznia 2015 r.
1193 Nazwa przedsięwzięcia: Festiwal Uniwersytetów Europejskich. Wnioskodawca: Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie International European School in Warsaw. Nr patronatu nr 3/15/P z dnia 14 stycznia 2015 r.
1192 Nazwa przedsięwzięcia: XX Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Nr patronatu: 2/15/P z dnia 12 stycznia 2015 r.
1191 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs 'Mój Patron'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 1/15/P z dnia 8 stycznia 2015 r. 
1190 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs informatyczny dla mazowieckich szkół podstawowych na animację komputerową pt.: 'Moja pasja'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 226/14/P z dnia 30 grudnia 2014 r.
1189 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Poetycki 'Odkrywamy Talenty Przyszłości'. Wnioskodawca: Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji z siedzibą w Łomiankach oraz Niepubliczne Gimnazjum nr 54 Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie. Nr patronatu: 225/14/P z dnia 30 grudnia 2014 r.
1188 Nazwa przedsięwzięcia: XII dzielnicowy konkurs ortograficzny 'Mistrz Ortografii'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałąmi Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 224/14/P z dnia 23 grudnia 2014 r.
1187 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs z matematyki, fizyki i informatyki 'Skarabeusz'. Wnioskodawca: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie. Nr patronatu: 223/14/P z dnia 23 grudnia 2014 r.
1186 Nazwa przedsięwzięcia: Wyszkowskie Dyktando. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie. Nr patronatu: 222/14/P z dnia 19 grudnia 2014 r.
1185 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Chemiczny 'Atom i cząsteczka'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 116 w Warszawie. Nr patronatu: 221/14/P z dnia 23 grudnia 2014 r.
1184 Nazwa przedsiewzięcia: konferencja pt.: 'Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostepnej'. Wnioskodawca: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, Zespół Szkół nr 69 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych 'Z Drewnianej' z siedzibami w Warszawie. Nr patronatu: 220/14/P z dnia 19 grudnia 2014 r.
1183 Nazwa przedsięwzięcia: 'A może historia Morza? Wykłady nie tylko o rybołóstwie'. Wnioskodawca: Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii z siedzibą w Złotokłosie. Nr patronatu: 219/14/P z dnia 19 grudnia 2014 r.
1182 Nazwa przedsięwzięcia: Diecezjalny Konkurs Religijny 'NAWRÓĆCIE SIĘ  i wierzcie w Ewangelię'. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drochiczynie. Nr patronatu: 218/14/P z dnia 19 grudnia 2014 r.
1181 Nazwa przedsięwzięcia: XI edycja Konkursu Papieskiego. Wnioskodawca: Fundacja 'Instytut Tertio Milennio' z siedzibą w Krakowie. Nr patronatu: 217/14/P z dnia 18 grudnia 2014 r.
1180 Nazwa przedsięwzięcia: VII Warszawski Konkurs Chemiczny 'Kwas'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu: 216/14/P z dnia 15 grudnia 2014 r.
1179 Nazwa przedsięwzięcia: VII Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej. Wnioskodawca: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Nr patronatu: 215/14/P z dnia 15 grudnia 2014 r. 
1178 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na Małą Formę Przestrzenną pod hasłem 'Architekrura Radomia'. Wnioskodawca: Publiczne gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu. Nr patronatu: 214/14/P z dnia 15 grudnia 2014 r.
1177 Nazwa przedsięwzięcia: XX Ogólnopolski Turniej Koszykówki i Piłki Ręcznej Uczniowskich Klubów Sportowych 'Igrzyska Nadwiślańskie 2012'. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka '2012' w Wyszkowie. Nr patronatu: 213/14/P z dnia 15 grudnia 2014 r.
1176 Nazwa przedsięwzięcia: XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt: 'Powróćmy do piękna w słowie i muzyce'. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka '2012' w Wyszkowie. Nr patronatu: 212/14/P z dnia 15 grudnia 2014 r.
1175 Nazwa przedsięwzięcia: XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny pt.: 'Igrzyska olimpijskie - największą sportową imprezą świata'. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka '2012' w Wyszkowie. Nr patronatu: 211/14/P z dnia 15 grudnia 2014 r.
1174 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs języka angielskiego 'Creative Writer'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa niepubliczna nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej oraz Gimnazjum niepubliczne nr 1 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie. Nr patronatu: 210/14/P z dnia 12 grudnia 2014 r.
1173 Nazwa przedsięwzięcia: projekt edukacyjny pn.: Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha. Wnioskodawca: Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 209/14/P z dnia 11 grudnia 2014 r.
1172 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół gimnazjalnych. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 208/14/P z dnia 11 grudnia 2014 r.
1171 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 207/14/P z dnia 11 grudnia 2014 r.
1170 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Językowy: Junior - dla uczniów gimnazjów oraz Expert - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 206/14/P z dnia 11 grudnia 2014 r.
1169 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs Literacki 'Pióro szuka talentu'. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum w Łochowie. Nr patronatu: 205/14/P z dnia 11 grudnia 2014 r.
1168 Nazwa przedsięwzięcia: Widowisko muzyczno-taneczne 'A Great Day for Freedom'. Wnioskodawca: Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie - International European School * Warsaw. Nr rekomendacji: 204/14/R z dnia 8 grudnia 2014 r.
1167 Nazwa przedsięwzięcia: Młodzieżowa Akademia Talentów. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Intergacyjnymi w Warszawie. Nr patronatu: 203/14/P z dnia 8 grudnia 2014 r.
1166 Nazwa przedsięwzięcia: III Festiwal Nauki 'Skołowany Weekend'. Wnioskodawca: Chemiczne Koło Naukowe 'Flogiston' Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 202/14/P z dnia 4 grudnia 2014 r.
1165 Nazwa przedsięwzięcia: Miejski Konkurs Polonistyczny 'Znam mitologię'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie. Nr patronatu: 201/14/P z dnia 4 grudnia 2014 r.
1164 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych 'Odpowiednie dać obce słowo'. Wnioskodawca: XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłataja w Warszawie. Nr patronatu: 200/14/P z dnia 28 listopada 2014 r.
1163 Nazwa przedsięwzięcia: V Wawerskie Zawody Matematyczne 'Matematyka jest miarą wszystkiego'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie. Nr patronatu: 199/14/P z dnia 28 listopada 2014 r.
1162 Nazwa przedsięwzięcia: XV Konkurs Ortograficzny pt.: 'Ortografia na medal'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 198/14/P z dnia 4 grudnia 2014 r.
1161 Nazwa przedsięwzięcia: Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej 'Spotkania z Biblią' dla uczniów gimnazjów. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Nr patronatu: 197/14/P z dnia 28 listopada 2014 r.
1160 Nazwa przedsięwzięcia: XI konkurs Literacki pt.: 'O wiejskich urokach i Oskarze Kolbergu' oraz 'Jan Karski-emisariusz niezłomny'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 196/14/P z dnia 28 listopada 2014 r.
1159 Nazwa przedsięwzięcia: II edycja Dzielnicowego Konkursu Plastycznego 'Choinka tradycją malowana'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Nr patronatu: 195/14/P z dnia 28 listopada 2014 r. 
1158 Nazwa przedsięwzięcia: XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Tłuszczu. Nr patronatu: 194/14/P z dnia 26 listopada 2014 r.
1157 Nazwa przedsięwzięcia: XI Konkurs Krasomówczy pt: 2014 - ROK WIELKICH POLAKÓW: 'OSKAR KOLBERG-niezwykły badacz codzienności i odświętności' i 'JAK KARSKI-emisariusz niezłomny'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 193/14/P z dnia 26 listopada 2014 r.
1156 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka dla szkół podstawowych 'Niech się wreszcie każdy dowie'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I Gałczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 192/14/P z dnia 24 listopada 2014 r.
1155 Nazwa przedsięwzięcia: Kongres Mediatorów Szkolnych. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie. Nr patronatu: 191/14/P z dnia 24 listopada 2014 r.
1154 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Daj mi szansę - dorastam'. Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie. Nr rekomemdacji:  190/14/R z dnia 19 listopada 2014 r.
1153 Nazwa przedsięwzięcia: I edycja konkursu diecezjalnego 'Biblia i ja'. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 3 im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Nr patronatu: 189/14/P z dnia 19 listopada 2014 r.
1152 Nazwa przedsięwzięcia: II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych 'Mistrz tabliczki mnożenia'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Nr patronatu: 188/14/P z dnia 19 listopada 2014 r.
1151 Nazwa przedsięwzięcia: Projekt edukacyjno-szkoleniowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 'Kurs na przyszłość'. Wnioskodawca: Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nr patronatu: 187/14/P z dnia 20 listopada 2014 r.
1150 Nazwa przedsięwzięcia: XXVI Międzynarodowy Konkurs 'Matematyka Bez Granic'. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski oraz Krajowy Komitet Międzynarodowego Konkursu 'Matematyka Bez Granic' z siedzibą w Zielonej Górze. Nr patronatu: 186/14/P z dnia 18 listopada 2014 r.
1149 Nazwa przedsięwzięcia: Gimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego BEDNARSKA MATERS. Wnioskodawca: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie. Nr rekomendacji: 185/14/R z dnia 14 listopada 2014 r.
1148 Nazwa przedsięwzięcia: III mokotowski Konkurs 'Super Pierwszak'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 69 w Warszawie. Nr patronatu: 184/14/P z dnia 13 listopada 2014 r.
1147 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Pozytywne podejście do trudnych zachowań uczniów'. Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 183/14/P z dnia 7 listopada 2014 r.
1146 Nazwa przedsięwzięcia: Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 84 im. W. Łukasińskiego w Warszawie. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie. Nr patronatu: 182/14/P z dnia 13 listopada 2014 r.
1145 Nazwa przedsięwzięcia: Uroczystość nadania imienia Małego Powstańca oraz przekazania sztandaru Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 oraz Gimnazjum Specjalnemu nr 104. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie. Nr patronatu 181/14/P z dnia 14 listopada 2014 r.
1144 Nazwa przedsięwzięcia: III Warszawski Konkurs 'Tak żyć, jak żyłem, warto było...' Józef Piłsudski. Wnioskodawca: LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Pilsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 180/14/P z dnia 7 listopada 2014 r.
1143 Nazwa przedsięwzięcia: XVI Radomskie Spotkania z kolędami i Pastorałkami 'W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi - eliminacje do XXI międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wnioskodawca: Fundacja Radomskie Spotkania z kolędami i Pastorałkami z siedzibą w Radomiu. Nr patronatu: 179/14/P z dnia 7 listopada 2014 r.
1142 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs humanistyczny 'Jedynkowe potyczki z językiem polskim'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Publicznych Żyrardowie. Nr patronatu: 178/14/P z dnia 7 listopada 2014 r.
1141 Nazwa przedsięwzięcia: XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie. Nr patronatu: 177/14/P z dnia 12 listopada 2014 r.
1140 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs Recytatorski 'Spotkanie z poezją'. Wnioskodawca: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Nr patronatu: 176/14/P z dnia 31 października 2014 r.
1139 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 im. 'Łączniczek Armii Krajowej' w Józefowie. Nr patronatu: 175/14/P z dnia 28 października 2014 r.
1138 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Nr patronatu: 174/14/P z dnia 28 października 2014 r.
1137 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny 'Moja idealna szkoła'. Wnioskodawca: Prywatna Szkoła Podstawowa 'World School' w Piasecznie. Nr patronatu: 173/14/P z dnia 28 października 2014 r.
1136 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie. Wnioskodawca: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Nr patronatu: 172/14/P z dnia 28 października 2014 r.
1135 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Anglojęzyczny Festiwal Humoru. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Nr patronatu: 171/14/P z dnia 27 października 2014 r.
1134 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Wnioskodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 170/14/P z dnia 27 października 2014 r.
1133 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja pod hasłem 'Promocja zdrowego trybu życia w procesie kształcenia młodzieży gimnazjalnej i licealnej'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie. Nr patronatu' 169/14/P z dnia 24 października 2014 r.
1132 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Literacki. Wnioskodawca: Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. R. Schumana Fundacji Primus w Warszawie. Nr patronatu: 168/14/P z dnia 24 października 2014 r.
1131 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny 'Kuchnia Polska na Mazowszu 2014'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie. Nr patronatu: 167/14/ P z dnia 23 października 2014 r.
1130 Nazwa przedsięwzięcia: Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 166/14/P z dnia 23 października 2014 r.
1129 Nazwa przedsięwzięcia: Praski Konkurs Patriotyczny im. gen. Jakuba Jasińskiego. Wnioskodawca: LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Nr patronatu: 165/14/P z dnia 22 października 2014 r.
1128 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja Naukowo - Metodyczna 'rola tutoringu w procesie wychowania do wartości'. Wnioskodawca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 164/14/P z dnia 16 października 2014 r.
1127 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Lingwistyczny. Wnioskodawca: Społeczne gimnazjum nr 4 STO, Zespół Szkół Publicznych nr 1 STO im. W. Pileckiego oraz Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca 'Victoria' w Warszawie. Nr patronatu: 163/14/P z dnia 23 października 2014 r.
1126 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Wnioskodawca: Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Katolickich w Warszawie. Nr patronatu: 162/14/P z dnia 21 października 2014 r.
1125 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Matematyczno - Informatyczny 'Multimedialna Matematyka'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie. Nr patronatu: 161/14/P z dnia 21 października 2014 r.
1124 Nazwa przedsięwzięcia: Uroczystość nadania certyfikatów 'Varsavianistyczna szkoła'. Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Nr patronatu: 160/14/P z dnia 21 października 2014 r.
1123 Nazwa Przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym 'IX Rhymes and Songs Festival'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Intergacyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 159/14/P z dnia 10 października 2014 r.
1122 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolskie Konkursy 'Bliżej Norwida'. Wnioskodawca: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Warszawie. Nr patronatu: 158/14/P z dnia 9 października 2014 r.
1121 Nazwa przedsięwzięcia: III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 'Pamiętajcie o ogrodach'. Wnioskodawca: I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Nr patronatu: 157/14/P z dnia 8 października 2014 r.
1120 Nazwa przedsięwzięcia: I edycję konkursu sprawnościowo - językowego '3 - FACTOR'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patornatu: 156/14/P z dnia 7 września 2014 r.
1119 Nazwa przedsięwzięcia: XII Powiatowy Konkurs 'As Ortografii' dla klas III. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patornatu: 155/14/P z dnia 8 września 2014 r.
1118 Nazwa przedsięwzięcia: XI Powiatowy Konkurs Matematyczny 'Mały Matematyk' dla klas III. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patornatu: 154/14/P z dnia 7 września 2014 r.
1117 Nazwa przedsięwzięcia: Obchody 140-lecia istnienia szkoły. Wnioskodawca: X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Nr patronatu: 153/14/P z dnia 7 października 2014r.
1116 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Powiatowy Konkurs Języków Obcych 'Cudze chwalicie, swego nie znacie'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie. Nr rekomendacji: 152/14/R z dnia 7 października 2014 r.
1115 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pt.: 'Depresja i co dalej...'. Wnioskodawca: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Nr patronatu: 151/14/P z dnia 7 października 2014 r.
1114 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki 'I Ty możesz zostać bajkopisarzem'. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu. Nr patronatu: 150/14/P z dnia 6 października 2014 r.
1113 Nazwa przedsięwzięcia: III Siedlecki Test Historyczny. Wnioskodawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach. Nr patronatu: 149/14/P z dnia 29 września 2014 r.
1112 Nazwa przedsięwzięcia: Międzydzielnicowy Konkurs Historyczny pn.: 'Ocalić od zapomnienia - Sybiracy są wśród nas'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie. Nr. patronatu: 148/14/P z dnia 26 października 2014 r.
1111 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Turniej Szkół Gastronomicznych 'Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2014'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie. Nr patronatu: 147/14/P z dnia 24 września 2014 r.
1110 Nazwa przedsięwzięcia: XI Mazowiecki Konkurs Savoir-Vivre 'Obycie umila życie'. Wnioskodawca: Dom Kultury Włochy z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 146/P/14 z dnia 24 września 2014 r.
1109 Nazwa przedsięwzięcia: Seminaria edukacyjne w ramach Akcji przygotowawczej Programu 'Gwarancje dla Młodzieży'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum z siedzibą w Krakowie. Nr patronatu: 145/14/P z dnia 26 września 2014 r.
1108 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Historyczny 'Wojenne losy'. Wnioskodawca: Gimnazjum Niepubliczne nr 1 im. Ireny Sendlerowej oraz Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 38 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie. Nr patronatu: 144/14/P z dnia 18 września 2014 r.
1107 Nazwa przedsięwzięcia: Jublileusz 110-lecia Królówki. Wnioskodawca: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Nr patronatu: 143/14/P z dnia 18 września 2014 r.
1106 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs historyczny 'Wybiła godzina 17...'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 14 w Warszawie. Nr patronatu: 142/14/P z dnia 18 września 2014 r.
1105 Nazwa przedsięwzięcia: IX Tataspartakiada Dobrej Woli. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie 'Dobra Wola' z siedzibą w Nowej Iwicznej. Nr patronatu: 141/14/P z dnia 15 września 2014 r.
1104 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej 'Usłysz Panie moje słowa'. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie. Nr. patronatu: 140/14/P z dnia 15 września 2014 r.
1103 Nazwa przedsięwzięcia: XII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 'Witaj majowa jutrzenko'. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie. Nr. patronatu: 139/14/P z dnia 15 września 2014 r.
1102 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pt.: 'Jak rozwijać wrodzone zdolności dzieci? - przyszłość dla edukacji' oraz projekt edukacyjny 'Włącz myślenie. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi'. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie. Nr. patronatu: 138/14/P z dnia 16 września 2014 r.
1101 Nazwa przedsięwzięcia: IX Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Wnioskodawca: Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. Nr patronatu: 137/14/P z dnia 4 września 2014 r.
1100 Nazwa przedsięwzięcia: 'Konkurs Historyczny 'Życie, Działalność oraz Twórczość Józefa Piłsudskiego'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 76 w Warszawie. Nr patronatu: 136/14/P z dnia 9 września 2014 r.
1099 Nazwa przedsięwzięcia: obchody nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przekazania sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Latowiczu. Nr patronatu: 135/14/P z dnia 4 września 2014 r. 
1098 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Artystyczno - Literacki 'Trzy odsłony...Wolność'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. Nr patronatu: 134/14/P z dnia 4 września 2014 r.
1097 Nazwa przedsięwzięcia: XI Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich 'KONIK'. Wnioskodawca: Rada Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Nr patronatu: 133/14/P z dnia 4 września 2014 r.
1096 Nazwa przedsięwzięcia: Polskie Radio dla Dzieci. Wnioskodawca: Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie. Nr rekomendacji: 132/14/R z dnia 25 sierpnia 2014 r.
1095 Nazwa przedsięwzięcia: XIX Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Głębiowskiego. Wnioskodawca: Muzeum Wsi Mazowieckiem w Sierpcu. Nr patronatu: 131/14/P z dnia 21 sierpnia 2014 r.
1094 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość obchodów Jubileuszu 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Okręgu Płockim. Wnioskodawca LOP w Okręgu Płockim. Nr patronatu: 130/14/P z dnia 21 sierpnia 2014 r.
1093 Nazwa przedsięwzięcia: Zawody Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Wnioskodawca: Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Nr patronatu: 129/14/P z dnia 19 sierpnia 2014 r.
1092 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski EKO Konkurs 'Dbajmy o przyszłość OZE'. Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS z siedzibą w Toruniu. Nr patronatu: 128/14/P z dnia 18 sierpnia 2014 r.
1091 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs 'Bezpieczeństwoi higiena pracy'. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 127/14/P z dnia 18 sierpnia 2014 r.
1090 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs 'Budownictwo - moja przyszłość'. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 126/14/P z dnia 18 sierpnia 2014 r.
1089 Nazwa przedsięwzięcia: II edycja programu edukacyjno - profilaktycznego pt.: 'Chroń Dziecięce Uśmiechy'. Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 125/14/P z dnia 13 sierpnia 2014 r.
1088 Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny pn.: 'Scrable w szkole'. Wnioskodawca: McCann Woldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 124/14/P z dnia 8 sierpnia 2014 r.
1087 Nazwa przedsięwzięcia: Archidiecezjalny Konkurs 'SANTO SUBITO'. Wnioskodawca: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Nr patronatu: 123/14/P z dnia 7 sierpnia 2014 r.
1086 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości'. Wnioskodawca: Mana Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Nr patronatu: 122/14/P z dnia 6 sierpnia 2014 r.
1085 Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny 'Śniadanie daje moc'. Wnioskodawca: Garden of Words sp. a. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 121/14/P z dnia 5 sierpnia 2014 r.
1084 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs Języka Angielskiego. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Nr patronatu: 120/14/P 5 sierpnia 2014 r.
1083 Nazwa przedsięwzięcia: Wystawa z okazji 95. rocznicy I Powstania Śląskiego. Wnioskodawca: Prestor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Nr patronatu: 119/14/P 5 sierpnia 2014 r.
1082 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 170 -lecia powstania szkoły imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wnioskodawca: IV Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach. Nr patronatu: 118/14/P 5 sierpnia 2014 r.
1081 Nazwa przedsięwzięcia: II edycja akcji edukacyjnej pn.: 'Zrozumieć statystykę'. Wnioskodawca: Urząd Statystyczny w Warszawie. Nr patronatu: 117/14/ P z dnia 24 lipca 2014 r.
1080 Nazwa przedsięwzięcia: III Ogólnopolski konkurs pt.: 'Normalizacja i ja'. Wnioskodawca: Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 116/14/P z dnia 24 lipca 2014 r.
1079 Nazwa przedsięwzięcia: XI Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta. Wnioskodawca: XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herbera w Warszawie. Nr patronatu: 115/14/P z dnia 10 lipca 2014 r.
1078 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs artystyczny dla uczniów klas I-III gimnazjów na terenie województwa mazowieckiego pn. 'Nowoczesny Patriota'. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Pomiechówku, Stowarzyszenie PEMI 'Podpis Elektroniczny - Mobile - Internet'. Nr patronatu: 114/14/P z dnia 30 czerwca 2014 r.
1077 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs na najciekawszy komiks pod hasłem 'Człowiek - najlepsza inwestycja'. Wnioskodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nr patronatu: 113/14/P z dnia 26 czerwca 2014 r.
1076 Nazwa przedsięwzięcia: ogólnopolski projekt społeczny 'Dzwonek na obiad'. Akcja Grosz do Grosza'. Wnioskodawca: Fundacja 'Być Bardziej' z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 112/14/P z dnia 26 czerwca 2014 r.
1075 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie. Nr patronatu: 111/14/P z dnia 26 czerwca 2014 r.
1074 Nazwa przedsięwzięcia: II edycja konkursu pn.: 'Innowacyjny nauczyciel', 'Lider twórczego myślenia'. Prezydent Miasta Legionowo. Nr patronatu: 110/14/P z dnia 3 czerwca 2014 r.
1073 Nazwa przedsięwzięcia: Dzień Uśmiechu Dziecka. Wnioskodawca: Stowarzyszenie 'Nasze Lipianki'. Nr patronatu: 109/14/P z dnia 29 maja 2014 r.
1072 Nazwa przedsiewzięcia: III WOLPREZA Dobrej Woli. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola OPP z siedzibą w Nowej Iwicznej. Nr patronatu: 108/14/P z dnia 27 maja 2014 r.
1071 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 85-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wnioskodawca: Akademia Wychowania Fizycznego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 107/14/P z dnia 26 maja 2014 r.
1070 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość związana z Odsłonięciem Pomnika - Tablicy Pamiątkowej Poświęconej Pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego z siedzibą w Piastowie. Nr patronatu: 106/14/P z dnia 19 maja 2014 r.
1069 Nazwa przedsięwzięcia: VI Marecka Paraolimpiada Sportowa. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Markach. Nr patronatu: 105/14/P z dnia 21 maja 2014 r.
1068 Nazwa przedsięwzięcia: Festiwal Nauki Szkoły Aktywności Twórczej 'Technologie przyszłości'. Wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce. Nr patronatu: 104/14/P z dnia 13 maja 2014 r.
1067 Nazwa przedsięwzięcia: Konwent Młodzieży pod hasłem 'Demokracja to wolność, czyli pełna odpowiedzialność'. Wnioskodawca: Młodziezowa Rada Gminy Baranów. Na patronatu: 103/14/P z dnia 9 maja 2014 r.
1066 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs na najlepszego gimnazjalistę powiatu mińskiego 'Supergimbus 2014'. Wnioskodawca: Salezjańskie Gimnazjum im. Św. J. Bosko w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 102/14/P z dnia 8 maja 2014 r.
1065 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs gastronomiczny 'Smaczny i zdrowy festiwal majowy'. Wnioskodawca: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego w Serocku. Nr patronatu: 101/14/P z dnia 26 kwietnia 2014 r.
1064 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja naukowa 'Dziecko z autyzmem. Wspomaganie rozwoju'. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Grójcu. Nr patronatu: 100/14/P z dnia 28 kwietnia 2014 r.
1063 Nazwa przedsięwzięcia: Gra Miejska -Tajemnice Starego Miasta w Warszawie'. Wnioskodawca: Społeczne Gimnazjum nr 4 im. W. Grabskiego w Zespole Szkół STO w Warszawie. Nr patronatu: 99/14/P z dnia 28 kwietnia 2014 r.
1062 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Turniej Gier i Zabaw dla Dzieci. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Urlach. Nr patronatu: 98/14/P z dnia 28 kwietnia 2014 r.
1061 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja językowa. Wnioskodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Grupa Orlen z siedzibą w Płocku. Nr patronatu: 97/14/P z dnia 28 kwietnia 2014 r.
1060 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja powiatowa 'Niepełnosprawni w szkole, na uczelni i w miejscu pracy. Jak skutecznie wspierać'. Wnioskodawca: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku. Nr patronatu: 96/14/P z dnia 28 kwietnia 2014 r.
1059 Nazwa przedsięwzięcia: VII Przegląd Piosenki Europejskiej. Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Nr patronatu: 95/14/P z dnia 23 kwietnia 2014 r.
1058 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs fotograficzny 'Mazowsze bliskie sercu'. Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Nr patronatu: 94/14/P z dnia 23 kwietnia 2014 r.
1057 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja naukowa 'Dziecko niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 93/14/P z dnia 23 kwietnia 2014 r.
1056 Nazwa przedsięwzięcia: IV edycja konferencji dla nauczycieli w Wolanowie. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. Nr patronatu: 92/14/P z dnia 23 kwietnia 2014 r.
1055 Nazwa przedsięwzięcia: X Wojewódzki Maraton Matematyczny. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Wyszkowie. Nr patronatu: 91/14/P z dnia 23 kwietnia 2014 r.
1054 Nazwa przedsięwzięcia: Międzygminny Konkurs Ortogrtaficzny. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Łysowie. Nr patronatu: 90/14/P z dnia 23 kwietnia 2014 r.
1053 Nazwa przedsięwzięcia: XIV Ogolnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych. Wnioskodawca: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nr patronatu: 89/14/P z dnia 23 kwietnia 2014 r.
1052 Nazwa przedsięwzięcia: V Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrowki w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 88/14/P z dnia 22 kwietnia 2014 r.
1051 Nazwa przedsięwzięcia: 9 Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej. Wnioskodawca: SPOT Szkoła Języków Obcych w Piasecznie. Nr patronatu: 87/14/P z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1051 Nazwa przedsięwzięcia: Dyktando dla młodzieży i dorosłych 'O Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka w Warszawie. Nr rekomendacji: 86/R/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
1050 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski konkurs 'Wygraj salę marzeń dla każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela'. Wnioskodawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sk. w Łodzi. Nr patronatu: 85/14/P z dnia 11 kwietnia 2014 r.
1049 Nazwa przedsięwzięcia: 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 168 im. W. Gomulickiego, 15-lecie istnienia Gimnazjum nr 25 oraz 5-lecie nadania Gimnazjum imienia Cz. Niemena. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 84 w Warszawie. Nr patronatu: 84/14/P z dnia 15 kwietnia 2014 r.
1048 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Matematyczny 'Dni Matematyki'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie. Nr patronatu: 83/14/P z dnia 15 kwietnia 2014 r.
1047 Nazwa przedsięwzięcia: IX Warszawski Turniej Tańca 'Tańczące Brzdące'. Wnioskodawca: Przedszkole nr 16 'Zaczarowany Zakątek' w Warszawie. Nr patronatu: 82/14/P z dnia 11 kwietnia 2014 r.
1046 Nazwa przedsięwzięcia: XI Festiwal Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr pratronatu: 81/14/P z dnia 8 kwietnia.
1045 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski konkurs 'Mój Patron'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 80/14/P z dnia 8 kwietnia 2014 r.
1044 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Sportowa Olimpiada Przedszkolaków. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku. Nr patronatu: 79/14/P z dnia 1 kwietnia 2014 r.
1043 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki konkurs dla uczniów szkół podstawowych im. Jana Pawła II 'Iść Jego śladem. Droga do świętości'. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej. Nr patronatu: 78/14/P z dnia 31 marca 2014 r.
1042 Nazwa przedsięwzięcia: szkolenia e-lerningowe: 'Akademia Zdalnej Edukacji 2' oraz 'E-kompetencje dla mazowieckich nauczycieli'. Wnioskodawca: MGGConferences Sp. z o.o. z siedzibą w Warszaawie. Nr patronatu: 77/14/P z dnia 31 marca 2014 r.
1041 Nazwa przedsięwzięcia: I Mazowiecki Otwarty Przegląd Taneczny. Wnioskodawca: 'Akademia Prymusa' Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 oraz 'Pasjonat' Szkoła Tańca w Sochaczewie. Nr patronatu: 76/14/P z dnia 31 marca 2014 r.
1040 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Turniej Wiedzy Turystyczno - Ekologicznej o obrzerze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Wnioskodawca: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Legionowie. Nr patronatu: 75/14/P z dnia 27 marca 2014 r.
1039 Nazwa przedsięwzięcia: IV Regionalny Truniej Turystyczno - Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Nr patronatu: 74/14/P z dnia 27 marca 2014  r.
1038 Nazwa przedsięwzięcia: XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 73/14/P z dnia 26 marca 2014 r.
1037 Nazwa przedsięwzięcia: kampania społeczna 'Lekcja stomatologii'. Wnioskodawca: Fundacja Nadzieja dla Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 72/14/P z dnia 26 marca 2014 r.
1036 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs poświęcony błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w trzydziestą rocznicę Jego męczeńskiej śmierci pt.: 'Zło dobrem zwycięża j- Ksiądz Jerzy Popiełuszko - sługa prawdy i wolności'. Wnioskodawca: Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ 'Solidarność' z siedzibą w Gadńsku. Nr patronatu: 71/14/P z dnia 26 marca 2014 r.
1035 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo'. Wnioskodawca: Wolters Kluwer s.a. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 70/14/P z dnia 26 marca 2014 r.
1034 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Fotograficzny 'Sen o Warszawie'. Wnioskodawca: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesłała Niemena w Zespole Szkół nr 84 w Warszxawie. Nr patronatu: 69/14/P z dnia 25 marca 2014 r.
1033 Nazwa przedsięwzięcia: IV Warszawski konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder-Wettbewerb. Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 68/14/P z dnia 26 marca 2014 r.
1032 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny konkurs matematyczny '1 z 12'. Wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana w Warszawie. Nr patronatu: 67/14/P z dnia 24 marca 2014 r.
1031 Nazwa przedsięwzięcia: program promocyjny 'Paszport Turystyczny Województa Mazowieckiego'. Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Nr patronatu: 66/14/P z dnia 24 marca 2014 r.
1030 Nazwa przedsięwzięcia: V Zjazd Rodzinny Szkół Chopinowskich pod hasłem 'Blisko Chopina - bliżej kultury'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie. Nr patronatu: 65/14/P z dnia 24 marca 2014 r.
1029 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Wiedzy Religijnej. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie. Nr patronatu: 64/14/P z dnia 24 marca 2014 r.
1028 Nazwa przedsięwzięcia: Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem 'Młodzi Zjednoczonej Europy'. Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 oraz Zespół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 63/14/P z dnia 18 marca 2014 r.
1027 Nazwa przedsięwzięcia: XIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce - Letnisko. Nr patronatu: 62/14/P z dnia 17 marca 2014 r.
1026 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny dzielnicowy konkurs języka angielskiego dla uczniów gimnazjów Mokotowa 'Barwy Wielkiej Brytanii'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 61/14/P z dnia 17 marca 2014 r.
1025 Nazwa przedsięwzięcia: IV Ogólnopolski konkurs Informatyczny 'TIK? - TAK!'. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 60/14/P z dnia 17 marca 2014 r.
1024 Nazwa przedsięwzięcia: Międzygminny Konkurs Matematyczny. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce. Nr patronatu: 59/14/P z dnia 13 marca 2014 r.
1023 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Informatyczny 'Jabłko na polskim stole'. Wnioskodawca: Wójt Gminy Iłów. Nr patronatu: 58/14/P z dnia 13 marca 2014 r.
1022 Nazwa przedsięwzięcia: XV Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach. Wnioskodawca: Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe 'Kornel' w Borkach Wyrkach. Nr patronatu: 57/14/P z dnia 13 marca 2014v r.
1021 Nazwa przedsięwzięcia: badanie kwestionariuszowe 'Zaburzenia masy ciała wśród dzieci w szkołach podstawowych na terenie m. st. W-wy'. Wnioskodawca: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nr rekomendacji: 56/R/14 z dnia 14 marca 2014 r.
1020 Nazwa przedsięwzięcia: projekt 'Dwójka w ruchu'. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. G. Narutowicza w Siedlcach. Nr patronatu: 55/14/P z dnia 13 marca 2014 r.
1019 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 65-lecia Szkoły Podstawowej nr 166 im. żwirki i Wigury. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 166 w Warszawie. Nr patronatu: 54/14/P z dnia 13 marca 2014 r.
1018 Nazwa przedsięwzięcia: VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 'Nasza Syrenka'. Wnioskodawca Szkoła Podstawowa nr 212 im. K. Kraherskiej w Warszawie. Nr patronatu: 53/14/P z dnia 11 marca 2014 r.
1017 Nazwa przedsięwzięcia: Dzielnicowy konkurs międzyprzedmiotowy 'Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na straży wolności i honoru'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Warszawie. Nr patronatu: 52/14/P z dnia 13 marca 2014 r.
1016 Nazwa przedsięwzięcia: Czwarte Dyktando Siedleckie. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Siedlcach. Nr patronatu: 51/14/P z dnia 13 marca 2014 r.
1015 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski konkurs edukacyjny z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu 'Bądxmy klimatyczni'. Wnioskodawca: Aureus Advisors Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu. Nr patronatu: 50/14/P z dnia 13 marca 2014 r.
1014 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pt.: 'Włącz Myślenie'. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 49/14/P z dnia 7 marca 2014 r.
1013 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na Najlepszy Szkolny Klub turystyczno-krajoznawczy. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 48/14/P z dnia 7 marca 2014 r.
1012 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego . Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 47/14/P z dnia 7 marca 2014 r.
1011 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 46/14/P z dnia 7 marca 2014 r.
1010 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 'Poznajemy Ojcowiznę'. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 45/14/P z dnia 6 marca 2014 r.
1009 Nazwa przedsięwzięcia: Gminny Konkurs Recytatorski 'Słowem Malowane'. Wnioskodawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Golach. Nr patronatu: 44/14/P z dnia 6 marca 2014 r.
1008 Nazwa przedsięwzięcia: Rok 2014 Rokiem Ważnych Rocznic w Najnowszej Historii Polski. Wnioskodawca: Publiczne gimnazjum im. M. Kopernika w Nowej Wsi. Nr patronatu: 43/14/P z dnia 6 marca 2014 r.
1007 Nazwa przedsięwzięcia: Przegląd Małych Form Teatralnych 'Non Stop La Fontaine'. Wnioskodawca: Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa 'La Fontaine' w Warszawie. Nr patronatu: 42/14/P z dnia 6 marca 2014 r.
1006 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolska konferencja nt. higieny stomatologicznej 'Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii'. Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Dorosłych 'Edukacja' Sp z o.o. w Siedlcach. Nr patronatu: 41/14/P z dnia 5 marca 2014 r.
1005 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs Kaligram. Wnioskodawca: Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa 'La Fontaine' w Warszawie. Nr patronatu: 40/14/P z dnia 7 marca 2014 r.
1004 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Wiedzy o El Greco. Wnioskodawca: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach. Nr patronatu: 39/14/P z dnia 4 marca 2014 r.
1003 Nazwa przedsięwzięcia: IV edycja międzyszkolnego konkursu matematycznego 'ODKRYWCY 2014'. Wnioskodawca: Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Nr patronatu: 38/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1102 Nazwa przedsięwzięcia: VI edycja międzyszkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego 'MOTYL 2014'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. Józefa Jagielskiego w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Nr patronatu: 37/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1101 Nazwa przedsięwzięcia: VII Powiatowy konkurs 'O życiu i twórczości Cypriana Norwida i Rzeczypospolitej Norwidowskiej'. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Rzeczypospolitej Norwidowskiej w Strachówce. Nr patronatu: 36/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1100 Nazwa przedsięwzięcia: Drugi Warszawski Konkurs Piosenki Francuskojęzycznej 'FrankoFonia 2014'. Wnioskodawca: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie. Nr patronatu: 35/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1099 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs 'Jakie znasz zawody?'. Wnioskodawca: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 34/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1098 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolne dni Kultury 2014-Wolność kocham i rozumiem. Wnioskodawca: XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie. Nr patronatu: 33/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1097 Nazwa przedsięwzięcia: Dzielnicowy Projekt 'Europa Nasz Dom'-Austria. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 225 im. J. Gardeckiego w Warszawie. Nr patronatu: 32/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1096 Nazwa przedsięzwięcia: XV edycja Ogólnopolskiego i VIII edycja polsko-litewskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego 'Nasza Żiemia-środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro'. Wnioskodawca: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badwczego w Warszawie. Nr patronatu: 31/14/P z dnia 19 lutego 2014 r.
1095 Nazwa przedsięwzięcia: 'Spotkania z teatrem'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Teatr Fanum z siedzibą w Siedlcach. Nr patronatu: 30/14/P z dnia 14 lutego 2014 r.
1094 Nazwa przedsięwzięcia: akcja charytatywna - konkurs 'Wyczarujmy Wózek'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Niepelnosprawni sprawni Oddział Stalowa Wola. Nr patronatu: 29/14/P z dnia 14 lutego 2014 r.
1093 Nazwa przedsięwzięcia: III miejski Przegląd Teatrów Przedszkolnych pod hasłem 'Dziecięca Wiosna Teatralna'. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Nr patronatu: 18/14/P z dnia 14 lutego 2014 r.
1092 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski konkurs Informatyczny Edukacji z Panem T. I. K. iem - 'Pomyśl zanim wrzucisz - dbaj o swoją tożsamość'. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie. Nr patronatu: 27/14/P z dnia 12 lutego 2014 r.
1091 Nazwa przedsięwzięcia: 'Ostry Dyżur Historyczny'. Wnioskodawca: Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii z siedzibą w Złotokłosie. Nr patronatu: 26/14/P z dnia 14 lutego 2014 r.
1090 Nazwa przedsięwzięcia: ogólnopolski konkurs 'Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości'. Wnioskodawca: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 25/14/P z dnia 11 lutego 2014 r.
1089 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs na prezentację multimedialną 'Groga ku Świętości Jana Pawła II'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie. Nr patronatu: 24/14/P z dnia 14 lutego 2014 r.
1088 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnowarszawski Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 5 im. T. Kościuszki w Warszawie. Nr. patronatu: 23/14/P z dnia 11 lutego 2014 r.
1087 Nazwa przedsięwzięcia: VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Nr patronatu: 22/14/P z dnia 7 lutego 2014 r.
1086 Nazwa przedsięwzięcia: XXXVII Ogólnopolski Harcerski Rajd 'Wisła 2014'. Wnioskodawca: Chorągiew ZHP z siedzibą w Płocku. Nr patronatu: 21/14/P z dnia 7 lutego 2014 r.
1085 Nazwa przedsięwzięcia: VI Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej. Wnioskodawca: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Nr patronatu: 20/14/P z dnia 4 lutego 2014 r.
1084 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Chemiczny 'Atom i cząsteczka'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 114 oraz Zespół Szkół nr 116 w Warszawie. Nr patronatu: 19/14/P z dnia 4 lutego 2014 r.
1083 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs matematyczny 'Mistrz zadań tekstowych'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie. Nr patronatu: 18/14/P z dnia 30 stycznia 2014 r.
1082 Nazwa przedsięwzięcia: Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży 'Bakcyl'. Wnioskodawca: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Nr patronatu: 17/14/P z dnia 28 stycznia 2014 r.
1081 Nazwa przedsięwzięcia: II Warszawski Konkurs pt.: 'Przedszkolak sprawny i zdrowy-do zabawy zawsze gotowy'. Wnioskodawca: Przedszkole nr 416 w Warszawie. Nr patronatu: 16/14/P z dnia 28 stycznia 2014 r.
1080 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na małą formę przestrzenną pod hasłem 'Architektura Radomia'. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu. Nr patronatu: 15/14/P z dnia 28 stycznia 2014 r.
1079 Nazwa przedsięwzięcia: VII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 14/14/P z dnia 28 stycznia 2014 r.
1078 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 'Poezja ponad granicami'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie. Nr patornatu: 13/14/P z dnia 28 stycznia 2014 r.
1077 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych dla Klas I-III o Puchar Wiosny. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie. Nr patronatu: 12/14/P z dnia 27 stycznia 2014 r.
1076 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny 'Prymusi Frazeologii'. Wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. roberta Schumana W Warszawie. Nr patronatu: 11/14/P z dnia 21 stycznia 2014 r.
1075 Nazwa przedsięwzięcia: przegląd artystyczny 'Młody Talent'. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole Intergacyjne nr 20 w Siedlcach. Nr patronatu: 10/14/P z dnia 20 stycznia 2014 r.
1074 Nazwa przedsięwzięcia: Wyszkowskie Dyktando. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie. Nr patronatu: 9/14/P z dnia 22 stycznia 2014 r.
1073 Nazwa przedsięwzięcia: X edycja Konkursu Papieskiego. Wnioskodawca: Fundacja 'Instytut Tertio Millennio' z siedzibą w Krakowie. Nr patronatu: 8/14/P z dnia 20 stycznia 2014 r.
1072 Nazwa Przedsięwzięcia: konkurs 'Mistrz Scrabble 2014'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 7/14/P z dnia 16 stycznia 2014 r.
1071 Nazwa przedsięwzięcia: II Festiwal Nauki 'Skołowany Weekend'. Wnioskodawca: Chemiczne Koło Naukowe 'Flogiston' Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Nr patronatu: 6/14/P z dnia 20 stycznia 2014 r.
1070 Nazwa przedsięwzięcia: IV Powiatowy Konkurs Plastyczny 'Niepełnosprawni są wśród nas'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. Nr. patronatu: 5/14/P z dnia 14 stycznia 2014 r.
1069 Nazwa przedsięwzięcia: VI Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Świecie 'Wychowanie w duchu wartości'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie. Nr. patronatu: 4/14/P z dnia 14 stycznia 2014 r.
1068 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Konkurs pn. 'Młode Talenty Muzyczne'. Wnioskodawca: Ognisko Pracy Pozaszkolnej '175' w Warszawie. Nr patronatu: 3/14/P z dnia 13 stycznia 2014 r.
1067 Nazwa przedsięwzięcia: VI Międzydzielnicowy Konkurs Plastyczno-Multimedialny 'Za każdy kamień Twój'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 2/14/P z dnia 10 stycznia 2014 r.
1066 Nazwa przedsięwzięcia: 'Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha'. Wnioskodawca: Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 1/14/P z dnia 8 stycznia 2014 r.
1065 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Matematyczny 'Stożek'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu: 216/13/P z dnia 31 grudnia 2013 r.
1064 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs pieśni i piosenek 'Zanim zaśpiewasz pieśń Chopina'. Wnioskodawca: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce. Nr patronatu: 215/13/P z dnia 24 grudnia 2013 r.
1063 Nazwa przessięwzięcia: XI dzielnicowy konkurs ortograficzny 'Mistrz Ortografii'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 214/13/P  z dnia 24 grudnia 2013 r.
1062 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs informatyczny 'Moja pasja'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 213/13/P  z dnia 24 grudnia 2013 r.
1061 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny 'Zapusty - staropolski karnawał'. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury, 'BORYNA' - Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury oraz EDEMED - Edukacja, Ekologia, Medycyna z siedzibami w Pomiechówku. Nr patronatu: 212/13/P z dnia 23 grudnia 2013 r.
1060 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny. Wnioskodawca: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. Nr patronatu: 24 grudnia 2013 r.
1059 Nazwa przedsięwzięcia: V spotkanie Intergacyjne. Wnioskodawca: Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 210/13/P z dnia 23 grudnia 2013 r.
1058 Nazwa przedsięwzięcia: Uroczystość obchodów 75-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 171 w Warszawie. Nr patronatu: 209/13/P z dnia 24 grudnia 2013 r.
1057 Nazwa przedsięwzięcia: IV Warszawskie Dni Techniki. Wnioskodawca: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Nr patronatu: 208/13/P z dnia 23 grudnia 2013 r.
1056 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Taneczny 'Piruet 2014'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. J. M. Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 207/13/P z dnia 23 grudnia 2013 r .
1055 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Plastyczny 'Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. J. M. Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 206/13/P z dnia 23 grudnia 2013 r .
1054 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Czytelniczy 'Magia lektur'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. J. M. Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 205/13/P z dnia 23 grudnia 2013 r .
1053 Nazwa przedsięwzięcia: Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014. Wnioskodawca: Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu. Nr patronatu: 204/13/P z dnia 23 grudnia 2013 r.
1052 Nazwa przedsięwzięcia: Diecezjalny Konkurs Religijny 'Syn Boży głosi Królestwo Boże'. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Nr patronatu: 203/13/P z dnia 16 grudnia 2013 r.
1051 Nazwa przedsięwzięcia: Diecezjalny Konkurs Plastyczny 'Mój Anioł Stróż'. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Nr patronatu: 202/13/P z dnia 17 grudnia 2013 r.
1050 Nazwa przedsięwzięcia: VI Warszawski konkurs chemiczny 'KWAS'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu: 201/13/P z dnia 12 grudnia 2013 r.
1049 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Poetycki 'Odkrywamy Talenty Przyszłości'. Wnioskodawca: Niepubliczne Gimnazjum nr 54 PRO FUTURO z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie. Nr patronatu: 200/13/P z dnia 6 grudnia 2013 r.
1048 Nazwa przedsięwzięcia: IV Przegląd Twórczości Dziecięcych Zespołów Teatralnych o Statuetkę Złotego TESPISA. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 w Warszawie. nr patronatu: 199/13/P z dnia 6 grudnia 2013 r.
1047 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs 'Moje miasto Płońsk'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa w Płońsku. Nr patronatu: 198/13/P z dnia 6 grudnia 2013 r.
1046 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs z matematyki, fizyki i informatyki 'Skarabeusz'. Wnioskodawca: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema w Warszawie. Nr patronatu: 197/13/P z dnia 5 grudnia 2013 r.
1045 Nazwa przedsięwzięcia: III Konferencja 'Normalizacja w Szkole'. Wnioskodawca: Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 196/13/P z dnia 5 grudnia 2013 r.
1044 Nazwa przedsięwzięcia: XIX Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoickich w Siennicy. Nr patronatu: 195/13/P z dnia 3 grudnia 2013 r.
1043 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki. Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne. Wnioskodawca: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Nr patronatu: 194/13/P z dnia 3 grudnia 2013 r.
1042 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs 'Rozrywki matematyczne 2014'. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie. Nr patronatu: 193/13/P z dnia 3 grudnia 2013 r.
1041 Nazwa przedsięwzięcia: VII Anglojęzyczny Festiwal Humoru. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Nr patronatu: 192/13/P z dnia 26 listopada 2013 r.
1040 Nazwa przedsięwzięcia: XIX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Spotrowych 'Igrzyska Nadwislańskie 2012'. Uczniowski Klub Olimpijczyka 2012 w Wyszkowie. Nr patronatu: 191/13/P z dnia 26 listopada 2013 r.
1039 Nazwa przedsięwzięcia: XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 'Powróćmy do piękna w słowie i muzyce'. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka 2012 w Wyszkowie. Nr patronatu: 190/13/P z dnia 26 listopada 2013 r.
1038 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość 15-lecia istnienia gimnazjum oraz 10-lecia nadania szkole imienia K.K. Baczyńskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum w Lispsku. Nr. patronatu: 189/13/P z dnia 25 listopada 2013 r.
1037 Nazwa przedsięwzięcia: II Konkurs biblijny im. Sługi Bożego Kard. A. Hlinda dla uczniów szkół podstawowych diecezji radomskiej. Wnioskodawca: Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej. Nr patronatu: 188/13/P z dnia 25 listopada 2013 r.
1036 Nazwa przedsięwzięcia: XX Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny pt.: 'Moje igrzyska-moja olimpiada'. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka 2012 w Wyszkowie. Nr patronatu: 187/13/P z dnia 25 listopada 2013 r.
1035 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Jak wspomagać dziecko młodsze o zaburzonym rozwoju?'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Grójcu. Nr. patronatu: 186/13/P z dnia 21 listopada.
1034 Nazwa przedsięwzięcia: 'Świąteczna Zbiórka Żywności w Warszawie i na Mazowszu'. Wnioskodawca: Bank Żywności SOS w Warszawie. Nr. patronatu: 185/13/P z dnia 20 listopada.
1033 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Językowy: Junior-dla uczniów gimnazjów oraz Expert- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Edukacji  im. I. Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 184/13/P z dnia 25 listopada 2013 r
1032 Nazwa przedsięwzięcia: Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej 'Spotkania z Biblią'. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Nr patronatu: 183/13/P z dnia 25 listopada 2013 r.
1031 Nazwa przedsięwzięcia: XII Konkurs Kosmiczny Helios. Wnioskodowca: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Nr patronatu: 182/13/P z dnia 18 listopada 2013 r.
1030 Nazwa przedsięwzięcia: X Konkurs Krasomówczy i Literacki. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 181/13/P z dnia 19 listopada 2013 r.
1029 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza dla szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 180/13/P z dnia 15 listopada 2013 r.
1028 Nazwa przedsięwzięcia: XIV konkurs ortograficzny 'Ortografia na medal'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 179/13/P z dnia 18 listopada 2013 r.
1027 Nazwa przedsięwzięcia: program profilaktyczny 'Nie zmarnuj Swojego Życia'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 178/13/P z dnia 15 listopada 2013 r.
1026 Nazwa przedsięwzięcia: Międzydzielnicowy Konkurs Recytatorski 'Poezja Mariana Jonkajtysa'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie. Nr patronatu: 177/13/P z dnia 8 listopada 2013 r.
1025 Nazwa przedsięwzięcia: Międzydzielnicowy Konkurs Historyczny 'Ocalić od zapomnienia-Sybiracy są wśród nas'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie. Nr patronatu: 176/13/P z dnia 8 listopada 2013 r.
1024 Nazwa przedsięwzięcia: działania profilaktyczne p.n.: 'Koleją po wiedzę'. Wnioskodawca: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Nr patronatu: 175/13/R z dnia 6 listopada 2013 r.
1023 Nazwa przedsięwzięcia: Mokotowski Konkurs Historyczny 'Historia nauczycielką życia'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Intergacyjnymi im. Bohaterów monte Cassino w Warszawie. Nr patronatu: 174/13/P z dnia 6 listopada 2013 r. 
1022 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka dla szkól podstawowych 'Niech się wreszcie każdy dowie...'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Intergacyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 173/13/P z dnia 6 listopada 2013 r.
1021 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Szkole Smaki-Szkoły Dobrego Żywienia'. Wnioskodawca: Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 172/13/P z dnia 7 listopada 2013 r.  
1020 Nazwa przedsięwzięcia: II Praski Konkurs 'Tak żyć, jak żyłem, warto było...: Józef Piłsudski. Wnioskodawca: LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 171/13/P z dnia 8 listopada 2013 r.
1019 Nazwa przedsięwzięcia: XXI Konkurs Matematyczny 'TORUS'. Wnioskodawca: Żoliborski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 65 w Warszawie. Nr patronatu: 170/13/P z dnia 6 listopada 2013 r.
1018 Nazwa przedsięwzięcia: XV Jubileuszowe Radomskie Spotkania z Kolędami o Pastorałkami 'W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi'-eliminacje do XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wnioskodawca: Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami z siedzibą w Radomiu. Nr patronatu: 169/13/P z dnia 6 listopada 2013 r.
1017 Nazwa przedsięwzięcia: XXV Międzynarodowy Konkurs 'Matematyka Bez Granic'. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski oraz Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu 'Matematyka Bez Granic'. Nr patronatu: 168/13/P z dnia 6 listopada 2013 r.
1016 Nazwa przedsięwzięcia: X Powiatowy Konkurs Recytatorski K. K. Baczyńskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Tłuszczu. Nr patronatu: 167/13/P z dnia 4 listopada 2013 r.
1015 Nazwa przedsięwzięcia: 'Spartakiada z Trójką'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Nr patronatu: 166/13/P z dnia 6 listopada 2013 r.
1014 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs Literacki 'Pióro Szuka Talentu'. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum w Łochowie. Nr patronatu: 165/13/P z dnia 23 października 2013 r.
1013 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Turniej Szkół Gastronomicznych 'Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2013'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie. Nr patronatu: 164/13/P z dnia 22 października 2013 r.
1012 Nazwa przedsięwzięcia: akcja 'Zrozumieć statystykę'. Wnioskodawca: Urząd Statystyczny w Warszawie. Nr patronatu: 163/13/P z dnia 18 października 2013 r.
1011 Nazwa przedsięwzięcia: Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 162/13/P z dnia 18 października 2013 r.
1010 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego 'Rytmy nieskończoności'. Wnioskodawca: L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Zespole Szkół nr 73 w Warszawie. Nr patronatu: 161/13/P z dnia 17 października 2013 r.
1009 Nazwa przedsięwziecia: XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu 'Tomik Literacki Autorów o tematyce przyrodniczej'. Wnioskodawca: Bibliotka Szkoły Podstawowej im. płka. Stanisława Królickiego w Zespole Szkół w Izabelinie. Nr patronatu: 160/13/P z dnia 17 października 2013 r.
1008 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Artystyczno-Literacki 'Trzy odsłony Tuwima'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. Nr patronatu: 159/13/P z dnia 17 października 2013 r.
1007 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny 'Kuchnia Polska na Mazowszu 2013'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie. Nr patronatu: 158/13/P z dnia 17 października 2013 r.
1006 Nazwa przedsięwzięcia: II Powiatowy Konkurs Recytatorski 'Spotkanie z poezją'. Wnioskodawca: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Nr patronatu: 157/13/P z dnia 17 października 2013 r.
1005 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Gimnazjalistów 'Think In English'. Wnioskodawca: Prywatne Gimnazjum nr 34 w Warszawie. Nr patronatu: 156/13/P z dnia 17 października 2013 r.
1004 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych 'Myśl matematycznie'. Wnioskodawca: Prywatne Gimnazjum nr 34 w Warszawie. Nr patronatu: 155/13/P z dnia 17 października 2013 r.
1003 Nazwa przedsięwzięcia: VII Ogónlopolski Konkurs Literacki 'I ty możesz zostać baśniopisarzem'. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu. Nr patronatu: 154/13/P z dnia 14 października 2013 r.
1002 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja szkoleniowa 'Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 153/13/P z dnia 14 października 2013 r.
1001 Nazwa przedsięwzięcia: XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej. Wnioskodawca: Pałac Młodzieży w Warszawie. Nr patronatu:152/13/P z dnia 9 października 2013 r.
1000 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs wiedzy statystycznej 'Statystyka - magia liczb'. Wnioskodawca: Urząd Statystyczny w Warszawie. Nr patronatu:151/13/P z dnia 7 października 2013 r.
999 Nazwa przedsięwzięcia: III Siedlecki Test Historyczny. Wnioskodawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Nr patronatu:150/13/P z dnia 7 października 2013 r.
998 Nazwa przedsięwzięcia: II Ogolnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej 'Bałałajka'. Wnioskodawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Nr patronatu:149/13/P z dnia 7 października 2013 r.
997 Nazwa przedsięwzięcia: IV edycja Konkursu Fotograficznego 'Fotopołowy'. Wnioskodawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w siedlcach. Nr patronatu:148/13/P z dnia 7 października 2013 r.
996 Nazwa przedsięwzięcia: V Powiatową Edycję konkursu Recytatorskiego Poezja i Proza Anglojęzyczna 'Charming english. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patronatu:147/13/P z dnia 7 października 2013 r.
995 Nazwa przedsięwzięcia: III Szkolną Edycję Dnia Języka Ojczystego. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcue. Nr patronatu:146/13/P z dnia 7 października 2013 r.
994 Nazwa przedsięwzięcia: Obchody 50-lecia istnienia Zespołu Szkół. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie. Nr patronatu:145/13/P z dnia 7 października 2013 r.
993 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej 'Usłysz Panie, moje słowa'. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. Piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu:144/13/P z dnia 7 października 2013 r.
992 Nazwa przedsięwzięcia: XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej 'Witaj majowa jutrzenko'. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im.Piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu:143/13/P z dnia 7 października 2013 r.
991 Nazwa przedsięwzięcia: XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej 'Witaj majowa jutrzenko'. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu:143/13/P z dnia 7 października 2013 r.
990 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs 'Act and Sing in Winter 2014'. Wnioskodawca: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Tęczowy Ogród w Warszawie. Nr patronatu: 142/13/P z dnia 7 października 2013 r.
989 Nazwa przedsięwzięcia: Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Zarząd Główny w Warszawie. Nr patronatu: 141/13/P z dnia 9 października 2013 r.
988 Nazwa przedsięwzięcia: Warsztaty szkoleniowe dla kadrty pedagogicznej placówek oświatowych w ramach programu 'Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji'. Wnioskodawca: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Nr patronatu: 140/13/P z dnia 1 października 2013 r.
987 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 65-lecia założenia szkoły wraz z nadaniem imienia W. Witosa oraz sztandaru szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w Studzieńcu. Nr patronatu: 139/13/P z dnia 2 października 2013 r.
986 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja Warsztatowa Programu eTwinning w Płocku. Wnioskodawca: Fundacja rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Nr patronatu: 138/13/P z dnia 1 października 2013 r.
985 Nazwa przedsięwzięcia: Praski Konkurs Historyczny. Wnioskodawca: LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Jasińskiego w Warszawie. Nr patronatu: 137/13/P z dnia 1 października 2013 r.
984 Nazwa przedsięwzięcia: 'Down obok mnie. Konkurs literacki i fotograficzny dla uczniów warszawskich szkół gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych'. Wnioskodaawca: Stowarzyszenie 'Bardziej Kochani' w Warszawie. Nr patronatu: 136/13/P z dnia 2 października 2013 r.
983 Nazwa przedsięwzięcia: I Mazowiecki Konkurs Plastyczny 'Twórczość Marii Konopnickiej w oczach dziecka'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Markach. Nr patroantu: 135/13/P z dnia 30 września 2013 r.
982 Nazwa przedsięwzięcia: II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 'Pamiętajcie o ogrodach'. Wnioskodawca: I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Nr patronatu: 134/13/P z dnia 30 września 2013 r.
981 Nazwa przedsięwzięcia: Warsztaty dla młodzieży promujące komunikację bez przemocy. Wnioskodawca: Fundacja AKCJA w Warszawie. Nr patronatu: 133/13/R z dnia 24 września 2013 r.
980 Nazwa przedsięwzięcia: X Warszawski Konkurs Savoir-Vivre 'Obycie umila życie'. Wnioskodawca: Dom Kultury 'Włochy' w Warszawie. Nr patronatu: 132/13/P z dnia 24 września 2013 r.
979 Nazwa przedsięwzięcia: Festiwal Edukacyjny 'SMAK'. Wnioskodawca: Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie. Nr patronatu: 131/13/P z dnia 24 września 2013 r.
978 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 50-lecia szkoły połączony z Dniem Edukacji Narodowej. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku. Nr patronatu: 130/13/P z dnia 24 września 2013 r.
977 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs pn.: 'VIII Rhymes and Songs Festival'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Intergacyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 129/13/P z dnia 23 września 2013 r.
976 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Działania Szkoły na Rzecz Zdrowia i Bezpieczeństwa Uczniów'. Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 128/13/P z dnia 23 września 2013 r.
975 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs matematyczny 'Pangea'. Wnioskodawca: Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 Meridian i Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie. Nr patronatu: 127/13/P z dnia 20 września 2013 r.
974 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs 'Poszukiwany/Poszukiwana'. Wnioskodawca: Fabryka Aktywności Młodych z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Nr patronatu: 126/13/P z dnia 18 września 2013 r.
973 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Zjazd Nauczycieli Informatyki w Warszawie. Wnioskodawca: Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Nr patronatu: 125/13/P z dnia 17 września 2013 r.
972 Nazwa przedsięwzięcia: projekt 'LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT'. Wnioskodawca: Fundacja 'Bo Warto' w Warszawie. Nr patronatu: 124/13/P z dnia 17 września 2013 r.
971 Nazwa przedsięwzięcia: projekt edukacyjny 'Lekcje z ZUS'. Wnioskodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Nr patronatu: 123/13/P z dnia 18 września 2013 r.
970 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Quiz Realioznawczy. Wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 w Warszawie. Nr patronatu: 122/13/P z dnia 17 września 2013 r.
969 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs 'Budownictwo-moja przyszłość. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 121/13/P z dnia 11 września 2013 r.
969 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs 'Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona Środowiska'. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 120/13/P z dnia 11 września 2013 r.
968 Nazwa przedsięwzięcia: projekt 'Nowoczesne kadry systemu oświaty'. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie. Nr patronatu: 119/13/P z dnia 10 września 2013 r.
967 Nazwa przedsięwzięcia: VIII tataspartakiada Dobrej Woli 2013. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie 'Dobra Wola' w Nowej Iwicznej. Nr patronatu: 118/13/P z dnia 12 wrzeześnia 2013 r.
966 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Quiz Realioznawczy. Wnioskodawca: Niepubliczne Gimnazjum nr 9 w Warszawie. Nr patronatu: 117/13/P z dnia 6 września 2013 r.
965  Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny 'Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami'. Wnioskodawca: Fundacja Aby Żyć w Krakowie. Nr patronatu: 116/13/P z dnia 30 sierpnia 2013 r.
964 Nazwa przedsięwzięcia: Dni Animacji 2013. Wnioskodawca: Fundacja Akcja Animacja w Warszawie. Nr patronatu: 115/13/P z dnia 29 sierpnia 2013 r.
963 Nazwa przedsięwzięcia: V Mazowiecki Konkurs EKO-ŁOW. Wnioskodawca: Główny Komitet Organizacyjny w Nowym Mieście. Nr rekomendacji: 114/13/R z dnia 23 sierpnia 2013 r.
962 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Recytatorski 'O wieczne Pióro Odkrywcy Poezji'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rtm. W. Pileckiego w Warszawie. Nr patronatu: 113/13/P z dnia 5 września 2013 r.
961 Nazwa przedsięwzięcia: LUTOSCHOOL-akcja artystyczna i animacyjna dla gimnazjalistów. Wnioskodawca: Fundacja 'Muzyka jest dla wszystkich' w Warszawie. Nr patronatu: 112/13/P z dnia 8 sierpnia 2013 r.
960 Nazwa przedsięwzięcia: LUTOSŁAWSKI XXI-warsztaty dla nauczycieli. Wnioskodawca: Fundacja 'Muzyka jest dla wszystkich' w Warszawie. Nr patronatu: 111/13/P z dnia 8 sierpnia 2013 r.
959 Nazwa przedsięwzięcia: Lutosławski XXI. Muzyka na słowa. Ogólnopolski konkurs felietonów o kompozytorze, muzyce i sztuce współczesnej. Wnioskodawca: Fundacja 'Muzyka jest dla wszystkich' w Warszawie. Nr patronatu: 110/13/P z dnia 9 sierpnia 2013 r.
958 Nazwa przedsięwzięcia: XVIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego. Wnioskodawca: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nr patronatu: 109/13/P z dnia 6 sierpnia 2013 r.
957 Nazwa przedsięwzięcia: V Międzypowiatowy Bieg Komandosa. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Nr patronatu: 108/13/P z dnia 2 sierpnia 2013 r.
956 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs pn.: 'Barwy Wielkiej Brytanii'. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 107/13/P z dnia 2 sierpnia 2013 r.
955 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość z okazji nadania szkole imienia Jana III Sobieskiego, nadania sztandaru i obchodu jubileuszu stulecia szkoły. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa w Woli Raszkowskiej. Nr patronatu: 106/13/P z dnia 2 sierpnia 2013 r.
954 Nazwa przedsięwzięcia: II Konkurs 'Normalizacja i Ja'. Wnioskodawca: Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie. Nr patronatu: 105/13/P z dnia 31 lipca 2013 r.
953 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pn.: 'Bliżej mazowieckiej przyrody- rzeki, puszcze, mokradła'. Wnioskodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Nr patronatu: 104/13/P z dnia 25 lipca 2013 r.
952 Nazwa przedsięwzięcia: Obchody jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. Bema w Ostrołęce. Wnioskodawca: I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce. Nr patronatu: 103/13/P z dnia 23 lipca 2013 r.
951 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Historyczny 'Życie, Działalność oraz Twórczość Józefa Piłsudskiego'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 76 w Warszawie. Nr patronatu: 102/13/P z dnia 16 lipca 2013 r.
950 Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacyjny 'Klub Bezpiecznego Puchatka'. Wnioskodawca: Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A. Nr patronatu: 101/13/P z dnia 16 lipca 2013 r.
949 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie. Nr patronatu: 100/13/P z dnia 9 lipca 2013 r.
948 Nazwa przedsięwzięcia: Rockowa Zbiórka Żywności. Wnioskodawca: Bank Żywności SOS w Warszawie.
Nr patronatu: 99/13/P z dnia 8 lipca 2013 r.
947 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. 
Wnioskodawca: Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach.
Nr patronatu: 98/13/P z dnia 26 czerwca 2013 r.
946 Nazwa przedsięwzięcia: X Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich 'Konik'. Wnioskodawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej. Nr patronatu: 97/13/P z dnia 25 czerwca 2013 r.
945 Nazwa przedsięwzięcia: II Rowerowy Rajd 'Dwójki' Szlakiem Rezerwatów Przyrody. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach. Nr patronatu: 96/13/P z dnia 10 czerwca 2013 r.
944 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pt.: 'Nowe życie w wyniku oddawania szpiku'. Wnioskodawca: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama mickiewicza w Węgrowie. Nr patronatu: 95/13/P z dnia 22 maja 2013 r.
943 Nazwa przedsięwzięcia: 'Gra Miejska-Tajemnice Starego Miasta w Warszawie'. Wnioskodawca: Społeczne gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół STO w Warszawie. Nr patronatu: 94/13/P z dnia 22 maja 2013 r.
942 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na najlepszy komiks promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt.: 'Człowiek-najlepsza inwestycja'. Wnioskodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nr patronatu: 93/13/P z dnia 22 maja 2013 r.
941 Nazwa przedsięwzięcia: Festiwal Pianistyczny 'Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach. Nr patronatu: 92/13/P z dnia16 maja 2013 r.
940 Nazwa przedsięwzięcia: 'Ocalić od zapomnienia-cykl spotkań z Kołem Sybiraków Praga Południe'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 173 w Warszawie. Nr patronatu: 91/13/P z dnia16 maja 2013 r.
939 Nazwa przedsięwzięcia: XII Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Wnioskodawca: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Legionowie. Nr patronatu: 90/13/P z dnia 16 maja 2013 r.
938 Nazwa przedsięwzięcia: Gminny Konkurs Recytatorski. Wnioskodawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach. Nr patronatu: 89/13/P z dnia 169 maja 2013 r.
937 Nazwa przedsięwzięcia: II WOLPREZA Dobrej Woli. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola OPP z siedzibą w Nowej Iwicznej. Nr patronatu: 88/13/P z dnia 9 maja 2013 r.
936 Nazwa przedsięwzięcia: Obchody %-lecia Teatru Fanum. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Teatr Fanum z siedzibą w Siedlcach. Nr patronatu: 87/13/P z dnia 9 maja 2013 r.
935 Nazwa przedsięwzięcia: VII Zawody Strzeleckie o Puchar 'PO-wca Zawodowca'. Wnioskodawca: Klub Strzelecki AGVO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 86/13/P z dnia 26 kwietnia 2013 r.
934 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnowarszawski Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 5 im. T. Kościuszki w Warszawie. Nr patronatu: 85/13/P z dnia 29 kwietnia 2013 r.
933 Nazwa przedsięwzięcia: Rajd Rowerowy Szlakiem Obiektów Sportowych. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Siedlcach. Nr patronatu: 84/13/P z dnia 26 kwietnia 2013 r.
932 Nazwa przedsięwzięcia: V Marecką Paraolimpiadę Sportową. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych  
w Markach. Nr patronatu: 83/13/P z dnia 26 kwietnia 2013 r.
931 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 150-lecia istnienia Szkoły. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach.
Nr patronatu: 82/13/P z dnia 22 kwietnia 2013 r.
930 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 80-lecia Szkoły połączony z przekazaniem Sztandaru. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 11 im. W. Grabskiego w Warszawie. Nr patronatu: 81/13/P z dnia 22 kwietnia 2013 r.
929 Nazwa przedsięwzięcia: Festiwal Skołowany Weekend. Wnioskodawca: Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Nr patronatu: 80/13/P z dnia 17 kwietnia 2013 r.
928 Nazwa przedsięwzięcia: Jedenasty Międzygminny Konkurs Ortograficzny. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Łysowie. Nr patronatu: 79/13/P z dnia 17 kwietnia 2013 r.
927 Nazwa przedsięwzięcia: V Ogólnopolski Dzień Marzeń. Wnioskodawca: Fundacja Mam Marzenie z Krakowa. Nr patronatu: 78/13/P z dnia 9 kwietnia 2013 r.
926 Nazwa przedsięwzięcia: XXXVIII Przegląd Małych Form Artystycznych. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Radomiu. Nr patronatu: 76/13/P z dnia 8 kwietnia 2013 r.
925 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Wartości dla Szkoły! Szkoła dla Wartości'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja w Warszawie. Nr patronatu: 75/13/P z dnia 8 kwietnia 2013 r.
924 Nazwa przedsięwzięcia: VI Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej. Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Nr patronatu: 74/13/P z dnia 29 marca 2013 r.
923 Nazwa przedsięwzięcia: Forum „Szkoła dla Sześciolatka'. Wnioskodawca: Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci 'Szansa' w Warszawie. Nr patronatu: 73/13/P z dnia 29 marca 2013 r.
922 Nazwa przedsięwzięcia: XIV Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach. Wnioskodawca: Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 'Kornel' w Borkach Wyrkach. Nr patronatu: 72/13/P z dnia 27 marca 2013 r.
921 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wnioskodawca: Liga Ochrony Przyrody okręg w Płocku. Nr patronatu: 71/13/P z dnia 27 marca 2013 r.
920 Nazwa przedsięwzięcia: cykl wydarzeń upowszechniających produkt finalny projektu „INTELaktywni nauczyciele-projektanci edukacyjnej przyszłości'. Wnioskodawca: Investin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 70/13/P z dnia 27 marca 2013 r.
919 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Maraton Matematyczny. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Wyszkowie. Nr patronatu: 69/13/P z dnia 27 marca 2013 r.
918 Nazwa przedsięwzięcia: „Trzecie Dyktando Siedleckie'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach. Nr patronatu: 68/13/P z dnia 21 marca 2013 r.
917 Nazwa przedsięwzięcia: „Trzeci Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej Dachl-Lieder-Wettbewerb' . Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Nr patronatu: 67/13/P z dnia 21 marca 2013 r.
916 Nazwa przedsięwzięcia: I edycja konkursu plastyczno-literackiego „Rodzina bierze swój początek w miłości,...' . Wnioskodawca: Agencja-Centrum Kształcenia i Doskonalenia Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 66/13/P z dnia 20 marca 2013 r.
915 Nazwa przedsięwzięcia: wystawa „Przeszłość-Przyszłość. Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943 w 70 rocznicę śmierci' . Wnioskodawca: Pani Małgorzata Szot-Wróblewska. Nr patronatu: 65/13/P z dnia 21 marca 2013 r.
914 Nazwa przedsięwzięcia: Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej dla uczniów szkół podstawowych „Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 i Londyn 2012”. Wnioskodawca: Podlaski Kurator Oświaty. Nr patronatu: 64/13/P z dnia 19 marca 2013 r.
913 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja „Dziecko 6-letnie w szkole”. Wnioskodawca: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku. Nr patronatu: 63/13/P z dnia 19 marca 2013 r.
912 Nazwa przedsięwzięcia: I Zlot Rodzinny Szkół Jana Pawła II w Powiecie Ostrołęckim. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwinie. Nr patronatu: 62/13/P z dnia 8 kwietnia 2013 r.
 911 Nazwa przedsięwzięcia: V Mazowiecki Festiwal Teatralny „Totalnie Teatralnie”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Egida w Grodzisku Mazowieckim. Nr patronatu: 61/13/P z dnia 18 marca 2013 r.
910 Nazwa przedsięwzięcia: X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 60/13/P z dnia 18 marca 2013 r.
909 Nazwa przedsięwzięcia: XXXVI Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła 2013”. Wnioskodawca: Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku. Nr patronatu: 59/13/P z dnia 11 marca 2013 r.
908 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko” dla uczczenia rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi  w Warszawie. Nr patronatu: 58/13/P z dnia 11 marca 2013 r.
907 Nazwa przedsięwzięcia: Międzygimnazjalny Warszawski Konkurs Poezji Hiszpańskojęzycznej. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 57/13/P z dnia 11 marca 2013 r.
906 Nazwa przedsięwzięcia: V Przegląd Utalentowanych Młodych Aktorów P.U.M.A. Wnioskodawca:Przedszkole nr 343 w Warszawie. Nr patronatu: 56/13/P z dnia 11 marca 2013 r.
905 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Nie musisz się wspomagać…. Wnioskodawca:Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 55/13/P z dnia 5 marca 2013 r.
904 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość nadania Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Zespołowi Szkół nr 33 w Warszawie. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 33 w Warszawie. Nr patronatu: 54/13/P z dnia 5 marca 2013 r.
903 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego szkole. Wnioskodawca: Zespół Szkół Samochodowych  w Radomiu. Nr patronatu: 53/13/P z dnia 5 marca 2013 r.
902 Nazwa przedsięwzięcia: III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Nr patronatu: 52/13/P z dnia 28 lutego 2013 r.
899 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja CBT (Poznawczo – Behawioralna Terapia) Dzieci i Młodzieży. Skuteczne Metody Wychowania i Terapeutyczne w 15 – letnim doświadczeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4. Wnioskodawca: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Warszawie. Nr patronatu: 49/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
898 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Przyrodniczy – Tygrzyk. Wnioskodawca: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Warszawie. Nr patronatu: 48/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
897 Nazwa przedsięwzięcia: II Miejski Przegląd Teatrów Przeszklonych pod hasłem „Dziecięca Wiosna Teatralna”. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Nr patronatu: 47/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
896 Nazwa przedsięwzięcia: X Międzyszkolny konkurs matematyczny  „1 z 12”. Wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. R. Schumana Fundacji Primus w Warszawie. Nr patronatu: 46/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
895 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 45/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
894 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 44/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
893 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajmy Ojcowizną”. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu: 43/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
892 Nazwa przedsięwzięcia: IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów . Wnioskodawca: Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 42/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
891 Nazwa przedsięwzięcia: III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego eDukacji z Panem T.I.K.-iem „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 41/13/P z dnia 27 lutego2013 r.
890 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wnioskodawca: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Nr patronatu: 40/13/P z dnia 25 lutego2013 r.
889 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Wnioskodawca: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 39/13/P z dnia 25 lutego2013 r.
888 Nazwa przedsięwzięcia: Forum Myśli Pedagogicznej „Nowa jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych”. Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 38/13/P z dnia 20 lutego2013 r.
887 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość patriotyczna upamiętniająca pamięć poległych powstańców w potyczkach i bitwach na obszarze gminy Magnuszew w ramach obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Wnioskodawca: Gmina Magnuszew. Nr patronatu: 37/13/P z dnia 18 lutego2013 r.
886 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej. Wnioskodawca: SPOT Szkołę Języków Obcych Małgorzata Miernecka w Piasecznie. Nr patronatu: 36/13/P z dnia 18 lutego2013 r.
885 Nazwa przedsięwzięcia: Grochowskie Spotkania Teatralne „Na rogatkach”. Wnioskodawca: LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Nr patronatu: 35/13/P z dnia 15 lutego2013 r.
 884 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Rola dyrektora placówki oświatowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i nowe zagrożenia”. Wnioskodawca: Niepubliczne Przedszkole 'Bezpieczny Przedszkolak' w Wyszkowie. Nr patronatu: 34/13/P z dnia 15 lutego2013 r.
883 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolskie Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego „Każdemu marzy się wolność”. Wnioskodawca: Fundacja im. Mikołaja w Radomiu. Nr patronatu: 33/13/P z dnia 15 lutego2013 r.
882 Nazwa przedsięwzięcia: Finał XII edycji Znaku Jakości Interkl@sa 2013. Wnioskodawca: Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 32/13/P z dnia 14 lutego2013 r.
881 Nazwa przedsięwzięcia: I edycja projektu Uczeń–Ratownik. Wnioskodawca:Falck Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 31/13/P z dnia 11 lutego2013 r.
880 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na prezentację multimedialną „Hobby Jana Pawła II”. Wnioskodawca:Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie. Nr patronatu: 30/13/P z dnia 4 lutego2013 r.
879 Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny „Śniadanie daje moc”. Wnioskodawca:Garden of Words sp.j. z siedzibą w Warszawie . Nr patronatu: 29/13/P z dnia 4 lutego2013 r.
878 Nazwa przedsięwzięcia: Dzień z Zawodem. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 28/13/P z dnia 4 lutego2013 r.
877 Nazwa przedsięwzięcia: XIV edycję Ogólnopolskiego i VII edycję polsko – litewskiego Konkursu Geologiczno Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „drapieżne oblicze Ziemi”. Wnioskodawca: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Nr patronatu: 27/13/P z dnia 4 lutego2013 r.
876 Nazwa przedsięwzięcia: X Jubileuszowy Warszawski Międzyszkolny Przegląd Teatralny – Teatralia Chrobry 2013. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 26/13/P z dnia 30 stycznia 2013 r.
875 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy konkurs  „O życiu i twórczości Cypriana Norwida”. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce. Nr patronatu: 25/13/P z dnia 30 stycznia 2013 r.
874 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs gastronomiczny „Życie ze smakiem – kulinarny pejzaż Polski”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 24/13/P z dnia 30 stycznia 2013 r.
873 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej „Ja wiem w kogo ja wierzę…” – w Roku Wiary na nowo odczytujemy Katechizm Kościoła Katolickiego, Pismo Św. oraz zapoznajemy się z życiem i nauczaniem bł. Jana Pawła II. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie. Nr patronatu: 23/13/P z dnia 30 stycznia 2013 r.
872 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja ponad granicami”. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie. Nr patronatu: 22/13/P z dnia 30 stycznia 2013 r.
871 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs matematyczny  „Myśl matematycznie”. Wnioskodawca: Prywatne Gimnazjum nr 34 im. H. Wawelberga i Prywatne Liceum nr 51  w Warszawie. Nr patronatu: 21/13/P z dnia 30 stycznia 2013 r.
870 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs języka angielskiego „Think in English”. Wnioskodawca: Prywatne Gimnazjum nr 34 im. H. Wawelberga i Prywatne Liceum nr 51  w Warszawie. Nr patronatu: 20/13/P z dnia 30 stycznia 2013 r.
869 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs varsavianistyczny Warszawa. Lubię to! dla uczniów klas I –III i IV-VI warszawskich szkół podstawowych oraz klas I – III warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawca: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 19/13/P z dnia 25 stycznia 2013 r.
868 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych dla klas I-III o Puchar Wiosny. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie. Nr patronatu: 18/13/P z dnia 25 stycznia 2013 r.
867 Nazwa przedsięwzięcia: VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Nr patronatu: 17/13/P z dnia 25 stycznia 2013 r.
866 Nazwa przedsięwzięcia: II Konferencja Normalizacja w Szkole pt.: „Z normalizacją w przyszłość. Łatwiej, szybciej, lepiej”. Wnioskodawca: Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 16/13/P z dnia 25 stycznia 2013 r.
865 Nazwa przedsięwzięcia: III Warszawskie Dni Techniki. Wnioskodawca: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Nr patronatu: 15/13/P z dnia 22 stycznia 2013 r.
864 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Taneczny „Piruet”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 14/13/P z dnia 22 stycznia 2013 r.
863 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Plastyczny „Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 13/13/P z dnia 22 stycznia 2013 r.
862 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Czytelniczy „Magia lektur”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina  Szancera w Warszawie.. Nr patronatu: 12/13/P z dnia 22 stycznia 2013 r.
861 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs matematyczny „Mistrz zadań tekstowych”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.. Nr patronatu: 11/13/P z dnia 15 stycznia 2013 r.
860 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Ambasador Zdrowia”. Wnioskodawca: Fundacja Medycyny Prewencyjnej z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 10/13/P z dnia 15 stycznia 2013 r.
859 Nazwa przedsięwzięcia: VI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku przyszłości zawodowej”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 9/13/P z dnia 15 stycznia 2013 r.
858 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs pieśni i piosenki „Zanim zaśpiewasz pieśń Chopina”. Wnioskodawca: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce. Nr patronatu: 8/13/P z dnia 15 stycznia 2013 r.
857 Nazwa przedsięwzięcia: V Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o Świecie „Wychowanie w Duchu Wartości” pod hasłem „Świat jest nasz – dzieci obywatelami świata”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie. Nr patronatu: 7/13/P z dnia 11 stycznia 2013 r.
856 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na prezentację multimedialną „Kardynał Stefan Wyszyński – wzorem dla współczesnej młodzieży”. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie. Nr patronatu: 6/13/P z dnia 11 stycznia 2013 r.
 855 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs pt. „Przedszkolak sprawny i zdrowy – do zabawy zawsze gotowy”. Wnioskodawca: Przedszkole nr 416 w Warszawie. Nr patronatu: 5/13/P z dnia 10 stycznia 2013 r.
 854 Nazwa przedsięwzięcia:  I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej „Bałałajka”. Wnioskodawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Nr patronatu: 4/13/P z dnia 10 stycznia 2013 r.
853 Nazwa przedsięwzięcia:  XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Nr patronatu: 3/13/P z dnia 10 stycznia 2013 r.
852 Nazwa przedsięwzięcia:  Konkurs „Internetowa Przygoda z Matematyką”. Wnioskodawca: Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 2/13/P z dnia 10 stycznia 2013 r.
851 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs dla młodzieży Mazowsza 'Kardynał Kakowski a niepodległość'. Wnioskodawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Nr patronatu: 1/13/R z dnia 3 stycznia 2013 r.
850 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych na animację komputerową pt.: 'Moja pasja'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 195/12/P z dnia 27 grudnia 2012 r.
849 Nazwa przedsięwzięcia: X dzielnicowy konkurs ortograficzny 'Mistrz Ortografii'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 194/12/P z dnia 27 grudnia 2012 r.
848 Nazwa przedsięwzięcia: Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem: 'Młodzi Zjednoczonej Europy' .  Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku oraz Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 193/12/P z dnia 27 grudnia 2012 r.
847 Nazwa przedsięwzięcia:  Międzyszkolne Dni Kultury.  Wnioskodawca: XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa – Kuli w Warszawie. Nr patronatu: 192/12/P z dnia 20 grudnia 2012 r.
846 Nazwa przedsięwzięcia:  V Warszawski Konkurs Chemiczny „Kwas”.  Wnioskodawca: Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III  Sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu: 191/12/P z dnia 17 grudnia 2012 r.
845 Nazwa przedsięwzięcia:  projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego”.  Wnioskodawca: SYNTEA S.A. z siedzibą w Lublinie. Nr patronatu: 190/12/P z dnia 17 grudnia2012 r.
844 Nazwa przedsięwzięcia:  Konkurs poetycki „Odkrywamy Talenty Przyszłości”.  Wnioskodawca: Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz Niepubliczne Gimnazjum nr 54 „Pro Futuro” z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie. Nr patronatu: 189/12/P z dnia 12 grudnia2012 r.
843 Nazwa przedsięwzięcia:  I edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Krajobrazy polskie”.  Wnioskodawca: Zespół Szkół Mody Stylizacji i Usług w Radomiu. Nr patronatu: 188/12/P z dnia 13 grudnia 2012 r.
842 Nazwa przedsięwzięcia:  Dyktando Powiatowe.  Wnioskodawca: Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie. Nr patronatu: 187/12/P z dnia 6 grudnia 2012 r.
841 Nazwa przedsięwzięcia:  V Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej. Wnioskodawca: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Nr patronatu: 186/12/P z dnia 6 grudnia 2012 r.
840 Nazwa przedsięwzięcia:  Warszawski Konkurs Matematyczny „Stożek”. Wnioskodawca: Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu: 185/12/P z dnia 6 grudnia 2012 r.
839 Nazwa przedsięwzięcia:  Projekt edukacyjny „Enter Your Future” . Wnioskodawca: AIESEC Komitet Lokalny Uniwersytetu Warszawskiego. Nr patronatu: 184/12/P z dnia 6 grudnia2012 r.
838 Nazwa przedsięwzięcia:  VII Międzyszkolny Konkurs „Moje miasto Płońsk”.  Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku. Nr patronatu: 183/12/P z dnia 30 listopada 2012 r.
837 Nazwa przedsięwzięcia: obchody 10-lecia Integracji w szkole oraz konferencję naukową pt. „Formy wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.  Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach . Nr patronatu: 182/12/P z dnia 30 listopada 2012 r.
836 Nazwa przedsięwzięcia:  Konferencjęa  „Kształcenie praktyczne, a nowa reforma szkolnictwa zawodowego”.  Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 181/12/P z dnia 30 listopada 2012 r.
835 Nazwa przedsięwzięcia:  Warszawski konkurs plastyczno - multimedialny „Za każdy kamień Twój”.  Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46  im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 180/12/P z dnia 26 listopada 2012 r.
834 Nazwa przedsięwzięcia:  III Przegląd Twórczości Dziecięcych Zespołów Teatralnych o Statuetkę Złotego TESPISA. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 179/12/P z dnia 26 listopada 2012 r.
833 Nazwa przedsięwzięcia:  uroczyste zakończenie obchodów Roku Janusza Korczaka w powiecie pruszkowskim pod hasłem „Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń”; Międzygminny konkurs recytatorski, plastyczny, literacki, multimedialny i z wiedzy o Januszu Korczaku dla młodzieży gimnazjalnej”. Wnioskodawca:Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. Nr patronatu: 178/12/P z dnia 26 listopada 2012 r.
832 Nazwa przedsięwzięcia:  Konkurs „Rozgrywki Matematyczne 2013”  dla szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie. Nr patronatu: 177/12/P z dnia 26 listopada 2012 r.
831 Nazwa przedsięwzięcia:  Konkurs językowy „Koniec języka za przewodnika”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. Nr patronatu: 176/12/P z dnia 21 listopada 2012 r.
830 Nazwa przedsięwzięcia:  Pierwszy Warszawski Konkurs Piosenki Francuskojęzycznej „FrankoFonia 2013”.  Wnioskodawca: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie. Nr patronatu: 175/12/P z dnia 21 listopada 2012 r.
829 Nazwa przedsięwzięcia:  IX Konkurs Papieski. Wnioskodawca: Instytut Tertio Millennio w Krakowie. Nr patronatu: 174/12/P z dnia 21 listopada 2012 r.
828 Nazwa przedsięwzięcia:  III Konkurs Recytatorski „Przedszkolaki Recytują” pt. „Julian Tuwim – przyjaciel dzieci”. Wnioskodawca: Prywatne Przedszkole Muzyczne „Nutka” w Siedlcach. Nr patronatu: 173/12/P z dnia 12 listopada 2012 r.
827 Nazwa przedsięwzięcia:  III Show Przedszkolaków. Wnioskodawca: Prywatne Przedszkole Muzyczne „Nutka” w Siedlcach . Nr patronatu: 172/12/P z dnia 12 listopada 2012 r.
826 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny konkurs matematyczny „Narwik – geometria”. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie. Nr patronatu: 171/12/P z dnia 12 listopada 2012 r.
 825  Nazwa przedsięwzięcia: Dzielnicowe obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r..  Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. Warszawie . Nr patronatu: 170/12/P z dnia 12 listopada 2012 r.
824 Nazwa przedsięwzięcia: IX Konkurs Krasomówczy i Literacki pt. „Oblicza szlachetności – 2012 Rok Wielkich Rodaków – Bolesława Prusa i Janusza Korczaka”.  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 169/12/P z dnia 9 listopada 2012 r.
823 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Konkurs Ortograficzny pt.: „Ortografia na medal”.  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 168/12/P z dnia 9 listopada 2012 r.
822 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny „Honor i fair play” .  Wnioskodawca:Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie. Nr patronatu: 167/12/P z dnia 9 listopada 2012 r.
821  Nazwa przedsięwzięcia: XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.  Wnioskodawca:Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie. Nr patronatu: 166/12/P z dnia 9 listopada 2012 r.
820  Nazwa przedsięwzięcia: XVIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”.  Wnioskodawca:Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie. Nr patronatu: 165/12/P z dnia 9 listopada 2012 r.
819 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Literacki.  Wnioskodawca:Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. R. Schumana Fundacji Primus w Warszawie. Nr patronatu: 164/12/P z dnia 9 listopada 2012 r.
818 Nazwa przedsięwzięcia: Finał III Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego „Das Deutsch Diktat”.  Wnioskodawca:Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Nr patronatu: 163/12/P z dnia 6 listopada 2012 r.
817 Nazwa przedsięwzięcia: Mokotowski Konkurs Historyczny „Historia nauczycielką życia”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie. Nr patronatu: 162/12/P z dnia 6 listopada 2012 r.
816 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs z matematyki, fizyki i informatyki „Skarabeusz'. Wnioskodawca: LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Warszawie. Nr patronatu: 161/12/P z dnia 29 października 2012 r.
815 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny „Szanuj mnie i moje prawa”. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach. Nr patronatu: 160/12/P z dnia 31 października 2012 r.
814 Nazwa przedsięwzięcia: konkursy matematyczne Meridian:Pangea i Meridian Math Competition. Wnioskodawca: Międzynarodowe Gimnazjum nr 51, Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Uczelnię Vistula w Warszawie. Nr patronatu: 159/12/P z dnia 31 października 2012 r.
813 Nazwa przedsięwzięcia: XV Świąteczna Zbiórka Żywności. Wnioskodawca: Bank Żywności SOS  w Warszawie. Nr patronatu: 158/12/P z dnia 29 października 2012 r.
812 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Act and Sing in Winter 2013”. Wnioskodawca: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Tęczowy Ogród” w Warszawie. Nr patronatu: 157/12/P z dnia 23 października 2012 r.
811 Nazwa przedsięwzięcia: Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 156/12/P z dnia 23 października 2012 r.
810 Nazwa przedsięwzięcia: VI Anglojęzyczny Festiwal Humoru. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcace im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Nr patronatu: 155/12/P z dnia 23 października 2012 r.
809  Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pn. „Sześciolatek w szkole – wspieranie rozwoju dziecka młodszego”. Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 154/12/P z dnia 23 października 2012 r.
808 Nazwa przedsięwzięcia: II edycja programu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją. Wnioskodawca: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń. Nr patronatu: 153/12/P z dnia 22 października 2012 r.
807 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Czuję sie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej”. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. Nr patronatu: 152/12/P z dnia 22 października 2012 r.
806 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja naukowo -metodyczna „Wychowanie fizyczne i zdrowotne w podstawie programowej”. Wnioskodawca:Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 151/12/P z dnia 16 października 2012 r.
805 Nazwa przedsięwzięcia: V Szkolne Zawody Pływackie. Wnioskodawca:Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patronatu: 150/12/P z dnia 16 października 2012 r.
804 Nazwa przedsięwzięcia: III edycja konkursu fotograficznego „Fotopolowy”. Wnioskodawca: Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach. Nr patronatu: 149/12/P z dnia 16 października 2012 r.
803 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość nadania imienia patrona szkole. Wnioskodawca:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 w Warszawie. Nr patronatu: 148/12/P z dnia 16 października 2012 r.
802 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka dla szkół podstawowych „Niech się wreszcie każdy dowie”. Wnioskodawca:Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 148/12/P z dnia 12 października 2012 r.
801 Nazwa przedsięwzięcia:Konkurs Językowy. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 147/12/P z dnia 12 października 2012 r.
800 Nazwa przedsięwzięcia:Ogólnopolski Turniej Szkół Gastronomicznych „Dania Rybne w tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2012”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie. Nr patronatu: 146/12/P z dnia 10 października 2012 r.
799 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem „Zrozum mnie”. Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Węgrowie. Nr patronatu: 145/12/P z dnia 10 października 2012 r.
798 Nazwa przedsięwzięcia: VII Zawody Strzeleckie  o „Złotą Łuskę”. Wnioskodawca: Klub Strzelecki AGVO z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 144/12/P z dnia 10 października 2012 r.
797 Nazwa przedsięwzięcia: jubileusz stulecia istnienia szkoły. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sławnie . Nr patronatu: 143/12/P z dnia 10 października 2012 r.
796 Nazwa przedsięwzięcia:IX Warszawski Konkurs Savoir-vivre „Obycie umila życie”. Wnioskodawca: Dom Kultury „Włochy”  w Warszawie . Nr patronatu: 142/12/P z dnia 10 października 2012 r.
795 Nazwa przedsięwzięcia:uroczyste obchody stulecia istnienia szkoły imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu . Nr patronatu: 141/12/P z dnia 10 października 2012 r.
794 Nazwa przedsięwzięcia:„Platerkowskie Debaty Gimnazjalne”. Wnioskodawca: Prywatne Żeńskie Gimnazjum Nr 17 im. Cecylii Plater-Zyberkówny . Nr patronatu: 140/12/P z dnia 10 października 2012 r.
793 Nazwa przedsięwzięcia: Praski Konkurs Patriotyczny im. gen. Jakuba Jasińskiego. Wnioskodawca: LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Nr patronatu: 139/12/P z dnia 10 października 2012 r.
792 Nazwa przedsięwzięcia: I Konkurs Normalizacyjny „Normalizacja i Ja”. Wnioskodawca: Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 138/12/P z dnia 10 października 2012 r.
791 Nazwa przedsięwzięcia: Seminarium 'Jak się uczyć'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 137/12/P z dnia 9 października 2012 r.
790 Nazwa przedsięwzięcia: VI Ogólnopolski Konkurs Literacki 'I ty możesz zostać baśniopisarzem'. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu. Nr patronatu: 136/12/P z dnia 8 października 2012 r.
789 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja szkoleniowa 'Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy' - 'Żywność tradyjyjna i kuchnie narodowe'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska 30/36. Nr patronatu: 135/12/P z dnia 8 października 2012 r.
788 Nazwa przedsięwzięcia: XIV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami „W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi” – eliminacje do XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wnioskodawca: Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami z siedzibą w Radomiu. Nr patronatu: 134/12/P z dnia 22 października 2012 r.
787 Nazwa przedsięwzięcia: Program rozwoju umiejętności i pasji fotograficznych młodzieży 'Akcja (foto)edukacja'. Wnioskodawca: Biuro Prasowe firmy Nikon, Walk&Talk Sp. z o.o., ul. Foksal 18, Warszawa. Nr patronatu: 133/12/P z dnia 9 października 2012 r.
786 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny 'Kuchnia Polska na Mazowszu 2012'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23. Nr patronatu: 132/12/P z dnia 5 października 2012 r.
785 Nazwa przedsięwzięcia: I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”. Wnioskodawca: I Prywatne  Liceum Plastyczne w Płocku. Nr patronatu: 131/12/P z dnia 5 października 2012 r.
784 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs wiedzy statystycznej 'Statystyka - magia liczb'. Wnioskodawca: Urząd Statystyczny w Warszawie. Nr patronatu: 130/12/P z dnia 4 października 2012 r.
783 Nazwa przedsięwzięcia: projekt Wolontariatu Koleżeńskiego 'Mary&Max'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym 'Ukryty Potencjał'. Nr patronatu: 129/12/P z dnia 3 października 2012 r.
782 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym 'VII Rhymes and Songs Festival'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 128/12/P z dnia 2 października 2012 r.
781 Nazwa przedsięwzięcia: Festiwal Piosenki Patriotycznej. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum im. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 'Warszawa' w Poświętnem. Nr patronatu: 127/12/P z dnia 2 października 2012 r.
780 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja 'Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży - otyłość, anoreksja, bulimia'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Nr patronatu: 126/12/P z dnia 3 października 2012 r.
799 Nazwa przedsięwzięcia: II szkolna edycja Dnia Język Ojczystego. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patronatu: 125/12/P z dnia 3 października 2012 r.
798 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs 'Cuda Jezusa - wyrazem zbawczej miłości'. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Nr patronatu: 124/12/P z dnia 2 października 2012 r.
797 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej 'Spotkania z Biblią'. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Nr patronatu: 123/12/P z dnia 2 października 2012 r.
793 Nazwa przedsięwzięcia: Targi Kół Naukowych  i Organizacji Studenckich KONIK. Wnioskodawca: Politechnika Warszawska. Nr patronatu: 119/12/P z dnia 19 września 2012 r.
792 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Tłuszczu. Nr patronatu: 118/12/P z dnia 19 września 2012 r.
791 Nazwa przedsięwzięcia: Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Księga nad Księgami – Recytujemy Biblię”.  Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku. Nr patronatu: 117/12/P z dnia 19 września 2012 r.
790 Nazwa przedsięwzięcia: Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Wnioskodawca:  Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. Nr patronatu: 116/12/P z dnia 19 września 2012 r.
789 Nazwa przedsięwzięcia: Mokotowski Konkurs Ortograficzny „Ortografek”. Wnioskodawca:  Szkoła Podstawowa nr 69 w Warszawie . Nr patronatu: 115/12/P z dnia 19 września 2012 r.
788 Nazwa przedsięwzięcia: VI Tataspartakiada. Wnioskodawca:  Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola . Nr patronatu: 114/12/P z dnia 17 września 2012 r.
787 Nazwa przedsięwzięcia: międzynarodowy spektakl realizowany w ramach programu Comenius „Z cienia w blask”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 171 im. S. Staszica  w Warszawie. Nr patronatu: 113/12/P z dnia 17 września 2012 r.
786 Nazwa przedsięwzięcia: cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dyrektorów szkół „Kompetentny nauczyciel zawodu”. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Nr patronatu: 112/12/P z dnia 7 września 2012 r.
785 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencj poświecona życiu i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka. Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 111/12/P z dnia 7 września 2012 r.
784  Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Polonistyczny „Konopnicka, Prus i inni… polscy pozytywiści”. Wnioskodawca: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema w Warszawie oraz XLII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Warszawie. Nr patronatu: 110/12/P z dnia 7 września 2012 r.
783 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs literacki dla warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Down” obok mnie. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 109/12/P z dnia 6 września 2012 r.
782 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja inaugurująca innowacyjny projekt „Edu-nawigator – aplikacja analityczno – prognostyczna dla edukacji w woj. mazowieckim”. Wnioskodawca: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 108/12/P z dnia 23 sierpnia 2012 r.
781 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Aktualność metod pedagogicznych Janusza Korczaka we współczesnym świecie” oraz warsztaty szkoleniowe „Dziecko-mały tyran”. Wnioskodawca: Fundacja Zielone Domy z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 107/12/P z dnia 23 sierpnia 2012 r.
780 Nazwa przedsięwzięcia: XVII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego. Wnioskodawca: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nr patronatu: 106/12/P z dnia 13 sierpnia 2012 r.
779 Nazwa przedsięwzięcia: uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku. Nr patronatu: 105/12/P z dnia 10 sierpnia 2012 r.
778 Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Wnioskodawca: Maspex – GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach. Nr patronatu: 104/12/P z dnia 8 sierpnia 2012 r.
777 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Budownictwo – moja przyszłość”. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 103/12/P z dnia 8 sierpnia 2012 r.
776 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona Środowiska”. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 102/12/P z dnia 8 sierpnia 2012 r.
775 Nazwa przedsięwzięcia: I Siedlecki Test Historyczny „Historia Siedlec na tle dziejów Polski”. Wnioskodawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Nr patronatu: 101/12/P z dnia 6 sierpnia 2012 r.
772 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs „Znaki pamięci o Sybirakach z XIX i XX wieku w Polsce i Rosji”. Wnioskodawca: Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nr patronatu: 98/12/P z dnia 1 sierpnia 2012 r.
771 Nazwa przedsięwzięcia:„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 97/12/P z dnia 31 lipca 2012 r.
768 Nazwa przedsięwzięcia:Mazowiecki Konkurs  Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie. Nr patronatu: 94/12/P z dnia 18 czerwca 2012 r.
767 Nazwa przedsięwzięcia:Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa” dla uczczenia pontyfikatu bł. Jana Pawła II. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu: 93/12/P z dnia 18 czerwca 2012 r.
766 Nazwa przedsięwzięcia:Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa” dla uczczenia pontyfikatu bł. Jana Pawła II. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu: 93/12/P z dnia 18 czerwca 2012 r.
765 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja pt. „Nauczyciel gastronomii na drodze rozwoju”. Wnioskodawca: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 92/12/P z dnia 13 czerwca 2012 r.
764 Nazwa przedsięwzięcia: uroczyste obchody stulecia istnienia Szkoły oraz V Zjazd Absolwentów. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu. Nr patronatu: 91/12/P z dnia 6 czerwca 2012 r.
763 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na najlepszy komiks promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja” . Wnioskodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nr patronatu: 90/12/P z dnia 29 maja2012 r.
762 Nazwa przedsięwzięcia: Masterclass z Jolantą Dylewską. Warsztaty analizy obrazu filmowego dla nauczycieli
w kontekście filmu „W ciemności” w reż. Agnieszki Holland. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 89/12/P z dnia 19 maja2012 r.
761 Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny  „Śniadanie daje moc”. Wnioskodawca: Garden of Words sp.j. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 88/12/P z dnia 15 maja2012 r.
760 Nazwa przedsięwzięcia: Pilotażowy projekt edukacyjny „Myślę – rozumiem - wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się”. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 87/12/P z dnia 8 maja2012 r.
759 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja „Edukacja a rynek pracy”. Wnioskodawca: Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Nr patronatu: 86/12/P z dnia 26 kwietnia 2012 r.
758 Nazwa przedsięwzięcia: „Wiślana szkoła”. Wnioskodawca: Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 85/12/P z dnia 24 kwietnia 2012 r.
757 Nazwa przedsięwzięcia: VI Zawody Strzeleckie  o Puchar „PO–wca Zawodowca”. Wnioskodawca: Klub Strzelecki AGVO z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 84/12/P z dnia 24 kwietnia 2012 r.
756 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski program edukacyjny na temat zdrowego odżywiania „Śniadaniowa klasa”. Wnioskodawca: Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Nr patronatu: 83/12/P z dnia 19 kwietnia 2012 r.
755 Nazwa przedsięwzięcia: Szkolenie dla nauczycieli  z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Wnioskodawca: Gemmar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 82/12/P z dnia 19 kwietnia 2012 r.
754 Nazwa przedsięwzięcia: IV Forum Nauczycieli Innowatorów. Wnioskodawca: Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku. Nr patronatu: 81/12/P z dnia 19 kwietnia 2012 r.
753 Nazwa przedsięwzięcia: XI Turniej Wiedzy Turystyczno – Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Wnioskodawca:Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Nr patronatu: 80/12/P z dnia 19 kwietnia 2012 r.
 752  Nazwa przedsięwzięcia: X Międzygminny Konkurs Ortograficzny. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Łysowie. Nr patronatu: 79/12/P z dnia 12 kwietnia 2012 r
 751 Nazwa przedsięwzięcia: IX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 78/12/P z dnia 10 kwietnia 2012 r
750 Nazwa przedsięwzięcia: uroczyste obchody stulecia istnienia szkoły imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Nr patronatu: 77/12/P z dnia 3 kwietnia 2012 r
749 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs „Lekarz i rzeźbiarz duszy dziecięcej”. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej. Nr patronatu: 76/12/P z dnia 3 kwietnia 2012 r.
748 Nazwa przedsięwzięcia: Podsumowanie konkursów Chopinowskich. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodzina Szkół Chopinowskich w Sochaczewie. Nr patronatu: 7512/P z dnia 30 marca 2012 r.
747 Nazwa przedsięwzięcia: Wolpreza Dobrej Woli. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola w Nowej Iwicznej. Nr patronatu: 74/12/P z dnia 30 marca 2012 r.
746 Nazwa przedsięwzięcia: nternetowy pakiet edukacyjny „Jan Karski i jego czasy”. Wnioskodawca: Muzeum Historii Polski  w Warszawie. Nr patronatu: 7312/P z dnia 29 marca 2012 r.
745 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno - emocjonalnymi”. Wnioskodawca: Fundacja Anny Florek Czas Dzieciństwa w Warszawie. Nr patronatu: 72/12/P z dnia 29 marca 2012 r.
744 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Mazowieckie – Silny region nowoczesnej Europy”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego, Oddział w Ostrołęce. Nr patronatu: 71/12/P z dnia 29 marca 2012 r.
743 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pedagogiczna nt. „Jak osiągnąć sukces…”. Wnioskodawca: Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce. Nr patronatu: 70/12/P z dnia 29 marca 2012 r.
742 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Razem możemy wiele - bezpieczeństwo, profilaktyka i wychowanie w szkole”. Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowaczy w Węgrowie. Nr patronatu: 69/12/P z dnia 23 marca 2012 r.
741 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny „Janusz Korczak w oczach dzieci i młodzieży”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku. Nr patronatu: 68/12/P z dnia 23 marca 2012 r.
740 Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny 'Zdrowe piersi są OK.!'. Wnioskodawca: Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Nr patronatu: 67/12/P z dnia 20 marca 2012 r.
739 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Maraton Matematyczny. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie. Nr patronatu: 66/12/P z dnia 20 marca 2012 r.
738 Nazwa przedsięwzięcia: XXVI Dni Leśmianowskie. Wnioskodawca: Dom Kultury w Iłży. Nr patronatu: 65/12/P z dnia 20 marca 2012 r.
737 Nazwa przedsięwzięcia: IV Marecka Paraolimpiada Sportowa. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach. Nr patronatu: 64/12/P z dnia 19 marca 2012 r.
736 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych. Wnioskodawca: Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 'Kornel' w Borkach Wyrkach. Nr patronatu: 63/12/P z dnia 16 marca 2012 r.
735 Nazwa przedsięwzięcia: projekt artystyczny „A przecież w nas płonie iskra, co zapalić może świat”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Nr patronatu: 62/12/P z dnia 15 marca 2012 r.
734 Nazwa przedsięwzięcia:uroczystość nadania imienia patrona szkole. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 4 w Jelonkach. Nr patronatu:61/12/P z dnia 14 marca 2012 r.
733 Nazwa przedsięwzięcia: Kampania społeczna „Nie uciekaj”. Wnioskodawca: Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 60/12/P z dnia 14 marca 2012 r.
732 Nazwa przedsięwzięcia: Kampania Krewniacy. Wnioskodawca: Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa Krewniacy – Krew dla Życia  z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 59/12/P z dnia 12 marca 2012 r.
731 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na scenariusz zajęć „Prośba dziecka” Janusz Korczak. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach. Nr patronatu: 58/12/P z dnia 7 marca 2012 r.
730 Nazwa przedsięwzięcia: Sympozjum naukowe „Propagowania aktywnych form kultury fizycznej”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej z siedzibą w Płocku. Nr patronatu: 57/12/P z dnia 2 marca 2012 r.
729 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja „Nowe technologie informacyjne w edukacji matematycznej. Szanse i zagrożenia”. Wnioskodawca: Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 56/12/P z dnia 2 marca 2012 r.
728 Nazwa przedsięwzięcia: V Warszawski Konkurs Przyrodniczy – Tygrzyk. Wnioskodawca: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Warszawie. Nr patronatu: 55/12/P z dnia 2 marca2012 r.
727 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 60-lecia XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Wnioskodawca: XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Nr patronatu:54/12/P z dnia 29 lutego 2012 r.
726 Nazwa przedsięwzięcia: Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż. Nr patronatu:53/12/P z dnia 29 lutego 2012 r.
725 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej 'Witaj majowa jutrzenko'. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu:52/12/P z dnia 29 lutego 2012 r
724 Nazwa przedsięwzięcia: XXXV Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła 2012”. Wnioskodawca: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku. Nr patronatu:51/12/P z dnia 28 lutego 2012 r.
723 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Rok Bolesława Prusa. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 77 w Warszawie. Nr patronatu:50/12/P z dnia 29 lutego 2012 r.
722 Nazwa przedsięwzięcia: IV Międzypowiatowy Bieg Komandosa. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach. Nr patronatu:49/12/P z dnia 29 lutego 2012 r.
721 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs gastronomiczny 'Życie ze smakiem - piłkarskie przysmaki'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu:48/12/P z dnia 29 lutego 2012 r.
720 Nazwa przedsięwzięcia:'ANORDNUNG! ZARZĄDZENIE! Afisze niemieckich władz okupacyjnych z terenu Płocka (1939-1940)'. Wnioskodawca: Archiwum Państwowe w Płocku. Nr patronatu: 47/12/P z dnia 24 lutego 2012 r.
718 Nazwa przedsięwzięcia:Ogólnowarszawski Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza.  Wnioskodawca: Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Nr patronatu:45/12/P z dnia 27lutego 2012 r.
717 Nazwa przedsięwzięcia:Drugi Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder- Wettbewerb. Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Nr patronatu:44/12/P z dnia 27lutego 2012 r.
716 Nazwa przedsięwzięcia:VII Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej.  Wnioskodawca: SPOT Szkoła Języków Obcych Małgorzata Miernecka w Piasecznie. Nr patronatu:44/12/P z dnia 27lutego 2012 r.
715 Nazwa przedsięwzięcia:Drugie Dyktando Siedleckie. Wnioskodawca:Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. Nr patronatu:43/12/P z dnia 27lutego 2012 r.
714 Nazwa przedsięwzięcia:projekt „100-lecie siedleckiej Dwójki”. Wnioskodawca:Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach. Nr patronatu:42/12/P z dnia 21lutego 2012 r.
713 Nazwa przedsięwzięcia: II Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Mazowszu”. Wnioskodawca:Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki (SWRT) w Warszawie. Nr patronatu:41/12/P z dnia 21lutego 2012 r.
712 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs edukacyjny „Był sobie człowiek”. Wnioskodawca:Stowarzyszenie Delta z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nr patronatu:40/12/P z dnia 15 lutego 2012 r.
711 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja naukowa „Kompetencje trzecioklasistów i ich szkolne uwarunkowania w świetle badań”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Wybickiego w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu:39/12/P z dnia 15 lutego 2012 r.
710 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja w ramach projektu pt. „Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku”. Wnioskodawca: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu:38/12/P z dnia 15 lutego 2012 r.
709 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na prezentację multimedialną „Błogosławiony Jan Paweł II”.  Wnioskodawca:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie. Nr patronatu:37/12/P z dnia 15 lutego 2012 r.
708 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Rozboje i wymuszenia – jak zatrzymać falę przestępstw w szkołach”.  Wnioskodawca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Nr patronatu:36/12/P z dnia 15 lutego 2012 r.
707 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Festiwal teatralny „Totalnie Teatralnie”.  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Egida w Grodzisku Mazowieckim. Nr patronatu:35/12/P z dnia 15 lutego 2012 r.
706 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Fotograficzny „Praga w moim obiektywie”. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie. Nr patronatu:34/12/P z dnia 15 lutego 2012 r.
705 Nazwa przedsięwzięcia: VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 'Ekslibris-Leśmian ARCY-MISTRZ Kreacji'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brachta w Radomiu. Nr patronatu:33/12/P z dnia 14 lutego 2012 r.
704 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu:32/12/P z dnia 14 lutego 2012 r.
703 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajmy Ojcowizną”. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu:31/12/P z dnia 14 lutego 2012 r.
702  Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Wnioskodawca: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie. Nr patronatu:30/12/P z dnia 14 lutego 2012 r.
701 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Wizerunek szkołt jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania-Polish Open Uniwersity. Nr patronatu:29/12/P z dnia 14 lutego 2012 r.
700 Nazwa przedsięwzięcia: V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Nr patronatu:28/12/P z dnia 14 lutego 2012 r.
699 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs pieśni i piosenki „Zanim zaśpiewasz pieśń Chopina”. Wnioskodawca: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce. Nr patronatu:27/12/P z dnia 14 lutego 2012 r.
698 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja poświęcona przyszłości kształcenia zawodowego w świetle nowych rozporządzeń. Wnioskodawca: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Nr patronatu:26/12/P z dnia 9 lutego 2012 r.
697 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na pracę artystyczną na temat bezpieczeństwa w Internecie. Wnioskodawca: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Nr patronatu:25/12/P z dnia 8 lutego 2012 r.
696 Nazwa przedsięwzięcia: IX dzielnicowy konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu:24/12/P z dnia 8 lutego 2012 r.
695 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs Mechatroniczny. Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Nr patronatu:23/12/P z dnia 8 lutego 2012 r.
694 Nazwa przedsięwzięcia: Płockie Targi Edukacyjne. Wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. Nr patronatu:22/12/P z dnia 6 lutego 2012 r.
693 Nazwa przedsięwzięcia: Projekt „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”. Wnioskodawca: Combidata Poland Sp. z o.o. w siedzibą w Sopocie. Nr patronatu:21/12/P z dnia 6 lutego 2012 r.
692 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Budownictwo – moja przyszłość”. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu:20/12/P z dnia 31 stycznia 2012 r.
691 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy konkurs  „O życiu i twórczości Cypriana Norwida”. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce. Nr patronatu:19/12/P z dnia 31 stycznia 2012 r.
690 Nazwa przedsięwzięcia: V Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku przyszłości zawodowej”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu:18/12/P z dnia 31 stycznia 2012 r.
689 Nazwa przedsięwzięcia: projekt dydaktyczny nt. edukacji ekonomicznej dla szkół uczestniczących w programie Szkolnych Kas Oszczędności (materiały dydaktyczne). Wnioskodawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Nr patronatu:17/12/P z dnia 31 stycznia 2012 r.
688  Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski konkurs „Edukacja z Panem T.I.K.-em – przewodnik multimedialny”. Wnioskodawca:
Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu:16/12/P z dnia 31 stycznia 2012 r.
687 Nazwa przedsięwzięcia: VII Warszawski Turniej Tańca „Tańczące Brzdące” pt. „Na Balu u króla Maciusia I” oraz Konkurs plastyczny „W Królestwie Króla Maciusia”. Wnioskodawca: Przedszkole nr 16 „Zaczarowany Zakątek” w Warszawie. Nr patronatu:15/12/P z dnia 23 stycznia 2012 r.
686 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs varsavianistyczny dla uczniów klas I –III i IV-VI warszawskich szkół podstawowych oraz klas I – III warszawskich gimnazjów. Wnioskodawca: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu:14/12/P z dnia 23 stycznia 2012 r.
 685 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny „Jesteśmy w unii Europejskiej” - impresje na temat wybranego kraju unijnego. Wnioskodawca: Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach. Nr patronatu:13/12/P z dnia 23 stycznia 2012 r.
 684 Nazwa przedsięwzięcia: XIII edycja Ogólnopolskiego i VI edycja polsko – litewskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Przez ocean czasu”. Wnioskodawca: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Nr patronatu:12/12/P z dnia 23 stycznia 2012 r.
683  Nazwa przedsięwzięcia:IV Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej. Wnioskodawca: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Nr patronatu:11/12/P z dnia 23 stycznia 2012 r.
682 Nazwa przedsięwzięcia:projekt „Nowe metody nauczania w matematyce” – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. Wnioskodawca: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nr patronatu:10/12/R z dnia 20 stycznia 2012 r.
681 Nazwa przedsięwzięcia:projekt „Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych” – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. Wnioskodawca: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nr patronatu:9/12/R z dnia 20 stycznia 2012 r.
680 Nazwa przedsięwzięcia:Warszawski Konkurs Recytatorsko - Fotograficzny „Czytam więc jestem”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie. Nr patronatu: 8/12/P z dnia 18 stycznia 2012 r
679 Nazwa przedsięwzięcia:Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych pn. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”. Wnioskodawca: Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 7/12/P z dnia 18 stycznia 2012 r
678  Nazwa przedsięwzięcia:Konferencja „90 lat wspierania samodzielności”. Wnioskodawca: Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie. Nr patronatu: 6/12/P z dnia 17 stycznia 2012 r
677  Nazwa przedsięwzięcia:Grochowskie Spotkania Teatralne „Na rogatkach”. Wnioskodawca: LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Nr patronatu: 5/12/P z dnia 11 stycznia 2012 r
676 Nazwa przedsięwzięcia:Międzyszkolne Dni Kultury. Wnioskodawca: XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa – Kuli w Warszawie. Nr patronatu: 4/12/P z dnia 11 stycznia 2012 r
675 Nazwa przedsięwzięcia:V Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny. Wnioskodawca: Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Nr patronatu: 3/12/P z dnia 11 stycznia 2012 r
674 Nazwa przedsięwzięcia:„II Warszawskie Dni Techniki”. Wnioskodawca: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Nr patronatu: 2/12/P z dnia 5 stycznia 2012 r
673 Nazwa przedsięwzięcia:projekt „Z kulturą na plus” – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. Wnioskodawca: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nr rekomendacji:1/12/R z dnia 5 stycznia 2012 r
672 Nazwa przedsięwzięcia:obchody pięćdziesięciolecia szkolnictwa zawodowego w Makowie Mazowieckim. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Nr patronatu:185/11/P z dnia 23 grudnia 2011 r
671 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców. Wnioskodawca: Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 Meridian w Warszawie. Nr patronatu:184/11/P z dnia 21 grudnia 2011 r
670 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Internetowa Przygoda z Matematyką”. Wnioskodawca: Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nr patronatu:183/11/P z dnia 21 grudnia 2011 r
669 Nazwa przedsięwzięcia: IV Warszawski Konkurs Chemiczny „Kwas”. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III  Sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu:182/11/P z dnia 21 grudnia 2011 r
668 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Matematyczny Meridian. Wnioskodawca: Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 Meridian, Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian, Uczelnia Vistula w Warszawie. Nr patronatu:181/11/P z dnia 21 grudnia 2011 r
667 Nazwa przedsięwzięcia: Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem: „Młodzi Zjednoczonej Europy”. Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku;  Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku .Nr patronatu:180/11/P z dnia 13 grudnia 2011 r
666 Nazwa przedsięwzięcia: III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów . Wnioskodawca: Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu:179/11/P z dnia 13 grudnia 2011 r
665 Nazwa przedsięwzięcia:projekt edukacyjny „Enter Your Future”. Wnioskodawca: AIESEC Polska Komitet Lokalny Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie  .Nr patronatu:178/11/P z dnia 9 grudnia 2011 r
664 Nazwa przedsięwzięcia:„Platerkowskie Debaty Gimnazjalne”. Wnioskodawca: Prywatne Żeńskie Gimnazjum Nr 17 im. Cecylii Plater-Zyberkówny .Nr patronatu:177/11/P z dnia 8 grudnia 2011 r
663 Nazwa przedsięwzięcia: „Dieta oraz jej możliwy wpływ na alergię pokarmową u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – badania epidemiologiczne. Wnioskodawca: Zakład Profilaktyki i Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.Nr patronatu:176/11/P z dnia 8 grudnia 2011 r
662 Nazwa przedsięwzięcia:Z Żuromina ku gwiazdom”. Wnioskodawca: SP5PMD Szkolny Klub Krótkofalarski przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie.Nr patronatu:175/11/P z dnia 6 grudnia 2011 r
661 Nazwa przedsięwzięcia:Projekt „Spotkanie z Januszem Korczakiem”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie.Nr patronatu:174/11/P z dnia 29 listopada 2011 r
660 Nazwa przedsięwzięcia:Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno - Astronautyczne. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie.Nr patronatu:173/11/P z dnia 29 listopada 2011 r
659 Nazwa przedsięwzięcia:XXIII Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic). Wnioskodawca:Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic” . Nr patronatu:172/11/P z dnia 29 listopada 2011 r
658 Nazwa przedsięwzięcia:VIII edycja Konkursu Papieskiego. Wnioskodawca: Instytut Tertio Millennio w Krakowie. Nr patronatu:171/11/P z dnia 29 listopada 2011 r
657 Nazwa przedsięwzięcia:przedsięwzięcie pt. Akademia Bezpieczeństwa OSRAM. Wnioskodawca: OSRAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu:170/11/P z dnia 29 listopada 2011 r
656 Nazwa przedsięwzięcia:program „Uwaga! Dobry Pies”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom z siedzibą w Warszawie - Wesoła. Nr patronatu:169/11/P z dnia 24 listopada 2011 r
 655 Nazwa przedsięwzięcia:Konkurs „Rozgrywki Matematyczne 2012” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie oraz Zespół Szkół nr 10  im. Stanisława Staszica w Warszawie. Nr patronatu:168/11/P z dnia 22 listopada 2011 r
 654  Nazwa przedsięwzięcia:uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Szkoły. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie. Nr patronatu:167/11/P z dnia 22 listopada 2011 r
 653  Nazwa przedsięwzięcia:warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt.: „Czy koniecznie tablica interaktywna? (nie)zwykłe środki dydaktyczne i ich rola w poznawaniu świata”. Wnioskodawca: Ośrodek Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie oraz Grupę Inicjatyw Edukacyjnych Supernauczyciel z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu:166/11/P z dnia 22 listopada 2011 r
652 Nazwa przedsięwzięcia:Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” (V edycja). Wnioskodawca: Polska Unia Onkologii z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu:165/11/P z dnia 22 listopada 2011 r
651  Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Matematyczny „Stożek”. Wnioskodawca: Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Nr patronatu:164/11/P z dnia 22 listopada 2011 r
 650  Nazwa przedsięwzięcia: Mokotowski Konkurs Historyczny „Historia nauczycielką życia”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie. Nr patronatu:163/11/P z dnia 22 listopada 2011 r.
 649 Nazwa przedsięwzięcia: II Konkurs Recytatorski „Przedszkolaki Recytują” pt. „W magicznym świecie Marii Konopnickiej”. Wnioskodawca: Prywatne Przedszkole Muzyczne „Nutka” w Siedlcach. Nr patronatu:162/11/P z dnia 22 listopada 2011 r.
 648  Nazwa przedsięwzięcia: III Konkurs Plastyczno–Muzyczny „Malujemy muzykę”. Wnioskodawca: Prywatne Przedszkole Muzyczne „Nutka” w Siedlcach. Nr patronatu:161/11/P z dnia 22 listopada 2011 r.
647 Nazwa przedsięwzięcia: II Show Przedszkolaków. Wnioskodawca: Prywatne Przedszkole Muzyczne „Nutka” w Siedlcach. Nr patronatu:160/11/P z dnia 22 listopada 2011 r.
646 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Czuję sie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej”. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. Nr patronatu:159/11/P z dnia 15 listopada 2011 r.
645 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Taneczny „Piruet”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Szancera w Warszawie. Nr patronatu:158/11/P z dnia 15 listopada 2011 r.
644 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Czytelniczy „Magia Lektur”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina  Szancera w Warszawie. Nr patronatu:157/11/P z dnia 15 listopada 2011 r.
643 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Plastyczny „Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu:156/11/P z dnia 15 listopada 2011 r.
642 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Wnioskodawca: Zespół Szkół 20 im. gen. Józefa Bema w Warszawie. Nr patronatu:155/11/P z dnia 15 listopada 2011 r.
641 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs z matematyki, fizyki i informatyki „Skarabeusz”. Wnioskodawca: LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Warszawie. Nr patronatu:154/11/P z dnia 15 listopada 2011 r.
640 Nazwa przedsięwzięcia: XVIII Ogólnopolski Konkurs literacko - plastyczny pt.„Idea olimpijska w życiu pozasportowym”. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012”. Nr patronatu:153/11/P z dnia 14 listopada 2011 r.
639 Nazwa przedsięwzięcia: XVII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie  2012”. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012”. Nr patronatu:152/11/P z dnia 14 listopada 2011 r.
638 Nazwa przedsięwzięcia: XIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt.„Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012”. Nr patronatu:151/11/P z dnia 14 listopada 2011 r.
637 Nazwa przedsięwzięcia:XIV Świąteczna Zbiórka Żywności. Wnioskodawca: Bank Żywności SOS w Warszawie. Nr patronatu:150/11/P z dnia 9 listopada 2011 r.
636 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja „Spotkania z Miłoszem”. Wnioskodawca: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. Nr patronatu:149/11/P z dnia 10 listopada 2011 r.
635 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kształcenie,organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach”. Wnioskodawca: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. Nr patronatu: 148/11/P z dnia 10 listopada 2011 r.
634 Nazwa przedsięwzięcia: II Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem -  „Muzyczna Jesień”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie. Nr patronatu:147/11/P z dnia 8 listopada 2011 r.
633 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs Religijny „Misje”. Wnioskodawca:Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjialnej w Drohiczynie. Nr patronatu:146/11/P z dnia 8 listopada 2011 r.
632 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja „Problemy i wyzwania współczesnej szkoły”. Wnioskodawca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Nr patronatu:145/11/P z dnia 4 listopada 2011 r.
631 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny pt.: „Moje miasto Płońsk'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku. Nr patronatu:144/11/P z dnia 8 listopada 2011 r.
630 Nazwa przedsięwzięcia: ogólnopolska akcja „Warto być dobrym”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła' z siedzibą w Mysłowicach. Nr patronatu:143/11/P z dnia 2 listopada 2011 r.
629 Nazwa przedsięwzięcia:warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt.: „Czy koniecznie tablica interaktywna? (nie)zwykłe środki dydaktyczne i ich rola w poznawaniu świata”. Wnioskodawca: Ośrodek Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie oraz Grupę Inicjatyw Edukacyjnych Supernauczyciel z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 142/11/P z dnia 25 października 2011 r.
628 Nazwa przedsięwzięcia: II edycja konkursu fotograficznego „Fotopolowy”. Wnioskodawca: Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach. Nr patronatu: 141/11/P z dnia 24 października 2011 r.
627 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs „Act and Sing in Winter 2012”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie oraz Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego Young Learners Resource Center z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 140/11/P z dnia 24 października 2011 r.
626 Nazwa przedsięwzięcia: Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 139/11/P z dnia 24 października 2011 r.
625 Nazwa przedsięwzięcia: program edukacyjny „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel”. Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Nr patronatu: 138/11/P z dnia 24 października 2011 r.
624 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami „W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi” – eliminacje do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wnioskodawca: Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami z siedzibą w Radomiu. Nr patronatu: 137/11/P z dnia 20 października 2011 r.
 623 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”. Wnioskodawca: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Nr patronatu: 136/11/P z dnia 20 października 2011 r.
622 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Wnioskodawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. Nr patronatu: 135/11/P z dnia 20 października 2011 r.
621 Nazwa przedsięwzięcia: VI Zawody Strzeleckie  o „Złotą Łuskę”. Wnioskodawca: Klub Strzelecki AGVO z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 134/11/P z dnia 18 października 2011 r.
620 Nazwa przedsięwzięcia: Akcja edukacyjna „Śniadanie daje moc”. Wnioskodawca: Garden of Words sp.j. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 133/11/P z dnia 18 października 2011 r.
619 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka dla szkół podstawowych „Niech się wreszcie każdy dowie”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 132/11/P z dnia 14 października 2011 r.
618 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja szkoleniowa: „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy” – „Od norm żywieniowych do marketingu żywności”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 131/11/P z dnia 14 października 2011 r.
617 Nazwa przedsięwzięcia:Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny „Kuchnia Polska na Mazowszu 2011” . Wnioskodawca: Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie. Nr patronatu: 130/11/P z dnia 14 października 2011 r.
616 Nazwa przedsięwzięcia:Konkurs matematyczny „Mistrz zadań tekstowych”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie. Nr patronatu: 129/11/P z dnia 12 października 2011 r.
615 Nazwa przedsięwzięcia: Sesja popularno-naukowa pt.„Osiągnięcia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie i jej związki z ziemią makowską”. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie. Nr patronatu: 128/11/P z dnia 10 października 2011 r.
614 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowe Konkursy Ortograficzne „Ortograficzne Potyczki klas III” i „Mistrz Ortografii klas V”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Nr patronatu: 127/11/P z dnia 10 października 2011 r.
613 Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy Konkurs Logopedyczny pt. „Historyjka obrazkowa – umiem opowiadać”. Wnioskodawca: Przedszkole nr 32 w Warszawie. Nr patronatu: 126/11/P z dnia 10 października 2011 r.
612 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Spotkania z wierszami – Obchody roku Czesława Miłosza w Siedlcach”. Wnioskodawca:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 125/11/P z dnia 10 października 2011 r.
611 Nazwa przedsięwzięcia: Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „PRL państwem stanu wyjątkowego”. Wnioskodawca: Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność. Nr patronatu: 124/11/P z dnia 5 października 2011 r.
610 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Warszawski Konkurs Savoir-vivre „Obycie umila życie”. Wnioskodawca: Dom Kultury „Włochy” w Warszawie. Nr patronatu: 123/11/P z dnia 30 września 2011 r.
609 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość nadania imienia. Wnioskodawca: Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach. Nr patronatu: 122/11/P z dnia 28 września 2011 r.
608 Nazwa przedsięwzięcia: IV Szkolne Zawody Pływackie. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patronatu: 121/11/P z dnia 28 września 2011 r.
607 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Obserwuję, badam, poznaję  - jesień, zima, wiosna w świecie przyrody”.  Wnioskodawca: Dwumiesięcznik „Poznajmy las” z siedzibą w Starych Babicach. Nr patronatu: 120/11/P z dnia 28 września 2011 r.
606 Nazwa przedsięwzięcia: IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”. Wnioskodawca: I Prywatne  Liceum Plastyczne w Płocku. Nr patronatu: 119/11/P z dnia 28 września 2011 r.
605 Nazwa przedsięwzięcia: Finał II Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego „Das Deutsch Diktat”. Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Nr patronatu: 118/11/P z dnia 28 września 2011 r.
604 Nazwa przedsięwzięcia: VII Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie „Gwiezdny Krąg”. Wnioskodawca: Miasto Słupsk. Nr patronatu: 117/11/P z dnia 30 września 2011 r.
603 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pt. „Współczesne oblicza autyzmu – szerokie spectrum oddziaływań”. Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 116/11/P z dnia 28 września 2011 r.
602 Nazwa przedsięwzięcia: V Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu. Nr patronatu: 115/11/P z dnia 28 września 2011 r.
601 Nazwa przedsięwzięcia:Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa” dla uczczenia pontyfikatu bł. Jana Pawła II . Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu: 114/11/P z dnia 23 września 2011 r.
600 Nazwa przedsięwzięcia:X Festiwal Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. Wnioskodawca: Gimnazjum  nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 113/11/P z dnia 21 września 2011 r.
599 Nazwa przedsięwzięcia:Konferencja „Mazowieckie – Silny region nowoczesnej Europy”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego, Oddział w Ostrołęce. Nr patronatu: 112/11/P z dnia 21 września 2011 r.
598 Nazwa przedsięwzięcia:Konferencja Regionu Północnego Mazowsza „Jakość w Edukacji”. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Nr patronatu: 111/11/P z dnia 21 września 2011 r.
597 Nazwa przedsięwzięcia:VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Tłuszczu. Nr patronatu: 110/11/P z dnia 21 września 2011 r.
596 Nazwa przedsięwzięcia:VIII Konkurs Krasomówczy i Literacki pt.: „Wielcy polscy nobliści 2011- Maria Skłodowska – Curie i Czesław Miłosz”. Wnioskodawca: Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 109/11/P z dnia 21 września 2011 r.
595 Nazwa przedsięwzięcia: XII Konkurs Ortograficzny pt.: „Ortografia na medal”. Wnioskodawca: Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 108/11/P z dnia 21 września 2011 r.
594 Nazwa przedsięwzięcia: Praski Konkurs Patriotyczny. Wnioskodawca:  LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Nr patronatu: 107/11/P z dnia 20 września 2011 r.
593 Nazwa przedsięwzięcia: VI Tataspartakiada. Wnioskodawca:  Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola OPP. Nr patronatu: 106/11/P z dnia  20 września 2011 r.
 592  Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Bezpieczny Przedszkolak”. Wnioskodawca:  Miejskie Przedszkole nr 22 w Siedlcach. Nr patronatu: 105/11/P z dnia  13 września 2011 r.
 591 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona Środowiska”. Wnioskodawca:  Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 104/11/P z dnia  13 września 2011 r.
590 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym: VI Rhymes and Songs Festival. Wnioskodawca:  Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskigo w Warszawie. Nr patronatu: 103/11/P z dnia  13 września 2011 r.
589 Nazwa przedsięwzięcia: XII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Wnioskodawca:  Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi. Nr patronatu: 102/11/P z dnia  9 września 2011 r.
588 Nazwa przedsięwzięcia: międzynarodowa konferencja edukacyjna „Myślę, rozumiem, wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się”. Wnioskodawca:  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 101/11/P z dnia  9 września 2011 r.
587 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja popularnonaukowa „Odkrywamy radość rozwoju. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji wczesnoszkolnej”. Wnioskodawca: Young Digital Planet S.A.z siedzibą w Gdańsku. Nr patronatu:100/11/P z dnia  7 września 2011 r
586 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja „Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera”. Wnioskodawca:Grupa Edukacyjna S.A. z siedzibą w Kielcach. Nr patronatu: 99/11/P z dnia  7 września 2011 r
485 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs „Moja mała ojczyzna – mieszkam w …”. Wnioskodawca: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola z siedzibą w Krakowie. Nr patronatu: 98/11/P z dnia  7 września 2011 r
484 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki konkurs literacki dla nauczycieli pt„Kardynał Stefan Wyszyński – Pasterz – nauczyciel – świadek”. Wnioskodawca:  parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim. Nr patronatu: 97/11/P z dnia  30 sierpnia 2011 r
483 Nazwa przedsięwzięcia: cykl wykładów otwartych „Skuteczne metody rozwoju dziecka”. Wnioskodawca:  Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Nr patronatu: 96/11/P z dnia  23 sierpnia 2011 r
482 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Piosenki stanu wojennego”. Wnioskodawca:  Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. Nr patronatu: 95/11/P z dnia  21 sierpnia 2011 r
481 Nazwa przedsięwzięcia: Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Wnioskodawca:  Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. Nr patronatu: 94/11/P z dnia  17 sierpnia 2011 r
480 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Animowana Kartka z Wakacji”. Wnioskodawca:  Szkoła Podstawowa nr 114  z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Nr patronatu: 93/11/P z dnia  17 sierpnia 2011 r
479 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”. Wnioskodawca: Rada Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Nr patronatu: 92/11/P z dnia  17 sierpnia 2011 r
478 Nazwa przedsięwzięcia: Archidiecezjalny Konkurs „Santo Subito” o błogosławionym Janie Pawle II. Wnioskodawca: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Nr patronatu: 91/11/P z dnia  10 sierpnia 2011 r.
477 Nazwa przedsięwzięcia: projekt szkoleń e-learningowych 'Akademia Zdalnej Edukacji'. Wnioskodawca: MGG Conferences Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 90/11/P z dnia  3 sierpnia 2011 r.
476 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs literacki dla uczniów mazowieckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Down” obok mnie. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 89/11/P z dnia  8 sierpnia 2011 r.
475 Nazwa przedsięwzięcia: akcja „Zielona Ojczyzna”. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do i Karate Goju-Ryu z siedzibą w Sochaczewie. Nr patronatu: 88/11/P z dnia 4 sierpnia 2011 r.
474 Nazwa przedsięwzięcia: II Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Wnioskodawca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Nr patronatu: 87/11/P z dnia 26 lipca 2011 r.
473 Nazwa przedsięwzięcia: I Warszawskie Dni Techniki. Wnioskodawca: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Nr patronatu: 86/11/P z dnia 26 lipca 2011 r.
472 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs poetycko-plastyczny „Malujemy wiersze”. Wnioskodawca: Przedszkole nr 11 w Warszawie. Nr patronatu: 85/11/P z dnia 26 lipca 2011 r.
471 Nazwa przedsięwzięcia: I Ogólnopolski Kongres Edukacyjny „Szkoła i rodzice – współodpowiedzialność i partnerstwo”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Nr patronatu: 84/11/P z dnia 21 lipca 2011 r.
470 Nazwa przedsięwzięcia: obchody trzydziestolecia nadania szkole imienia oraz nowego sztandaru. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach. Nr patronatu: 83/11/P z dnia 21 lipca 2011 r.
469 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie. Nr patronatu: 82/11/P z dnia 21 lipca 2011 r.
468 Nazwa przedsięwzięcia:VII edycję programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”'. Wnioskodawca: Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 81/11/P z dnia 20 lipca 2011 r.
467 Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacyjny dla klas I-III szkół podstawowych pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku II”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 80/11/P z dnia 20 lipca 2011 r.
466 Nazwa przedsięwzięcia:'Uniwersytet Dziecięcy'. Wnioskodawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Nr patronatu: 79/11/P z dnia 18 lipca 2011 r.
465 Nazwa przedsięwzięcia: VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Sieci na stronę internetową pt 'e-portfolio'. Wnioskodawca:  Nr patronatu: 78/11/P z dnia 13 lipca 2011 r.
464 Nazwa przedsięwzięcia: „Klub Bezpiecznego Puchatka'. Wnioskodawca: Maspex-GMW Sp. z o.o. SKA. Nr patronatu: 77/11/P z dnia 13 lipca 2011 r.
463 Nazwa przedsięwzięcia:X Ogólnopolska Konferencja Szkoły dla Ekorozwoju. Wnioskodawca: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie. Nr patronatu: 76/11/P z dnia 30 czerwca 2011 r.
462 Nazwa przedsięwzięcia: publikacja książkowa – Ziemia Mińska jakiej nie znamy w wystąpieniach krasomówczych uczniów. 15 lat Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych w powiecie mińskim . Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Mińsku Mazowieckim. Nr rekomendacji: 75/11/R z dnia 29 czerwca 2011 r.
461 Nazwa przedsięwzięcia: III edycja konkursu na najlepszy komiks pod hasłem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Wnioskodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nr patronatu: 74/11/P z dnia 29 czerwca 2011 r.
460 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny konkurs matematyczny „Narwik – geometria”. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie. Nr patronatu: 73/11/P z dnia 29 czerwca 2011 r.
459 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs Innowator Roku 2011 w Oświacie. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie. Nr patronatu: 72/11/P z dnia 20 czerwca 2011 r.
458 Nazwa przedsięwzięcia: przedsięwzięcie pt. „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” . Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 71/11/P z dnia 15 czerwca 2011 r.
457 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Oczekiwania pracodawców od absolwentów szkół informatycznych”. Wnioskodawca: Skills Academy Sp. z o.o.. Nr patronatu: 70/11/P z dnia 15 czerwca 2011 r.
456 Nazwa przedsięwzięcia: III Międzypowiatowy Bieg Komandosa. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Nr patronatu: 69/11/P z dnia 15 czerwca 2011 r.
455 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja wojewódzka pt. „Korzystajmy z doświadczeń– międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Nr patronatu: 68/11/P z dnia 15 czerwca 2011 r.
454 Nazwa przedsięwzięcia :projekt pt. „Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej”. Wnioskodawca: Inspire Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Nr patronatu: 67/11/P z dnia 2 czerwca 2011 r.
453 Nazwa przedsięwzięcia :Konferencja w ramach projektu pt. „Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku”. Wnioskodawca: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 66/11/P z dnia 2 czerwca 2011 r.
452 Nazwa przedsięwzięcia : Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne zorganizowane dla laureatów Konkursów Artystycznych pt. „SPOTKANIA WARSZAWSKIE MŁODEJ POLONII”. Wnioskodawca: Fundacja Młodej Polonii  siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 65/11/P z dnia 27 maja 2011 r.
451 Nazwa przedsięwzięcia : konferencja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Oczekiwania pracodawców od absolwentów szkół ekonomicznych”. Wnioskodawca: Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 64/11/P z dnia 23 maja 2011 r.
450 Nazwa przedsięwzięcia : konferencja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Profesjonalny nauczyciel branży gastronomicznej i spożywczej – klucz do wykwalifikowanych pracowników”. Wnioskodawca: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 63/11/P z dnia 23 maja 2011 r.
449 Nazwa przedsięwzięcia : Ogólnopolski Konkurs Filmowy Promujący Żywność Ekologiczną i Zdrowe Odżywianie pt. „Nakręć się na zdrowie”. Wnioskodawca: Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 62/11/P z dnia 23 maja 2011 r.
448  Nazwa przedsięwzięcia : Konkurs ekologiczny na rzeźbę pt. „Segreguję i przetwarzam. Myślę o przyszłości”. Wnioskodawca: Fundacja REO z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 61/11/P z dnia 23 maja 2011 r.
447  Nazwa przedsięwzięcia :II Mazowiecki Konkurs dla Dzieci i Młodzieży pt. „e-Gazetka naszych marzeń”. Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 60/11/P z dnia 23 maja 2011 r.
446 Nazwa przedsięwzięcia : Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Uczeń z autyzmem w procesie społecznej integracji – fakty, kontrowersje, perspektywy”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych nr 97 w Warszawie. Nr patronatu: 59/11/P z dnia 23 maja 2011 r.
445 Nazwa przedsięwzięcia : Finały XXIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Nr patronatu: 58/11/P z dnia16 maja 2011 r.
444 Nazwa przedsięwzięcia : V Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej w Mordach. Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Nr patronatu: 57/11/P z dnia16 maja 2011 r.
443 Nazwa przedsięwzięcia : Jubileusz 20-lecia Zespołu Dziecięcego „Fasolinki”. Wnioskodawca: Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Nr patronatu: 56/11/P z dnia16 maja 2011 r.
442  Nazwa przedsięwzięcia : sympozjum „Myśl pedagogiczna dziś i w przyszłości. 145 lat tradycji kształcenia pedagogicznego w Siennicy”.  Wnioskodawca: Zespół Szkół w Siennicy. Nr patronatu: 55/11/P z dnia 13 maja 2011 r.
 441  Nazwa przedsięwzięcia : VIII Konkurs Poetycki pod hasłem „Sport to najlepsza droga do pokonania granic” Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Krasnosielcu. Nr patronatu: 54/11/P z dnia 29 kwietnia 2011 r.
 440  Nazwa przedsięwzięcia : album „Martyrologia Polaków Zesłanych na Syberię” zawierającego płyty DVD z filmami edukacyjnymi o tematyce historycznej: „Losy Zesłańców Sybiru” oraz „Udział żołnierzy Sybiraków na frontach II Wojny Światowej”. Wnioskodawca: Związek Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie. Nr patronatu: 53/11/P z dnia 31 marca 2011 r.
 439  Nazwa przedsięwzięcia : Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Wnioskodawca: Fundacja „Świat na TAK” w Warszawie. Nr patronatu: 52/11/P z dnia 6 kwietnia 2011 r.
 438 Nazwa przedsięwzięcia : III Warszawski Wiosenny Konkurs Poezji Śpiewanej u Platerek. Wnioskodawca: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Cecylii Plater - Zyberkówny w Warszawie. Nr patronatu: 51/11/P z dnia 6 kwietnia 2011 r.
 437 Nazwa przedsięwzięcia : Konferencja Naukowo– Szkoleniowa „20 lat integracji – sukcesy i porażki jako inspiracja do dalszych poszukiwań i działań”  . Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku. Nr patronatu: 50/11/P z dnia 6 kwietnia 2011 r.
 436 Nazwa przedsięwzięcia : Ogólnopolski Konkurs „Polska wieś w oczach młodych” . Wnioskodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. Nr patronatu: 49/11/P z dnia 29 marca 2011 r.
435 Nazwa przedsięwzięcia : XXV Dni Leśmianowskie . Wnioskodawca: Dom Kultury w Iłży. Nr patronatu: 48/11/P z dnia 30 marca 2011 r.
 434  Nazwa przedsięwzięcia :III Konferencja Popularnonaukowa „Alternatywne zasilanie silników pojazdów samochodowych” . Wnioskodawca: Zespół Szkół Samochodowych  w Radomiu. Nr patronatu: 47/11/P z dnia 29 marca 2011 r.
 433 Nazwa przedsięwzięcia: XXXIV Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła 2011”. Wnioskodawca: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku. Nr patronatu: 46/11/P z dnia 23 marca 2011 r.
432 Nazwa przedsięwzięcia :II Warszawski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej „Zaufaj Panu” . Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 11 w Warszawie. Nr patronatu: 45/11/P z dnia 28 marca 2011 r.
431  Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Literacki Konkurs dla Nauczycieli „Jan Paweł II – Nauczyciel Naszych Trudnych Czasów”. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim. Nr patronatu: 44/11/P z dnia 22 marca 2011 r.
430 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nr patronatu: 43/11/P z dnia 22 marca 2011 r.
429 Nazwa przedsięwzięcia: projekt dydaktyczny nt. edukacji ekonomicznej dla szkół uczestniczących w programie Szkolnych Kas Oszczędności (materiały dydaktyczne). Wnioskodawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Nr patronatu: 42/11/P z dnia 22 marca 2011 r.
428 Nazwa przedsięwzięcia: Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża – etap wojewódzki. Wnioskodawca: Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Nr patronatu:41/11/P z dnia 22 marca 2011 r.
427 Nazwa przedsięwzięcia: Sympozjum:  „Wolontariat w społeczeństwie nowoczesnym: w sporcie i poza nim – w perspektywie Euro 2012”. Wnioskodawca: Urząd Miasta Płocka, Starostwo Powiatowe w Płocku, Spółka PL 2012, Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Płocku, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  nr 2 w Płocku. Nr patronatu: 40/11/P z dnia 15 marca 2011 r.
426 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja: „Zarządzanie w Oświacie”. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Nr patronatu: 39/11/P z dnia 15 marca 2011 r.
425 Nazwa przedsięwzięcia: uroczystość jubileuszu 80-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 94  im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Nr patronatu: 38/11/P z dnia 15 marca 2011 r.
424 Nazwa przedsięwzięcia: XI Konkurs Ortograficzny pt.: „Ortografia na medal”. Wnioskodawca: Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 37/11/P z dnia 15 marca 2011 r.
423 Nazwa przedsięwzięcia: Pierwszy Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder- Wettbewerb. Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Nr patronatu: 36/11/P z dnia 15 marca 2011 r.
422 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Internetowa Przygoda z Matematyką”. Wnioskodawca: Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 35/11/P z dnia 1 marca 2011 r.
421 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Języka Angielskiego. Wnioskodawca: Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. Nr patronatu: 34/11/P z dnia 1 marca 2011 r.
420 Nazwa przedsięwzięcia: XX Memoriał Szachowy im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego. Wnioskodawca: Parafia Św. Mikołaja w Gąbinie, Urząd Miasta i Gminy Gąbin. Nr patronatu: 33/11/P z dnia 25 lutego 2011 r.
419 Nazwa przedsięwzięcia: Pierwsze Dyktando Siedleckie. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. Nr patronatu:32/11/P z dnia 24 lutego 2011 r.
418 Nazwa przedsięwzięcia: Multimedialny pakiet DVD dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Czy wierzysz w to, co widzisz?”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie: Nr patronatu: 31/11/P z dnia 24 lutego 2011 r.
417 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs gastronomiczny „Życie ze smakiem – drobiowe przysmaki”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie: Nr patronatu:30/11/P z dnia 24 lutego 2011 r.
416 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja Powiatowa „Cyberprzestrzeń: szanse i zagrożenia dla edukacji”.  Wnioskodawca: Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Sokołowie Podlaskim: Nr patronatu:29/11/P z dnia 22 lutego 2011 r.
 415 Nazwa przedsięwzięcia: III Międzyszkolna Olimpiada  Wiedzy o Świecie „Wychowanie w Duchu Wartości” pod hasłem „ Warszawa – moja mała Ojczyzna – miłość i piękno”.  Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie Nr patronatu: 28/11/P z dnia 16 lutego 2011 r.
 414 Nazwa przedsięwzięcia: III Międzyszkolny Konkurs Fantazji Fryzjerskiej.  Wnioskodawca: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Nr patronatu: 27/11/P z dnia 16 lutego 2011 r.
413 Nazwa przedsięwzięcia: VI Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej.  Wnioskodawca: SPOT Szkoła Języków Obcych Małgorzata Miernecka w Piasecznie. Nr patronatu: 26/11/P z dnia 16 lutego 2011 r.
412 Nazwa przedsięwzięcia: I Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Mazowszu”.  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki (SWRT) w Warszawie. Nr patronatu: 25/11/P z dnia 16 lutego 2011 r.
411 Nazwa przedsięwzięcia: IV Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku przyszłości zawodowej”.  Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 24/11/P z dnia 3 lutego 2011 r. 
410 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnowarszawski Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza.  Wnioskodawca: Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Nr patronatu: 23/11/P z dnia 3 lutego 2011 r.
409 Nazwa przedsięwzięcia: II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.  Wnioskodawca: Gimnazjum Miejskie nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 22/11/P z dnia 3 lutego 2011 r.
408 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Księga nad Księgami – Recytujemy Biblię”.  Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku. Nr patronatu: 21/11/P z dnia 3 lutego 2011 r.
407 Nazwa przedsięwzięcia: III Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny.  Wnioskodawca: Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Nr patronatu: 20/11/P z dnia 3 lutego 2011 r.
406 Nazwa przedsięwzięcia: XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Wnioskodawca: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Nr patronatu: 19/11/P z dnia 31 stycznia 2011 r.
405 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja promocyjna rozpoczynająca Projekt EFS „Liderzy edukacji w szkołach powiatu węgrowskiego” – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wnioskodawca: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. Nr patronatu: 18/11/P z dnia 26 stycznia 2011 r.
404 Nazwa przedsięwzięcia: etap wojewódzki XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wnioskodawca: Liga Ochrony Przyrody, Okręg w Płocku. Nr patronatu: 17/11/P z dnia 26 stycznia 2011 r.
403 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs „Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym”. Wnioskodawca: Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. Nr patronatu: 16/11/P z dnia 26 stycznia 2011 r.
402 Nazwa przedsięwzięcia: III Marecka Paraolimpiada Sportowa. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach. Nr patronatu: 15/11/P z dnia 24 stycznia 2011 r.
401 Nazwa przedsięwzięcia: IV Warszawski Konkurs Baśniopisarzy. Wnioskodawca:
Szkoła Podstawowa nr 318 im. J. Ch. Andersena w Warszawie. Nr patronatu: 14/11/P z dnia 24 stycznia 2011 r.
400 Nazwa przedsięwzięcia: IV Warszawski Konkurs Przyrodniczy – Tygrzyk. Wnioskodawca:
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Warszawie. Nr patronatu: 13/11/P z dnia 21 stycznia 2011 r.
399 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na prezentację multimedialną „Jan Paweł II – nasz autorytet”.  Wnioskodawca:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie. Nr patronatu: 12/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
 398 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Festiwal teatralny „Totalnie Teatralnie”.  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Egida w Grodzisku Mazowieckim. Nr patronatu: 11/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
 397 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Logopedyczny pt. „Dźwięczki i Cichoszki”.  WnioskodawcaPrzedszkole nr 32 w Warszawie. Nr patronatu: 10/11/P z dnia 21 stycznia 2011 r.
396 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja edukacyjna pt. „Wychowanie ku wartościom” Wnioskodawca:„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Nr patronatu: 9/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
395 Nazwa przedsięwzięcia: Finał Powiatowych Konkursów Ortograficznych „Ortograficzne Potyczki klas III”, „Mistrz Ortografii klas V” Wnioskodawca:Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Nr patronatu: 8/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
394 Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy Rok Chemii w Siedlcach nt.: „Interdyscyplinarne badania w naukach ścisłych i przyrodniczych – klucz do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego”. Wnioskodawca:Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach Nr patronatu: 7/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
394 Nazwa przedsięwzięcia: Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem: „Młodzi Zjednoczonej Europy”. Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 6/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
393 Nazwa przedsięwzięcia: VII Ogólnopolskie Seminarium 'Odnawialne źródła energii'. Wnioskodawca: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nr patronatu: 5/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
392 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2011. Wnioskodawca: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nr patronatu: 4/11/P z dnia 14 stycznia 2011 r.
391 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs w ramach projektu „Nie znikaj”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” z siedzibą w Łodzi. Nr patronatu: 3/11/P z dnia 7 stycznia 2011 r.
390 Nazwa przedsięwzięcia: 2011 Rok Andriollego na Mazowszu. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 2/11/P z dnia 7 stycznia 2011 r.
389 Nazwa przedsięwzięcia: IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Nr patronatu: 1/11/P z dnia 7 stycznia 2011 r.
388 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolne Dni Kultury. Wnioskodawca: XIII Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. pułk. L. Lisa- Kuli w Warszawie. Nr patronatu: 158/10/P z dnia 23 grudnia 2010 r.
387 Nazwa przedsięwzięcia: III Konferencja i Warsztaty Szkolniowo-Metodyczne „Wychowanie i edukacja w cyberprzestrzeni szanse i zagrożenia”. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach. Nr patronatu: 157/10/P z dnia 21 grudnia 2010 r.
386 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Z Janem Pawłem II - wędrówki po Polsce”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie. Nr patronatu: 156/10/P z dnia 20 grudnia 2010 r.
385 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Papieski 2011.  Wnioskodawca: Instytut Tertio Millennium w Krakowie. Nr patronatu: 155/10/P z dnia 15 grudnia 2010 r.
384 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne jako finał Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie. Nr patronatu: 154/10/P z dnia 15 grudnia 2010 r.
383

Nazwa przedsięwzięcia: XXII Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic). Wnioskodawca: Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic”. Nr patronatu: 153/10/P z dnia 15 grudnia 2010 r.

382 Nazwa przedsięwzięcia: Badanie epidemiologiczne „Wady postawy oraz choroby układu kostno-stawowego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.  Wnioskodawca: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nr patronatu: 152/10/R z dnia 15 grudnia 2010 r.
381 Nazwa przedsięwzięcia: V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Sieci pt. „Komputer jaki jest każdy widzi”. Wnioskodawca:Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej. Nr patronatu: 151/10/P z dnia  8 grudnia 2010 r
380 Nazwa przedsięwzięcia: VII Konkurs Krasomówczy i Literacki pt. „Duchowe testamenty wielkich Polaków” oraz Ogólnopolski Konkurs Literacki „W magicznym Świecie Fryderyka Chopina i jego muzyki”. Wnioskodawca:Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Nr patronatu: 150/10/P z dnia  8 grudnia 2010 r.
 379 Nazwa przedsięwzięcia: seminarium wymiany doświadczeń 'Pedagogia wprowadzania dziecka w świat wartości' Wnioskodawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nr patronatu: 149/10/P z dnia  3 grudnia 2010 r.
 378 Nazwa przedsięwzięcia: II Konkurs Plastyczno - Muzyczny 'Malujemy muzykę' oraz Konkurs Recytatorski 'Przedszkolaki Recytują'. Wnioskodawca: Prywatne Przedszkole Nutka w Siedlcach. Nr patronatu: 148/10/P z dnia  3 grudnia 2010 r.
 377 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs im. Jana Amosa Komeńskiego na innowację pedagogiczną wdrożoną przez nauczycieli wychowaniw przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wnioskodawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nr patronatu: 147/10/P z dnia  1 grudnia 2010 r.
 376 Nazwa przedsięwzięcia: konferencja 'Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola - teraźniejszość i przyszłość'. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodziców TU z siedzibą w Zalesiu Górnym. Nr patronatu: 146/10/P z dnia  1 grudnia 2010 r.
375 Nazwa przedsięwzięcia: Anglojęzyczny Festiwal Humoru. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcace im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Nr patronatu: 145/10/P z dnia 1 grudnia 2010 r.
374 Nazwa przedsięwzięcia: Projekt 'Parlament Europejski - otwarty umysł, otwarte drzwi, nowe możliwości'. Wnioskodawca: Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 144/10/P z dnia 16 listopada 2010 r.
373 Nazwa przedsięwzięcia: Międzywojewódzki Konkurs „Jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej'. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. Nr rekomendacji: 143/10/R z dnia 16 listopada 2010 r.
372 Nazwa przedsięwzięcia: projekt  „Przedsiębiorcza młodzież  - spółdzielnie uczniowskie”. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce. Nr patronatu: 142/10/P z dnia 16 listopada 2010 r.
371 Nazwa przedsięwzięcia: XVI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”, Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny „Igrzyska sportowe w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej”, XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie. Nr patronatu: 141/10/P z dnia 16 listopada 2010 r.
370 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka Na Raka”. Wnioskodawca: Polska Unia Onkologii z siedzibą w Warszawie. Nr patronatu: 140/10/P z dnia 16 listopada 2010 r.
369 Nazwa przedsięwzięcia: Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Wnioskodawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. Nr patronatu: 139/10/P z dnia 08 listopada 2010 r.
368 Nazwa przedsięwzięcia: XII Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych. Wnioskodawca: Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 'Kornel' w Borkach Wyrkach. Nr patronatu: 138/10/P z dnia 09 listopada 2010 r.
367 Nazwa przedsięwzięcia: V Zawody Strzeleckie o 'Złotą Łuskę'. Wnioskodawca: Klub Strzelecki AGVO w Warszawie. Nr patronatu: 137/10/P z dnia 08 listopada 2010 r.
366 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja 'Aktywizujące metody nauczania w pracy z młodzieżą'. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie. Nr patronatu: 136/10/P z dnia 08 listopada 2010 r.
365 Nazwa przedsięwzięcia: IX Festiwal Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 135/10/P z dnia 02 listopada 2010 r.
364 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja 'Nowoczesne nauczanie w szkole'. Wnioskodawca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Nr patronatu: 134/10/P z dnia 02 listopada 2010 r.
363 Nazwa przedsięwzięcia: V Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny 'Moje miasto Płońsk'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku. Nr patronatu: 133/10/P z dnia 29 października 2010 r.
362 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Czytelniczy 'Magia lektur'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 132/10/P z dnia 28 października 2010 r.
361 Nazwa przedsięwzięcia: Warszawski Konkurs Plastyczny 'Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera'. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie. Nr patronatu: 131/10/P z dnia 28 października 2010 r.
360 Nazwa przedsięwzięcia: Obchody 60-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie. Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie. Nr patronatu: 130/10/P z dnia 28 października 2010 r.
359 Nazwa przedsięwzięcia: Laboratorium Fizyczne dla Gimnazjalistów. Wnioskodawca: Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Nr patronatu: 129/10/P z dnia 26 października 2010 r.
358 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 100-lecia Harcerstwa Polskiego na ziemi ciechanowskiej. Wnioskodawca: Krąg Starszyzny Harcerskiej 'Lamus' w Ciechanowie. Nr patronatu: 128/10/P z dnia 26 października 2010 r.
357 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema w Warszawie. Nr patronatu: 127/10/P z dnia 22 października 2010 r.
 356 Nazwa przedsięwzięcia: XV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego. Wnioskodawca: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nr patronatu: 126/10/P z dnia 20 października 2010 r.
355 Nazwa przedsięwzięcia: II Konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem „Pomóż mi”. Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”.  Nr patronatu: 125/10/R z dnia 19 października 2010 r.
 354 Nazwa przedsięwzięcia: „Jubileusz 50-lecia szkoły”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patronatu: 124/10/P z dnia 19 października 2010 r.
 353 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs matematyki, fizyki i informatyki „Skarabeusz”. Wnioskodawca: LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Warszawie. Nr patronatu: 123/10/P z dnia 19 października 2010 r.
352 Nazwa przedsięwzięcia: „Kuchnia Polska na Mazowszu 2010”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie. Nr patronatu: 122/10/P z dnia 14 października 2010 r.
351 Nazwa przedsięwzięcia: „III Szkolne Zawody Pływackie”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Nr patronatu: 121/10/P z dnia 14 października 2010 r.
350 Nazwa przedsięwzięcia: VII Warszawski Konkurs Savoir-vivre „Obycie umila życie”. Wnioskodawca: Dom Kultury „Włochy” w Warszawie. Nr patronatu: 120/10/P z dnia 14 października 2010 r.
349 Nazwa przedsięwzięcia: Olimpiada Frańciszkańska Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbie. Wnioskodawca: Parafia pw. św.  Maksymiliana Maii Kolbegow Siedlcach. Nr patronatu: 119/10/P z dnia 14 października 2010 r.
248 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja nt. „Środowisko lokalnejako płaszczyzna pracy z dzieckiem, rodzicami i szkołą. Zagrożenia w tworzeniu warunków do prawidłowego rozwoju dziecka i metody rozwiązywania problemów”. Wnioskodawca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Nr patronatu: 118/10/P z dnia 15 października 2010 r.
348 Nazwa przedsięwzięcia: I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem - „Muzyczna Jesień”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie. Nr patronatu: 117/10/P z dnia 14 października 2010 r.
347 Nazwa przedsięwzięcia: VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”. Wnioskodawca: L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie. Nr patronatu: 116/10/P z dnia 14 października 2010 r.
346 Nazwa przedsięwzięcia:„ XI Olimpiada  Wiedzy o Regionie i Przedsiebiorczości”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. Nr patronatu: 115/10/P z dnia 15 października 2010 r.
 345 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja szkoleniowa „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy' -  „Energia w żywności i żywieniu”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 114/10/P z dnia 12 października 2010 r.
344 Nazwa przedsięwzięcia: III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”. Wnioskodawca: I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Nr patronatu: 113/10/P z dnia 12 października 2010 r.
343 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs historyczny „Napoleon na Mazowszu”. Wnioskodawca: Zespół Placówek Oświatorych w Gołyminie-Ośrodku. Nr patronatu: 112/10/P z dnia 5 października 2010 r.
342 Nazwa przedsięwzięcia: XII Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami „W hołdzie ks. Bp. Janowi Chrapkowi”. Wnioskodawca: Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami. Nr patronatu: 111/10/P z dnia 12 października 2010 r.
341 Nazwa przedsięwzięcia: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu.  Nr patronatu: 110/10/P z dnia 8 października 2010 r.
340 Nazwa przedsięwzięcia: Program „Arsenał Warszawa”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Warszawie.  Nr patronatu: 109/10/P z dnia 8 października 2010 r.
339 Nazwa przedsięwzięcia: VIII Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz panie, moje słowa”. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi w Warszawie.  Nr patronatu: 108/10/P z dnia 5 października 2010 r.
338 Nazwa przedsięwzięcia: Ósmy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi w Warszawie.  Nr patronatu: 107/10/P z dnia 5 października 2010 r.
337 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży”. Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.  Nr patronatu: 106/10/P z dnia 5 października 2010 r.
336 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek Tematycznych  w Języku Obcym „Rhymes and Songs Festival”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie.  Nr patronatu: 105/10/P z dnia 4 października 2010 r.
335 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Doradztwo zawodowe dla uczniów i młodzieży w systemie edukacji - doświadczenia siedleckie”. Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.  Nr patronatu: 104/10/P z dnia 30 września 2010 r.
334 Nazwa przedsięwzięcia: VII Międzynarodowy Festiwal Koszykówki PIVOT CUP 2010. Wnioskodawca: Młodziezowy Klub Koszykówki.  Nr patronatu: 103/10/P z dnia 30 września 2010 r.
333 Nazwa przedsięwzięcia: konkurs literacki „Down obok mnie”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa  „Bardziej Kochani”.  Nr patronatu: 102/10/P z dnia 27 września 2010 r.
332 Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy Festiwal Filmu Dokumentalnego „Globalny Rozwój w Kinie”.  Wnioskodawca: Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodwej. Nr patronatu: 101/10/P z dnia 27 września 2010 r.
331 Nazwa przedsięwzięcia: XIX edycja Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż. Nr patronatu: 100/10/P z dnia 23 września 2010 r.
330 Nazwa przedsięwzięcia: VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Tłuszczu. Nr patronatu: 99/10/P z dnia 22 września 2010 r.
329 Nazwa przedsięwzięcia: VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona Środowiska”. Wnioskodawca: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Nr patronatu: 98/10/P z dnia 15 września 2010 r.
328 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka „Niech się wreszcie każdy dowie...”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego. Nr patronatu: 97/10/P z dnia 21 września 2010 r.
327 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Innowator - Roku 2010 w Oświacie”. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nr patronatu: 96/10/P z dnia 9 września 2010 r.
326 Nazwa przedsięwzięcia: „NComputing - sesja szkoleniowa”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Kapitał - Praca - Rozwój”. Nr patronatu: 95/10/P z dnia 7 września 2010 r.
325 Nazwa przedsięwzięcia: VII edycja Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik”. Wnioskodawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej. Nr patronatu: 94/10/P z dnia 6 września 2010 r.
324 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs matematyczny „Mistrz zadań tekstowych”. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Izabelinie. Nr patronatu: 93/10/P z dnia 3 września 2010 r.
323 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs informatyczno-geograficzny „Z Martyną Wojciechowską przez świat...”. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Izabelinie. Nr patronatu: 92/10/P z dnia 3 września 2010 r.
322 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Wnioskodawca: Krajowa Unia Producentów Soków. Nr patronatu: 91/10/P z dnia 3 września 2010 r.
321 Nazwa przedsięwzięcia: XIII Świąteczna Zbiórka Żywności. Wnioskodawca: Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie. Nr patronatu: 89/10/P z dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr rekomendacji: 90/10/R z dnia 24 sierpnia 2010 r.
320 Nazwa przedsięwzięcia: V Kongres Zarządzania Oświatą. Wnioskodawca: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej. Nr patronatu: 88/10/P z dnia 23 sierpnia 2010 r.
319 Nazwa przedsięwzięcia: Program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Wnioskodawca: Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A. Nr patronatu: 87/10/P z dnia 17 sierpnia 2010 r.
318 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki konkurs ekologiczny „Oszczędzam energię - chronię klimat”. Wnioskodawca: Fundacja GAP - Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi. Nr patronatu: 86/10/P z dnia 17 sierpnia 2010 r.
317 Nazwa przedsięwzięcia: XVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival. Wnioskodawca: Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej. Nr patronatu: 85/10/P z dnia 16 sierpnia 2010 r.
316 Nazwa przedsięwzięcia: Kampania edukacyjna nt. ADHD. Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo ADHD i Mondo Sp. z o.o. z Warszawy. Nr patronatu: 84/10/P z dnia 30 lipca 2010 r.
315 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Tomik literacki młodych autorów o tematyce przyrodniczej”. Wnioskodawca: Zespół Szkół w Izabelinie. Nr patronatu: 83/10/P z dnia 30 lipca 2010 r.
314 Nazwa przedsięwzięcia: „Platerkowskie Debaty Gimnazjalne”. Wnioskodawca: Prywatne Żeńskie Gimnazjum Nr 17 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. Nr patronatu: 82/10/P z dnia 23 lipca 2010 r.
313 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Idea kształcenia włączającego i integracyjnego w praktyce szkolnej”. Wnioskodawca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16 w Warszawie i Zespół Szkół Nr 5 im. S. Kisielewskiego w Warszawie. Nr patronatu: 81/10/P z dnia 23 lipca 2010 r.
312 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolska akcja „Poznaj Beskidy” – Koła Miłośników Beskidów. Wnioskodawca: Agencja Turystyki Beskidzkiej BESKIDTREK z Rajczy. Nr patronatu: 80/10/P z dnia 21 lipca 2010 r.
311 Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzka konferencja „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej. Nr patronatu: 79/10/P z dnia 8 lipca 2010 r.
310 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Człowiek najlepsza inwestycja”. Wnioskodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nr patronatu: 78/10/P z dnia 5 lipca 2010 r.
309 Nazwa przedsięwzięcia: Projekt edukacyjny „Enter Your Future” . Wnioskodawca: AIESEC Komitet Lokalny Uniwersytetu Warszawskiego. Nr patronatu: 77/10/P z dnia 5 lipca 2010 r.
308 Nazwa przedsięwzięcia: Akcja edukacyjna: „Szpik pozwala ujść z życiem”. Wnioskodawca: Gimnazjum „CUBE” Konstancin – Jeziorna. Nr patronatu: 76/10/P z 24 czerwca 2010 r.
307 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Wespół w zespół – czyli zróbmy to razem”. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu. Nr patronatu: 75/10/P z dnia 24 czerwca 2010 r.
306 Nazwa przedsięwzięcia: I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Wnioskodawca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Nr patronatu: 74/10/P z dnia 16 czerwca 2010 r.
305 Nazwa przedsięwzięcia: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Wnioskodawca: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. Nr patronatu: 73/10/P z dnia 7 czerwca 2010 r.
304 Nazwa przedsięwzięcia: II Międzynarodowy Turniej Judo Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta. Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „Orkan – Judo” w Sochaczewie. Nr patronatu: 72/10/P z dnia 19 maja 2010 r.
303

Nazwa przedsięwzięcia: XI Mazowiecki Festiwal Piosenki Religijnej Radzanowo 2010. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Radzanowie. Nr patronatu: 71/10/P z dnia 19 maja 2010 r.

302 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „W trosce o bezpieczeństwo ucznia”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Nr patronatu: 70/10/P z dnia 17 maja 2010 r.
301 Nazwa przedsięwzięcia: IV Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 69/10/P z dnia 17 maja 2010 r.
300 Nazwa przedsięwzięcia: VII Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy”. Wnioskodawca: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie. Nr patronatu: 68/10/P z dnia 11 maja 2010 r.
299 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileuszowa POLONIADA 2010. Wnioskodawca: Fundacja Młodej Polonii w Warszawie. Nr patronatu: 67/10/P z dnia 5 maja 2010 r.
298 Nazwa przedsięwzięcia: II Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Szkół i Nauczycieli w Warszawie. Wnioskodawca: Polski Instytut Rozwoju Rynku w Gnieźnie. Nr patronatu: 66/10/P z dnia 5 maja 2010 r.
297 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja metodyczno – naukowa: „Kwalifikacje, a kompetencje nauczycieli wobec problemów współczesnej szkoły.” Wnioskodawca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie. Nr patronatu: 65/10/P z dnia 5 maja 2010 r.
296 Nazwa przedsięwzięcia: IX Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Wnioskodawca: Urząd Gminy w Mrozach. Nr patronatu: 64/10/P z dnia 5 maja 2010 r.
295 Nazwa przedsięwzięcia: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z Warszawy. Nr rekomendacji: 63/10/R z dnia 30 kwietnia 2010 r.
294 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs Krajoznawczy „Mała Ojczyzna”. Wnioskodawca: Wydawnictwo PERGAMENA z Katowic. Nr rekomendacji: 62/10/R z dnia 14 kwietnia 2010 r.
293 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs „Fryderyk Chopin – geniusz z Mazowsza”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. Nr patronatu: 61/10/P z dnia 14 kwietnia 2010 r.
292 Nazwa przedsięwzięcia: XXIV Dni Leśmianowskie. Wnioskodawca: Dom Kultury w Iłży. Nr patronatu: 60/10/P z dnia 14 kwietnia 2010 r.
291 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Język miłości w rodzinie”. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu. Nr patronatu: 59/10/P z dnia 14 kwietnia 2010 r.
290 Nazwa przedsięwzięcia: Projekt „Rozwiń pasje”. Wnioskodawca: Forum Edukacyjne Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Mazowieckim. Nr rekomendacji: 58/10/R z dnia 9 kwietnia 2010 r.
289 Nazwa przedsięwzięcia: Cykl konferencji nt. „Kompetencje nauczyciela, a wszechstronny rozwój dziecka we wczesnej edukacji”. Wnioskodawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Nr patronatu: 57/10/P z dnia 7 kwietnia 2010 r.
288 Nazwa przedsięwzięcia: Akcja „Podzielmy się flagą”. Wnioskodawca: Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie. Nr patronatu: 56/10/P z dnia 2 kwietnia 2010 r.
287 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja „Edukacja językowa i matematyczna dzieci”. Wnioskodawca: Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „MODEN” w Gdańsku. Nr patronatu: 55/10/P z dnia 31 marca 2010 r.
286 Nazwa przedsięwzięcia: VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”. Wnioskodawca: Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Nr patronatu: 54/10/P z dnia 31 marca 2010 r.
285 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie. Nr patronatu: 53/10/P z dnia 30 marca 2010 r.
284 Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Nr patronatu: 52/10/P z dnia 24 marca 2010 r.
283 Nazwa przedsięwzięcia: IX Międzynarodowa Konferencja „Computer Based Learning in Science” w Warszawie. Wnioskodawca: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nr patronatu: 51/10/P z dnia 24 marca 2010 r.
282 Nazwa przedsięwzięcia: IV Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej w Mordach. Wnioskodawca: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Nr patronatu: 50/10/P z dnia 22 marca 2010 r.
281 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolska Konferencja „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”. Wnioskodawca: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nr patronatu: 49/10/P z dnia 22 marca 2010 r.
280 Nazwa przedsięwzięcia: IX Konferencja Szkół dla Ekorozwoju 2010 w Warszawie. Wnioskodawca: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie. Nr patronatu: 48/10/P z dnia 22 marca 2010 r.
279 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Zło dobrem zwyciężaj” dla uczczenia ks. Jerzego Popiełuszki. Wnioskodawca: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej. Nr patronatu: 47/10/P z dnia 22 marca 2010 r.
278 Nazwa przedsięwzięcia: Projekt „Wzajemne zaufanie”. Wnioskodawca: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku i Gimnazjum Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku. Nr patronatu: 46/10/P z dnia 22 marca 2010 r.
277 Nazwa przedsięwzięcia: VII Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”. Wnioskodawca: Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi w Warszawie. Nr patronatu: 45/10/P z dnia 19 marca 2010 r.
276 Nazwa przedsięwzięcia: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Nr patronatu: 44/10/P z dnia 15 marca 2010 r.
275 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa K. Baczyńskiego. Wnioskodawca: Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 43/10/P z dnia 15 marca 2010 r.
274 Nazwa przedsięwzięcia: Międzypowiatowy Bieg Komandosa w Urlach. Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Nr patronatu: 42/10/P z dnia 15 marca 2010 r.
273 Nazwa przedsięwzięcia: XXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap wojewódzki). Wnioskodawca: Liga Ochrony Przyrody Okręg w Płocku. Nr patronatu: 41/10/P z dnia 15 marca 2010 r.
272 Nazwa przedsięwzięcia: 48 Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka w Sochaczewie. Wnioskodawca: Urząd Miejski w Sochaczewie i Klub Olimpijczyka „Jedynka” przy Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie. Nr patronatu: 40/10/P z dnia 15 marca 2010 r.
271 Nazwa przedsięwzięcia: VII Konkurs Poetycki pod hasłem „Mową własną wyśpiewać dzieje…”. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II – Zespół Szkół w Krasnosielcu. Nr patronatu: 39/10/P z dnia 10 marca 2010 r.
270 Nazwa przedsięwzięcia: VII Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2010. Wnioskodawca: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nr patronatu: 38/10/P z dnia 9 marca 2010 r.
269 Nazwa przedsięwzięcia: II Konferencja popularnonaukowa „Historia motoryzacji”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu. Nr patronatu: 37/10/P z dnia 9 marca 2010 r.
268 Nazwa przedsięwzięcia: XXXIII Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła – 2010”. Wnioskodawca: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku. Nr patronatu: 36/10/P z dnia 8 marca 2010 r.
267 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Gra dydaktyczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Wnioskodawca: Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Nr patronatu: 35/10/P z dnia 5 marca 2010 r.
266 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Z Janem Pawłem II – wędrówki po Polsce”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie. Nr patronatu: 34/10/P z dnia 5 marca 2010 r.
265 Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny „Prymusi frazeologii”. Wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 47 Fundacji „Primus” w Warszawie. Nr patronatu: 33/10/P z dni a 5 marca 2010 r.
264 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Księga nad Księgami” – Recytujemy Biblię. Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Nr patronatu: 32/10/P z dnia 5 marca 2010 r.
263 Nazwa przedsięwzięcia: Uroczystości 700-lecia urodzin Króla Kazimierza Wielkiego, połączone z 20-leciem XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Wnioskodawca: XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Nr patronatu: 31/10/P z dnia 2 marca 2010 r.
262 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny na plakat „Katyń – musimy pamiętać”. Wnioskodawca: Gmina Wołomin. Nr patronatu: 30/10/P z dnia 18 lutego 2010 r.
261 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „W hołdzie polskim nauczycielom, organizacjom i uczestnikom Tajnego Nauczania”. Wnioskodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. Nr patronatu: 29/10/P z dnia 17 lutego 2010 r.
260 Nazwa przedsięwzięcia: Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Nr patronatu: 28/10/P z dnia 15 lutego 2010 r.
259 Nazwa przedsięwzięcia: Badania naukowe „Kultura szkoły, a zachowania ryzykowne i samopoczucie uczniów”. Wnioskodawca: Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Nr patronatu: 27/10/P z dnia 15 lutego 2010 r.
258 Nazwa przedsięwzięcia: ogólnopolski konkurs historyczno – literacki „Od Jałty do Gdańska – 30 lat Solidarności” oraz konkurs plastyczny „Polska moja Ojczyzna – 30 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”, owoc nadziei, wiary i tęsknoty pokoleń Polaków ku niepodległości”. Wnioskodawca: Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nr patronatu: 26/10/P z dnia 9 lutego 2010 r.
257 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja pt. „Edukacja r-e-wolucja – nowa dydaktyka i nowe technologie w szkole”. Wnioskodawca: Wydawnictwo Szkolne PWN w Warszawie. Nr patronatu: 25/10/P z dnia 9 lutego 2010 r.
256 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną „Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży”. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie. Nr patronatu: 24/10/P z dnia 9 lutego 2010 r.
255 Nazwa przedsięwzięcia: Uroczystości pn. „Rok Chopina”. Wnioskodawca: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzina Szkół Chopinowskich” w Sochaczewie. Nr patronatu: 23/10/P z dnia 9 lutego 2010 r.
254 Nazwa przedsięwzięcia: III Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku przyszłości zawodowej”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Nr patronatu: 22/10/P z dnia 3 lutego 2010 r.
253 Nazwa przedsięwzięcia: Badania – „Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie w latach 2009 – 2012”. Wnioskodawca: Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Nr patronatu: 21/10/P z dnia 3 lutego 2010 r.
252 Nazwa przedsięwzięcia: V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ekslibris – Polska Chopina”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Nr patronatu: 20/10/P z dnia 3 lutego 2010 r.
251 Nazwa przedsięwzięcia: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Wnioskodawca: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. Nr patronatu: 19/10/P z dnia 3 lutego 2010 r.
250 Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnowarszawski Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza. Wnioskodawca: Gimnazjum Nr 5 im. T. Kościuszki w Warszawie. Nr patronatu: 18/10/P z dnia 3 lutego 2010 r.
249 Nazwa przedsięwzięcia: III Warszawski Konkurs Przyrodniczy. Wnioskodawca: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Warszawie. Nr patronatu: 17/10/P z dnia 3 lutego 2010 r.
248 Nazwa przedsięwzięcia: II Międzyszkolny Konkurs Fantazji Fryzjerskiej. Wnioskodawca: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 w Warszawie. Nr patronatu: 16/10/P z dnia 3 lutego 2010 r.
247 Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacyjny „Owoce, warzywa i soki są na 5”. Wnioskodawca: Tymbark – GMW. Nr patronatu: 15/10/P z dnia 2 lutego 2010 r.
246 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs historyczny „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Nr patronatu: 14/10/P z dnia 2 lutego 2010 r.
245 Nazwa przedsięwzięcia: VI edycja programu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem”. Wnioskodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Nr patronatu: 13/10/P z dnia 2 lutego 2010 r.
244 Nazwa przedsięwzięcia: XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Wnioskodawca: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Nr patronatu: 12/10/P z dnia 2 lutego 2010 r.
243 Nazwa przedsięwzięcia: II Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Wnioskodawca: Wydawnictwo Forum z Poznania. Nr patronatu: 11/10/P z dnia 2 lutego 2010 r.
242 Nazwa przedsięwzięcia: III Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli. Wnioskodawca: Wydawnictwo Forum z Poznania. Nr patronatu: 09/10/P z dnia 2 lutego 2010 r.
241 Nazwa przedsięwzięcia: Badania naukowe „Nauczyciel w oczach uczniów”. Wnioskodawca: Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie. Nr rekomendacji 10/10/R z dnia 25.01.2010 r.
240 Nazwa przedsięwzięcia: IX Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach i Uczniowski Klub Sportowy „BETA” w Pionkach. Nr patronatu: 08/10/P z dnia 21.01.2010 r.
239 Nazwa przedsięwzięcia: Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej. Wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach. Nr patronatu: 07/10/P z dnia 21.01.2010 r.
238 Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacyjny „Współdziałanie – IX edycja”. Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Warszawie. Nr rekomendacji: 06/10/R z dnia 21.01.2010 r.
237 Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja teoretyczno – metodyczna dla nauczycieli „Wychowanie fizyczne w świetle nowej podstawy programowej. Pierwsze doświadczenie.” Wnioskodawca: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Nr patronatu: 05/10/P z dnia 21.01.2010 r.
236 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Drugie dno H2O…czyli woda w moim mieście”. Wnioskodawca: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Nr patronatu: 04/10/P z dnia 21.01.2010 r.
235 Nazwa przedsięwzięcia: Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem „Młodzi Zjednoczonej Europy”. Wnioskodawca: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Nr patronatu: 03/10/P z dnia 21.01.2010 r.
234 Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs gastronomiczny „Życie ze smakiem – fantazje z ciasta wyrabianego na stolnicy w naczyniu”. Wnioskodawca: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie. Nr patronatu: 02/10/P z dnia 15.01.2010 r.
233 Nazwa przedsięwzięcia: IV Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych „Jak wspierać zagubionego ucznia?”. Wnioskodawca: Instytut Badań w Oświacie. Nr patronatu: 01/10/P z dnia 15.01.2010 r.
232 III Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny – Zespół Szkół Technicznych w Płocku, 22.12.2009 r.
231 Międzyszkolne Dni Kultury w Roku Chopinowskim pod hasłem „Poezja dźwięków” – XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa – Kuli w Warszawie, 22.12.2009 r.
230 Program „Arsenał Warszawa” – Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN w Warszawie, 22.12.2009 r.
229 VI Ogólnopolskie Seminarium „Odnawialne źródła energii” – Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
228 Konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” – Studenckie Forum Business Centre Club w Warszawie, 22.12.2009 r.
227 Pierwsza Konferencja i Warsztaty Szkoleniowo – Metodyczne „Wychowanie i Edukacja w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia” – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, 22.12.2009 r.
226 Międzyszkolny Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce, 22.12.2009 r.
225 Konferencja „Edukacja aksjologiczna, jako wyzwanie i zadanie dla szkoły w jednoczącej się Europie” – Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie, 22.12.2009 r.
224 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim, 11.12.2009 r.
223 Konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem „Nie czekaj” – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie, 7.12.2009 r.
222 Inicjatywa „Uniwersytet Dzieci” – „PAIDEIA” Fundacja na Rzecz Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji, 7.12.2009 r.
221 III Ogólnopolski Konkurs Literacki „I Ty możesz zostać baśniopisarzem” – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu, 7.12.2009 r.
220 I Regionalna Olimpiada Wiedzy o Gospodarce „Kurpie – Polska – Unia Europejska” – Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Społeczna w Ostrołęce, 7.12.2009 r.
219 „Ogólnopolskie Dni Autyzmu” – Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom SILENTIO, 30 listopada 2009 r.
218 XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”; Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny „Obecność ideałów olimpijskich w etosie rycerskim” – Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie, 23 listopada 2009 r.
217 Pilotażowy program wykorzystania komputerów „Razem od pierwszej klasy” – Gmina Jaktorów, 23 listopada 2009 r.
216 Projekt „USP tenispolska – Tenis to zdrowie” – ABK Grupa, 23 listopada 2009 r.
215 Konkurs edukacyjny „Poznajemy Radom Kazimierza Wielkiego” – Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia, 20.11.2009 r.
214 II Ogólnopolskie Biennale Autoportretu dla uczniów szkół plastycznych – Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Warszawie.
213 IV Zawody Strzeleckie „O Złotą Łuskę” – Klub Strzelecki AGVO w Warszawie, 16.11.2009 r.
212 Konkurs „Rozrywki Matematyczne 2010” dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie i Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, 16.11.2009 r.
211 XI Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami „W hołdzie ks. Bp. Janowi Chrapkowi” – Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami, 16.11.2009 r.
210 Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina” – Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie, 10.11.2009 r.
209 Konkurs „Rozrywki Matematyczne 2010 dla Gimnazjalistów” – Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, 10.11.2009 r.
208 Program „Zielony Certyfikat – placówka oświatowa ośrodkiem zrównoważonego rozwoju” – Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie, 10.11.2009 r.
207 XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce” – Uczniowski Klub Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie, 10.11.2009 r.
206 XI Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych – Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel” w Borkach Wyrkach, 10.11.2009 r.
205 Konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych 'Kuchnia polska na Mazowszu' - Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie, 5.11.2009r.
204 Projekt edukacyjny 'Chopinowskie Licealia' LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, 5.11.2009r.
203 Konferencja inaugurująca projekt edukacyjny 'Nauczyciel bliżej przedsiębiorstwa' - Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDW w Opolu, 2.11.2009r.
202 Konkurs z matematyki, fizyki i informatyki 'Skarabeusz' - LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Warszawie, 2.11.2009r.
201 Uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnemu Nr 61 w Warszawie, 2.11.2009r.
200 II Marecka Paraolimpiada Sportowa - Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach, 2.11.2009r.
199 Projekt edukacyjny „Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć” – Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie, 28.10.2009 r.
198 Projekt edukacyjny związany z obchodami Roku Chopinowskiego 2010 – Młodzieżowy Klub Kultury „Muranów” w Warszawie, 28.10.2009 r.
197 Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz Panie moje słowa…” – Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi w Warszawie, 26.10.2009 r.
196 Olimpiada Franciszkańska Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe – Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach, 26.10.2009 r.
195 V Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego: „Rytmy nieskończoności” – L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, 21.10.2009 r.
194 Program edukacyjny: „Przywrócimy pamięć” – Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, 21.10.2009 r.
193 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych – Zespół Szkół Nr 20 im. gen. Józefa Bema w Warszawie.
192 Konkurs „Kompozytor sercu najbliższy” – Redakcja Czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole” i Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny w Otwocku.
191 Konkurs „Dźwięki z łąk i pól…” – Szkoła Podstawowa Nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 15.10.2009 r.
190 Konferencja naukowa: „Komunikacja i promocja na rynku edukacyjnym” – Polish Open University Wyższa Szkoła Zarządzania, 15.10.2009 r.
189 X Konkurs Ortograficzny: „Ortografia na medal” – Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, 15.10.2009 r.
188 Warszawski Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka: „Niech się wreszcie każdy dowie…”- Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, 15.10.2009 r.
187 Projekt „Katyń…ocalić od zapomnienia” - Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza, 5.10.2009 r.
186 Konkurs „Wdzięczność młodych serc” – Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza, 5.10.2009 r.
185 IV Międzynarodowy Festiwal Koszykówki PIVOT CUP 2009 – Młodzieżowy Klub Koszykówki w Grodzisku Mazowieckim, 30.09.2009 r.
184 Projekt „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?” – Fundacja „Rodzice Szkole”, 30.09.2009 r.
183 Obchody 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie-Wesołej, 30.09.2009 r.
182 VI Konkurs Krasomówczy „Literacki testament Juliusza Słowackiego” – Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, 30.09.2009 r.
181 Konferencja szkoleniowa „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy. Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób” – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie, 24.09.2009 r.
180 „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” – Fundacja Dobre Życie, 24.09.2009 r.
179 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o ogrodach” – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 24.09.2009 r.
178 Obchody 135-lecia istnienia X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie, 16.09.2009 r.
177 VI Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” – Rada Kół Naukowych i Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, 16.09.2009 r.
176 Samorządowy Konkurs Nastolatków: „Ośmiu wspaniałych” – Fundacja „Świat na TAK”, 16.09.2009 r.
175 Warsztaty edukacyjne: „Szybkie rozpoznawanie profilu osobowości młodzieży” – Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce, 16.09.2009 r.
174 VIII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii – Fundacja BioEdukacji w Warszawie, 14.09.2009 r.
173 Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym: „Rhymes and Songs Festival” – Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie, 14.09.2009 r.
172 Konkurs: „Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona Środowiska” – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, 14.09.2009 r.
171 Lokalne Forum Edukacyjne „Równać Szanse” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, 14.09.2009 r.
170 I Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli – Instytut Raabe, 14.09.2009 r.
169 Konferencja: „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 9.09.2009r.
168 Konferencja szkoleniowa: „Teoria L. Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 9.09.2009 r.
167 Uroczystość „Katyń – ocalić od zapomnienia” – Zespół Szkół Publicznych w Jelonkach, 9.09.2009 r.
166 Konkurs historyczny: „Życie, działalność oraz twórczość Józefa Piłsudskiego” – Zespół Szkół Nr 76 w Warszawie, 9.09.2009 r.
165 Projekt: „Rozczytana szkoła” – Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, 2.09.2009 r.
164 Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego: „Słowacki wielkim poetą był” – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, 2.09.2009 r.
163 Konferencja „Edukacja w dobie Internetu. Co nauki społeczne mogą oferować edukacji?” – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2.09.2009 r.
162 Konferencja „Dziedzictwo wielokulturowe Mazowsza i Wileńszczyzny w edukacji szkolnej” – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2.09.2009 r.
161 VI edycja konkursu „Młody reporter dla środowiska” – Fundacja Green Park; 25.08.2009 r.
160 XII Świąteczna Zbiórka Żywności – Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie; 24.08.2009 r.
159 Konferencja: „Nowoczesne technologie informacyjne w służbie edukacji” – Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu; 29.07.2009 r.
158 I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli – „Doradca Dyrektora Przedszkola” Wydawnictwo FORUM; 28.07.2009 r.
157 Projekt „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości” – Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.; 27.07.2009 r.
156 Ogólnowarszawski Międzyszkolny Konkurs „200 rocznica urodzin kompozytora Fryderyka Chopina” – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny; 23.07.2009 r.
155 VI Warszawski Konkurs Savoir-vivre „Obycie umila życie” – Dom Kultury „Włochy” w Warszawie; 23.07.2009 r.
154 Konkurs edukacyjny: „Drugie życie elektrośmieci” – Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego; 22.07.2009 r.
153 Cykl konkursów artystycznych: „Kolorowe Motyle”, „Jesień puka do drzwi”, „Ikony moc”, „EtnoFilcowanie”, „Dziecięcy Świat” – Wydawnictwo Kreart; 17.07.2009 r.
152 IX edycja „Akademii Przedsiębiorczości” – Fundacja Komandor; 16.07.2009 r.
151 Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” – Liga Obrony Kraju – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki; 15.07.2009 r.
150 IV Kongres Zarządzania Oświatą – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty; 14.07.2009 r.
149 Międzyszkolny Konkurs Literacki – Niepubliczne Gimnazjum Nr 9 im. R. Schumana w Warszawie; 03.07.2009 r.
148 XVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia - Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża 26.06.2009r.
147 VIII Festiwal Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich - Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie, 26.06.2009r.
146 Konkurs na autorski komiks pt. 'Człowiek - najlepsza inwestycja ' Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 23.06.2009r.
145 IV Regionalny Konkurs Piosenki Regionalnej 'Poszła Karolinka ...' - pląsy i śpiewanki śląskie - Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii, 23.06.2009r.
144 Konkurs „Na najlepszy autorski program profilaktyczny” – Redakcja Głosu Pedagogicznego, 22.05.2009 r.
143 Konkurs „Wespół w zespół – czyli zróbmy to razem” - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, 18.05.2009 r.
142 „III Radomska Triada Artystyczna” – Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami, 14.05.2009 r.
141 Konferencja metodyczno – naukowa: „Wykorzystanie technologii informacyjnej w zakresie informatyzacji procesów edukacyjnych” - Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, 14.05.2009 r.
140 6 Festiwal Dziecięcy pod nazwą „Dzień Radości” i „5 Dzień Krwiodawstwa” w Siedlcach – Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, 29.04.2009 r.
139 Szósta edycja Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej pt. „Witaj majowa jutrzenko…” – Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, 27.04.2009 r.;
138 Program „Polsko – Izraelskie Spotkania Młodzieży” – Muzeum Historii Żydów Polskich, 27.04.2009 r.;
137 Program „Uczeń Obcojęzyczny w Polskiej Szkole” – Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju, 21.04.2009 r.;
136 Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Szkół – Polski Instytut Rozwoju Rynku, 21.04.2009r.;
135 II bieg „Dobrej Woli” – Fundacja dla dobra dziecka, 9.04.2009 r.;
134 „VIII Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych” – Wójt Gminy Mrozy, 9.04.2009 r.;
133 Konferencja naukowa nt.: „Wczesna diagnoza i wspomaganie w rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, 7.04.2009 r.;
132 Finał Wojewódzki „XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” – Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku, 06.04.2009 r. ;
131 „II Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych” (17 października 2009 r. w Mińsku Mazowieckim) – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, 31.03.2009 r.;
130 Konkurs plastyczny „10 lat Mazowieckiej Drogówki” – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, 31.03.2009 r.;
129 Uroczystość nadania Gimnazjum Nr 25 w Warszawie imienia Czesława Niemena – Zespół Szkół Nr 84 w Warszawie, 26.03.2009 r.;
128 Konferencja: „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, 26.03.2009 r.;
127 XXIII Dni Leśmianowskie – Dom Kultury w Iłży, 25.03.2009 r.;
126 Program edukacji psychologicznej: „Jak skutecznie wychowywać” – Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju w Warszawie, 24.03.2009 r.;
125 Projekt edukacyjny: „Forum Nauczycieli Innowatorów” – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Wrszawie, 23.03.2009 r.;
124 Inicjatywa „Beskidzki Trakt” – Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, 19.03.2009 r.;
123 III Międzyszkolny Konkurs Kulinarny „Tradycyjna kuchnia polska” – Zarząd Fundacji Radomskie Spotkania z Kolendami i Pastorałkami w Radomiu, 19.03.2009 r.;
122 Interaktywne warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół – EGIS, 16.03.2009 r.;
121 Koncert DEBIUTY 2009 – Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, 11.03.2009 r.;
120 Konferencja: „Żywność i żywienie w świetle wiedzy współczesnej” – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie, 06.03.2009 r.;
119 XVII etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, 06.03.2009 r.;
118 Ogólnopolska Kampania Społeczna Polska bez Dymu – Stowarzyszenie MANKO, 26.02.2009 r.;
117 V edycja seminarium redaktorskiego dla młodzieży p.n. „Budujemy Europę – Unia Europejska w oczach młodych Europejczyków” – Dom Europejski i Centrum Młodych Dyplomatów, 20.02.2009 r.;
116 Konferencja 'Blaski i cienie edukacji medialnej we współczesnej szkole'- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, 18.02.09;
115 Konferencja 'Praca z uczniem mającym problemy edukacyjne'- Zespół Szkół Nr 106 Warszawa, 16.02.09;
114 III edycja Ogólnowarszawskiego Konkursu Poetyckiego 'Warszawa - historia i współczesność'- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 195, 16.02.09;
113 III Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej - Ośrodek Kultury w Mordach, 12.02.09;
112 Koncert charytatywny - Siedlecki Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 'Powrót z U' - Siedlce, 12.02.09;
111 Konkurs 'Mazowiecka Olimpiada Wiedzy Astronomicznej'- Publiczne Gimnazjum Nr 5 - Radom, 11.02.09;
110 Mini Mistrzostwa Europy 2009 - 'Stowarzyszenie Kochamy Sport' - Wrocław, 11.02.09;
109 Warsztaty 'Rodzic na medal' - Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju - Warszawa, 11.02.09;
108 Seminarium popularnonaukowe pt. 'Przyszłość motoryzacji a ekologia'- Radom, 09.02.09;
107 Projekt 'Cyberuzależnienie. Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i internetu' - Fundacja 'Dobra Wiadomość' Warszawa, 09.02.09;
106 I edycja ogólnopolskiej konferencji dla dyrektorów szkół - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 04.02.09;
105 50-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 -Warszawa, 04.02.09;
104 XXXI edycja Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - Żelechów, 02.02.09;
103 VI edycja Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych Radom 2009, 28.01.09;
102 II Siedleckie Targi Wyższych Uczelni w Siedlcach, 28.01.09;
101 85-lecie Szkoły Rolniczej w Miętnem, 27.01.09;
100 III edycja Konferencji 'Zarządzanie w oświacie'- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej - Warszawa, 26.01.09;
99 Konkurs 'Walory przyrodnicze i historyczne jako atrakcja turystyczna mojej najbliższej okolicy' - Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin - Warszawa, 26.01.09;
98 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 'Matematyka bez Granic'- Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski - Zielona Góra, 23.01.09;
97 III edycja konkursu p.n. 'Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości' - Studenckie Forum Business Centre Club Warszawa, 22.01.09;
96 Konkurs pn. 'Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu' - Instytut Tertio Millennio - Warszawa, 15.01.09;
95 VII edycja konkursu edukacyjnego pn. 'Prąd - mój bezpieczny pryjaciel' - PGE Dystrybucja Warszawa - Teren, 15.01.09;
94 III edycja konkursu 'Arsenał Warszawa' - Stowarzyszenie Karan - Warszawa, 7.01.09;
93 II Ogólnopolski Konkurs pt. 'I ty możesz zostać baśniopisarzem' Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - Radom, 23.12.08;
92 Projekt edukacyjny 'Pokazy z fizyki'- Publiczne Gimnazjum Nr 5 - Radom, 23.12.08;
91 III Kongres Pedogogów i Psychologów Szkolnych - Instytut Badań w Oświacie - Sopot, 17.12.08;
90 VIII Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej 'Asteriada' - Dom Kultury - Włochy, 17.12.08;
89 Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza - Gimn. Nr 5 - Warszawa, 12.12.08;
88 Konkurs Fotograficzny 'Moje Wyjątkowe Miejsce na Mazowszu' - L LO - Warszawa, 9.12.08;
87 Obchody jubileuszu 20-lecia Szk. Podst. z Oddziałami Integr.nr 22 - Płock, 8.12.08;
86 Projekt edukacyjny Akademia Filmowa - Multikino - Warszawa, 8.12.08;
85 X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego - Państwowy Instytut Geologiczny - Warszawa, 8.12.08;
84 X Jubileuszowe Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami 'W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi' - Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami - Radom.
83 Międzyszkolny konkurs 'Najsmaczniejsza potrawa wigilijna' - Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach;
82 Projekty edukacyjne: 'Moja mała Ojczyzna'; 'Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie'; '70 rocznica zbrodni katyńskiej - konkurs na plakat'- Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie;
81 Konkurs 'Młody Reporter dla Środowiska' - Fundacja Green Park w Warszawie;
80 Projekt edukacyjny - profilaktyczny 'Dlaczego STOP Narkotykom' - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Krakowie;
79 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych - Zespół Szkół nr 20 im. gen. J. Bema w Warszawie;
78 Program 'Porozmawiajmy - Europejskie Debaty o Wartościach' - III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu;
77 Konferencja 'Nauczyciel XXI wieku' Wydział MSCDN w Radomiu;
76 XI edycja konkursu 'Biznes Junior 2009' - MARKAD Szczecin;
75 V Ogólnopolskie seminarium 'Odnawialne źródła energii' - Zespół Szkół Technicznych w Radomiu im. T. Kościuszki;
74 Konkurs języka włoskiego - Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Płocku;
73 VII Powiatowa Konferencja 'Szkoła dla profilaktyki' - Starosta Miński w Mińsku Maz.;
72 Konkurs 'Rozrywki Matematyczne 2009 dla Gimnazjalistów' II edycja - Zespół Szkół Nr 10 im. S. Staszica w Warszawie;
71 Program szkolny 'Zabytki Mazowsza' - Konserwator Zabytków w Warszawie;
70 Konkurs 'Z Janem Pawłem II wędrówki po Polsce' - Szkoła Podstawowa Nr 88 im. G. Narutowicza w Warszawie;
69 Międzyszkolne Zawody Strzeleckie 'O Złotą Łuskę' - Klub Strzelecki AGVO Sp. z o.o. w Warszawie;
68 Program - inicjatywa edukacyjna 'Współdziałanie' - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie;
67 Konkurs 'Moja przyszłość - mój indeks'- Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
66 Program edukacyjny 'Klimat dla Ziemi, ciepło dla Warszawy' - Fundacja Nasza Ziemia w Warszawie.
65 Konkurs historyczny 'Od Somosierry do Raszyna - 200 lat Bitwy pod Raszynem' - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie;
64 Konkurs matematyczny MMC - Międzynarodowe Gimnazjum Nr 51 MERIDIAN w Warszawie;
63 IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MATMIX - XL Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.
62 Międzyszkolny konkurs 'Rozrywki matematyczne dla szkół ponadgimnazjalnych' - Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica i Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie;
61 Turniej Maszyn wodnych COP 14, Poznań 2008 - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi;
60 Konkurs 'Skarabeusz' - LXV LiceumOgólnokształcące im. Józefa Bema w Warszawie;
59 Czwarty Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego 'Rytmy nieskończoności' - L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie;
58 Szesnasty konkurs 'Ośmiu Wspaniałych' - Fundacja 'Świat na Tak' w Warszawie;
57 Portal Regiopedia - Redakcja Echa Dnia w Radomiu;
56 XX edycja konkursu 'Matematyka bez granic' - Uniwersytet Zielonogórski - Wydział matematyki;
55 Piąta edycja Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich 'Konik' - Politechnika Warszawska;
54 Projekt: Prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia - odpowiedzialność czy roszczenia?' - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie;
53 V Międzynarodowy Festiwal Koszykówki PIVOT CUP 2008 - Młodzieżowy Klub Koszykówki, Grodzisk Maz.;
52 Konkurs 'Karol Darwin - fascynacja przyrodą' - Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii;
51 IX Konkurs Ortograficzny 'Ortografia na medal' i 'V Konkurs Krasomówczy 'Oni walczyli o wolną Polskę' - SNaP i MSCDN;
50 Festiwal 'Śpiewajmy Panu' - Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie;
49 IX i X edycja Programu 'Zielony Certyfikat'- dla przedszkoli i szkół podstawowych
48 Konkurs 'Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrony Środowiska' - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
47 XI Świąteczna Zbiórka Żywności - 'Bank Żywności SOS';
46 XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Matematyki pod hasłem :'Przede wszystkim geometria'- IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu;
45 IX Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - Konsulat Brytyjski w Łodzi;
44 Program 'Przywróćmy Pamięć' - Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
43 Projekt 'Informatyka specjalnością młodych Polaków' - Olimpiada Informatyczna i OEIiZK;
42 Teatr Wielki Opera Narodowa - projekt 'JutrOpera';
41 Konkurs 'JP2 - wiem i znam' - Centrum Myśli Jana Pawła II;
40 Rekomendacja dla kolejnych edycji programów 'Moja Mała Ojczyzna', 'Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie', 'Wdzięczność Młodych Serc' - Stowarzyszenie Parafiada;
39 III edycja akcji 'Zdaj na maxa' - dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
38 I Edycja Konkursu Języka Angielskiego - dla uczniów szkół gimnazjalnych;
37 III Międzynarodowy Kongres Zarządzania Oświatą - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty;
36 Mazowiecki Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ - skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
35 Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
34 Ogólnopolski Program Ochrony Zdrowia Pracowników Oświaty i ich Rodzin.
33 Ogólnopolska Kampania Społeczna „Lokal Bez Papierosa” oraz „Nie bądź biernym” – Stowarzyszenie MANKO.
32 Konkurs Poświęcony życiu i twórczości Zbigniewa Herberta – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów – Oddział w Warszawie.
31 Konkurs „166 lat Warszawskich Torów wyścigowych”- Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
30 Czwarta edycja igrzysk gry w piłkę nożną „Deichmann Mini Mistrzostwa Europy 2008 dziewczynek i chłopców w wieku 7-11 lat” - „Stowarzyszenie Kochamy Sport”.
29 IX edycja konkursu Nasza Ziemia p.n. Skarby Ziemi – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
28 Ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.
27 Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ 2008 – Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne, Ruda Śląska.
26 Konkurs „Drugie Życie Elektrośmierci” – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Warszawa.
25 Konkurs „Sacrum i codzienność – tajemnice warszawskich podwórek” – Fundacja Kultury.
24 II edycja konferencji „Zarządzanie w oświacie” – 7 kwietnia 2008 r. – Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa.
23 Uczestnictwo w Komitecie Honorowym X Jubileuszowych Mazowieckich Igrzysk Młodzieży szkolnej – Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego.
22 Realizacja projektu i wyjazd edukacyjny do Ośrodka Fizyki Jądrowej CERN w Szwajcarii – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Radom.
21 Konferencja „Successful English Teaching” – 11 kwietnia 2008 – Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Informatyczna w Warszawie.
20 Konferencja pedagogiczna p.t. „Jak zrozumieć świat dziecka – współczesne spojrzenie na tradycyjne metody pedagogiczne” – Atomedia Consulting – Wrocław.
19 VII Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych – Gmina Mrozy.
18 V edycja Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej p.n. „Witaj majowa jutrzenko” – 21 maja 2008 r. w Galerii Porczyńskich Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi.
17 X festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, 16 – 19 października 2008 r. w Siedlcach – Instytut Biologii Akademii Podlaskiej.
16 „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.
15 Finał Wojewódzki XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie mazowieckim – Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku.
14 Konkurs retoryczny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2008/2009 – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego.
13 Konferencja „Człowiek – cyberprzestrzeń. Zagrożenia wobec osób sprawnych i niepełnosprawnych „. – Pracownia Kształcenia na Odległość Katedry Dydaktyki oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
12 V Jubileuszowy Festiwal Dziecięcy pod nazwą „Dzień Radości” połączony z IV Dniem Krwiodawstwa.
11 Mistrzostwa Świata Modeli Ślizgów w kl. M, 19 lipca 2008 r.
10 Ogólnopolski Turniej Turystyczno – Krajoznawczy w Kamieńczyku k/Wyszkowa, 12 -15 czerwca 2008 r. – Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.
9 Nadanie Publicznemu Gimnazjum w Iłży imienia Armii Krajowej i otwarcie stadionu 24 października 2008 r.
8 Jubileusz 40-lecia szkoły – Powiatowy Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Serocku.
7 Członkostwo w komitecie Honorowym Warszawskiego Salonu Maturzystów- Perspektywy 2008 w dniach 12 – 13 września 2008 r.
6 VI edycja konkursu edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej dla uczczenia Pontyfikatu Jana Pawła II p.t. „Usłysz Panie moje słowa” – Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi.
5 Letnia Szkoła Regionalizmu w Siennicy 18 – 22 sierpnia 2008 r. – Muzeum Niepodległości w Warszawie.
4 V edycja projektu W połowie drogi - prowadzony przez MSCDN w roku szkolnym 2008/2009.
3 Mazowieckie Talenty – MSCDN i OEI i ZK od 1 września 2008 r.
2 Projekt - Akademia Misia Ratownika – Stowarzyszenie Laboratorium Troski.
1 XI Międzynarodowa Konferencja TOC dla Edukacji, 2 – 4 października 2008 r.

2009.10.25
18:51

Anna Szafran

2015.03.27
09:23

Anna Majewska

Zobacz również:

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 90 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: