Szukaj

Wyszukiwarka: sio

Inne oferty pracy dla nauczycieli

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 356 w Warszawie zobacz ogłoszenie Oferta pracy dla nauczycieli: fizyki, matematyki, przyrody, historii wos-u,...

2014.09.16
10:02

Lista pracowników - Ostrołęka

WYKAZ PRACOWNIKÓW KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE DELEGATURA W OSTROŁĘCE ul. Gorbatowa 15, 07- 410 Ostrołęka Centrala tel.: 29 760 - 42 - 91/93, fax: 29 764 20 72 e-mail:...

2014.09.04
14:33

Lista pracowników - Siedlce

WYKAZ PRACOWNIKÓW KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE DELEGATURA W SIEDLCACH ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce centrala tel.: +48 25 6326000, fax +48 25 6442400...

2014.09.02
15:29

Egzaminy i sprawdziany

Organizacja roku szkolnego Sprawdziany i  egzaminy zewnętrzne Informacje o sprawdzianie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,  egzaminie przeprowadzanym w...

2014.01.27
13:10

Prawa dziecka - ucznia

Niektóre telefony zaufania Ochrona praw dziecka – wybrane akty prawne Ochrona praw dziecka (ucznia) w systemie oświatowym Prawa ucznia  - ...

2014.01.13
15:50

Przydatne linki

Rzecznik Praw Obywatelskich – brpo.gov.pl Rzecznik Praw Dziecka  - brpd.gov.pl Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania – rownetraktowanie.gov.pl...

2014.01.07
14:56

Niektóre telefony zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 od pn. do pt. – godz. 8.15.-20.00   Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży...

2014.01.07
13:42

Serwis używa cookies

  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. 'ciasteczka') stanowią dane...

2013.09.09
09:04

English version

2010.11.19
10:34

Dystrybucja drugiej części podręcznika „Nasz elementarz”na terenie województwa mazowieckiego

ADM.557.1.2014                              &nb...

2014.09.15
08:57

Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Mniejszości Ukraińskiej

Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Mniejszości Ukraińskiej Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Żelazna 71 Warszawa...

2014.09.11
09:05

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczycieli, którzy do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce złożyli wnioski o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i...

2014.09.11
08:31

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Warszawa, dnia  4 września 2014 r.    ZIN.0344.191.2014.AK                  Dyrektorzy...

2014.09.05
12:22

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie FORUM EDUKACYJNEGO, działającego przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się w dniu 16 września 2014 r. o godz. 16.00, w Mazowieckim...

2014.09.05
08:41

Dzieciństwo bez próchnicy

  Warszawa, 4 września 2014 roku ZIN.0344.192.2014.MT         Dyrektorzy       przedszkoli      ...

2014.09.04
15:51

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2014/2015

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2014/2015  w załącznikach.

2014.09.04
14:34

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do JST

Warszawa, 4 września 2014 r. ZIN.534.42.2014.MS Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałek Województwa Mazowieckiego dotyczy: Systemu...

2014.09.04
14:15

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów

Warszawa, 4 września 2014 r.       ZIN.534.42.2014.MS Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego dotyczy: Systemu...

2014.09.04
14:11

„Nasz elementarz” trafił do każdej szkoły na Mazowszu

W artykule Pani Justyny Sucheckiej „Elementarz? Pooglądać i nie ruszać”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej (z dnia 4.09.2014 r.)  podano nieprawdziwą informację...

2014.09.04
13:57

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

                                 ...

2014.09.04
09:58

"Wyprawka szkolna" w 2014 r. - zweryfikowane dane

           ...

2014.09.04
09:12

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” oraz map „Polska. 25 wolności”

ADM.557.1. 2014 Warszawa, dn. 28.08.2014 r. Dyrektorzy szkół podstawowych na terenie województwa mazowieckiego wymienionych załączniku nr 2 dot.: ...

2014.08.29
14:39

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz”

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej i na Infolinię SIO (22) 34 74 322, informujemy, że  potwierdzenia odbioru materiałów dla klas...

2014.08.29
14:33

Zakończenie dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego

Warszawa, dn. 21.08.2014 r. ADM.557.1. 2014 Dyrektorzy szkół podstawowych na terenie województwa mazowieckiego dot.: zakończenia dystrybucji części I...

2014.08.22
08:47

Mazowieckie szkoły podstawowe otrzymały „Nasz elementarz”

  Każda z 1500 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, która zamówiła I część „Naszego elementarza”  została już...

2014.08.13
08:36

Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych

W celu ujednolicenia zasad wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego oraz przekazywania o nich informacji do...

2014.08.07
15:05

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu

27 czerwca odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim. Podczas spotkania zaprezentowano...

2014.06.27
15:21

Programy merytoryczne 2014/2015

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli www.konkursy.mscdn.eu w zakładce Programy merytoryczne zostały umieszczone projekty...

2014.06.25
12:15

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencje informacyjne w Warszawie i Radomiu

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły...

2014.06.16
15:16

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w szkole

O edukacji zdrowotnej i krzewieniu kultury fizycznej rozmawiano podczas konferencji (3 czerwca) dla dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego, zorganizowanej z...

2014.06.16
15:14

Komunikat dotyczący przekazywania danych drogą mailową

Szanowni Państwo, W związku z sytuacjami wymuszenia przekazania danych przez osoby niezwiązane z obsługą systemu informacji oświatowej (SIO) na stronie www.sio.men.gov.pl zamieszczono...

2014.06.10
12:58

Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych

W dniach 3 - 6 lipca 2014 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych. Kongres kierowany jest do...

2014.06.03
12:13

Podstawy prawne organizacji i przebiegu wypoczynku

  Organizatorzy wypoczynku mając na względzie bezpieczeństwo uczestników powinni zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne:...

2014.04.24
12:36

Praktyczne wskazówki

Wybrane praktyczne wskazówki wypełniania formularzy zgłoszenia:   Prawidłowe informacje dotyczące liczby uczestników i podziału na grupy: Przykłady:  ...

2014.04.09
11:57

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 r.

Warszawa, dnia  19 lutego  2014 r. FKA.3145.3.2014.KS...

2014.02.20
15:30

Realizacja zadań edukacyjnych w przedszkolach

 Warszawa, 5 luty 2014 r. ZIN.5534.2.2014.DS Dyrektorzy przedszkoli województwa mazowieckiego    Szanowni Państwo od kilku miesięcy funkcjonuje interaktywna...

2014.02.05
15:58

Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Mniejszości Niemieckiej

Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa Strona www

2014.01.21
13:53

Wyniki konkursu „Losy żołnierza 2013” etap rejonowy

 Tabele z wynikami: Szkoły gimnazjalne:   Lp. Imię i nazwisko...

2013.12.17
12:21

Arkusze 2012/2013 - etap szkolny

Szanowni Państwo, ze względu na liczne prośby, dotyczące udostępnienia arkuszy i kluczy odpowiedzi do zadań konkursowych przedstawiamy w załącznikach stosowne materiały przesłane...

2013.10.21
08:57

Konkursy informatyczne

Szanowni Państwo, informuję, że konkursy: - miniLogia, adresowane do uczniów szkół podstawowych, -  LOGIA, kierowane do uczniów gimnazjów, należą...

2013.10.10
12:08

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Kancelaria Senatu RP, dla uczczenia dwudziestej piątej rocznicy przemian ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju, a także pierwszych, wolnych, demokratycznych wyborów do Senatu...

2013.09.30
11:17

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady...

2013.06.05
08:46

XXVII Dni Leśmianowskie

W ramach festiwalu odbędą się: - XIX Przegląd Małych Form Teatralnych Inspirowanych Biografią i Twórczością Bolesława Leśmiana - Regionalny Konkurs Plastyczny Inspirowany...

2013.05.06
10:05

Zgłoszenie wypoczynku

1. Zgłoszeniu podlega wypoczynek organizowany w czasie wolnym od zajęć szkolnych (zimowa przerwaświąteczna, ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna, ferie letnie). 2. Elektronicznego...

2013.04.15
11:59

Wykaz pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie współdziałających z JST przy realizacji SIO

Wykaz pracowników kuratorium oświaty udzielających wyjaśnień w sprawie SIO   Marcin Snopczyński - starszy informatyk Wydział Zarządzania Informacją tel.: 22 551-24-00 w....

2013.04.10
11:41

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2013 r. w godz. 10:00 – 15:00 w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, odbędzie...

2013.03.11
10:25

Platforma z kursami e-learning dotyczącymo zmodernizowanego SIO

Szanowni Państwo,   Centrum Informatyczne Edukacji informuje, iż pod adresem http://elearning.sio.men.gov.pl/ znajduje się platforma szkoleniowa z kursami e-learning, dzięki...

2013.02.08
14:21

Projekt TOB3CIT

W dniu 20 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie koalicjantów projektu TOB3CIT ("Odświeżamy nasze miasta”) poświęcone podsumowaniu realizacji zadań zaplanowanych na...

2012.12.28
10:39

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK” – zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 stycznia 2013 r. został wydłużony termin składania prac w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja – dar życia. Jestem na...

2012.12.07
09:50

VI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i regulaminem VI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego...

2012.12.06
07:57

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 30 listopada br. Mazowiecki Kurator Oświaty wręczył 76 najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych dyplomy potwierdzające przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów....

2012.12.03
10:30

Ostrzeżenie przed korzystaniem z usług prowadzenia baz danych

W ostatnim czasie pojawiły się oferty prywatnych firm oferujących swoje usługi w zakresie informacji oświatowej szkołom i placówkom oświatowym. Firmy te oferują dyrektorom odpłatny...

2012.11.22
07:44

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013

W bieżącym roku szkolnym w gronie 34 stypendystów z województwa mazowieckiego otrzymujących Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce znalazły się 4...

2012.11.21
07:51

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013

Z przyjemnością informujemy, że Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów, przyznał na rok szkolny 2012/2013 stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce 76 uczniom szkół...

2012.11.12
11:41

15 listopada 2012r. - Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Prosimy Państwa Dyrektorów szkół i placówek o zapoznanie się i rozpropagowanie umieszczonego w załączniku apelu w sprawie obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia...

2012.11.08
07:50

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesienne duszki i leśne...

2012.10.25
08:03

Projekt skierowany do nauczycieli chemii i uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu radomskiego realizowany przez Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierz Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierz Pułaskiego w Radomiu Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje...

2012.10.19
09:43

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu informuje, że od dnia 24 września 2012 roku nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w...

2012.09.21
14:14

System Informacji Oświatowej

  System Informacji Oświatowej: Link do programu SIO: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania.html Link do Centrum Pomocy SIO:...

2012.09.04
10:32

XVI Międzynarodowy Festiwal Organowy w Lublinie nagrodą dla zwycięskiego chóru wojewódzkich eliminacji w Radomiu.

CHÓR KANTYLENA ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie  pod dyrekcją Agnieszki Gąsieniec zdobył I miejsce i nagrodę specjalną w eliminacjach wojewódzkich XXXII...

2012.08.10
08:26

Wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznane Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Brzózie

W dniu 19 czerwca 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Kultura – integracja społeczna – rozwój”, podczas której Zespół Szkół...

2012.06.29
14:10

Dodatkowy nabór wniosków do Programu „Radosna Szkoła”

Radom, dnia 29 czerwca 2012 r.      Szanowni Państwo            Starostowie Powiatów    Prezydent Miasta...

2012.06.29
14:02

Projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT(Tobacco Free Cities)”

Od stycznia 2012r. do września 2013r. w Radomiu będzie realizowany projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT(Tobacco Free Cities)”. Jego głównym celem jest ochrona zdrowia...

2012.04.24
13:30

Konkursy przedmiotowe

Szanowni Państwo, w siedzibie radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie w pokoju 373 a są do odebrania w dniach 10 - 23 kwietnia 2012 r. w godzinach 8.00-15.00 zaświadczenia dla...

2012.04.10
08:10

Symulator jazdy „Honda Riding Trainer” w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu informuje, że jest w posiadaniu symulatora jazdy „ Honda Riding Trainer”. Urządzenie to umożliwia zapoznanie się...

2011.11.22
14:40

Zaproszenie do Centrum Nauki Kopernik

Centrum przeznaczone jest dla dzieci i dorosłych. Odwiedzać je można indywidualnie i w zorganizowanych grupach. Szczególnie chętnie widzialne są grupy szkolne pod opieką nauczycieli,...

2011.11.22
14:24

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

Adresaci: uczniowie wszystkich typów szkół Termin zgłoszeń: 4 stycznia 2012 na adres Oddział Miejski PTTK w Radomiu, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, ul. Traugutta 46/48,...

2011.11.22
13:38

Zgodność STATUTÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK z obowiązującym prawem

Warszawa, 9 lutego 2010 r. KO.KPG.II.LE. 441-19/10        ...

2010.02.23
14:09

System Ewaluacji Oświaty (SEO)

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych ewaluacją do systematycznego odwiedzania strony: www.npseo.pl poświęconej właśnie tej formie sprawowania nadzoru pedagogicznego....

2010.01.19
08:19

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 282 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: