Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Sienna 53 - Rejon Warszawa -

Nawigacja

Rejon Warszawa

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Sienna 53

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

HISTORIA I TRADYCJE SZKOŁY

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza powstało w 1990 roku. Od początku działalności edukacyjno-wychowawczej celem szkoły, zgodnie z jej koncepcją, jest "rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu".

Szkoła zajmuje czteropiętrową, przedwojenną kamienicę mieszczącą się w samym centrum Warszawy na rogu ulic Siennej i Alei Jana Pawła II (plan poniżej). Lokalizacja szkoły jest bardzo atrakcyjna: łatwy i szybki dojazd ze wszystkich dzielnic stolicy oraz podwarszawskich miejscowości zapewnia bliskość Dworca Centralnego, WKD, Metra oraz licznych przystanków komunikacji miejskiej.

Zajęcia odbywają się w 20 pracowniach przedmiotowych, wyposażonych w sprzęt multimedialny (m. in. tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, rzutniki pisma, laptopy, komputery, sprzęt audiowizualny). Do dyspozycji uczniów pozostają biblioteka, siłownia i bufet szkolny oraz pracownia internetowa EFS. Młodzież może korzystać z pomocy szkolnej pielęgniarki, pedagoga i psychologa.

W naszej szkole funkcjonuje nowoczesny, punktowo-procentowy system oceniania postępów w nauce, który poprzez swoją transparentność zyskał aprobatę uczniów, nauczycieli i rodziców.

Do budynku XII LO przylega odrestaurowany oryginalny fragment muru getta. Miejsce to ma ogromne znaczenie nie tylko dla turystów, ale też dla pogłębiania tradycji wielokulturowości wśród młodzieży naszej szkoły.

W naszym liceum od wielu lat pielęgnowane są sienkiewiczowskie tradycje: coroczne ślubowanie uczniów klas pierwszych w Woli Okrzejskiej - miejscu urodzenia Patrona, zloty szkół sienkiewiczowskich oraz Święto Szkoły obchodzone w miesiącu sprowadzenia prochów Pisarza do Warszawy.

Obok tych uroczystości do kalendarza roku szkolnego w XII LO na stałe wpisały się takie wydarzenia jak: wyjazdy integracyjne uczniów klas pierwszych do Białki Tatrzańskiej i turystyczno-edukacyjno-językowe do Włoch, Austrii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz klasowe andrzejki, Wigilie i walentynki.

Budynek można zwiedzać corocznie podczas Dnia Otwartego Liceum:

dla Gimnazjalistów 25 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00

dla Ósmoklasistów 26 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00, na które serdecznie zapraszamy.

OFERTA EDUKACYJNA

PO GIMNAZJUM

oddział IA (języki obce: angielski i do wyboru niemiecki lub rosyjski) z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i informatyki – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia zalgorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie;

oddział IB (języki obce: angielski i hiszpański) z rozszerzonym programem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich;

oddział IC (języki obce: angielski i do wyboru francuski lub rosyjski) z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz dodatkowymi godzinami matematyki – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych; w ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz w wycieczkach krajoznawczo-przyrodniczych;

oddział ID (języki obce: angielski i do wyboru francuski lub niemiecki) z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową; w ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe, uczestnictwo w zajęciach wiedzy o teatrze poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera oraz wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski i państw zachodnich funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej.

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

oddział IA (języki obce: angielski i do wyboru niemiecki lub rosyjski) z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i informatyki – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie;

oddział IB (języki obce: angielski i hiszpański) z rozszerzonym programem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich;

oddział IC (języki obce: angielski i do wyboru francuski lub rosyjski) z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych; w ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz wycieczkach krajoznawczo-przyrodniczych;

oddział ID (języki obce: angielski i do wyboru francuski lub niemiecki) z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie – dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową; w ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe, uczestnictwo w zajęciach wiedzy o teatrze poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera oraz wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski i państw zachodnich funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej.

 OFERTA POZALEKCYJNA

W szkole dostrzega się i wspiera rozwój talentów - podejmuje się pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Pomagamy również w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Realizujemy zajęcia wyrównawcze, prowadzimy indywidualne i grupowe konsultacje, przeprowadzamy wewnętrzne egzaminy próbne. W efekcie tych działań w ciągu ostatnich lat nastąpiło znaczne podniesienie wyników edukacyjnych potwierdzone stuprocentową zdawalnością egzaminu maturalnego, szczególnie z przedmiotów humanistycznych i języków obcych, w których młodzież osiąga szczególnie wysokie wyniki. Corocznie wielu uczniów zostaje finalistami i laureatami różnych konkursów przedmiotowych.

Oprócz zajęć obowiązkowych oferujemy naszym uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. W szkole istnieją koło wiedzy o teatrze, koło lingwistyczne, koło wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, koło wiedzy o filmie, koło literackie. Ponadto w ramach oferty uzupełniającej realizowane są zajęcia z kontekstów kultury, na pograniczu kultur, savoir-vivre w biznesie, fizyki w medycynie, zastosowań matematyki w fizyce i informatyce, modelowania matematycznego, matematyki wokół nas, geografii w przyrodzie i ekonomii, współczesnych nurtów polityczno-społecznych oraz umysłu otwartego na świat (w pracy z olimpijczykami) i wiele innych uruchamianych w zależności od potrzeb uczniów.

Prowadzimy także warsztaty dziennikarskie, których owocem jest szkolna gazetka. Organizujemy konkursy literackie i językowe, dbamy o sztukę dyskusji, organizując spotkania z ciekawymi postaciami polskiej kultury i debaty oxfordzkie w języku polskim i angielskim.

Uczestniczymy w międzynarodowych projektach, współfinansowanych przez Unię Europejską "Youth In Action" (Młodzież w Działaniu). W takich krajach jak: Anglia, Turcja, Estonia czy Czechy praktycznie wykorzystujemy znajomość języków obcych, ale przede wszystkim poznajemy młodzież z innych krajów Wspólnoty.

W liceum działa Samorząd Uczniowski, który inicjuje i organizuje szereg akcji na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. W działania wolontariatu zaangażowana jest znaczna liczba uczniów, jak również absolwentów, co zwłaszcza jest widoczne podczas corocznie rozgrywanego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Dobrze układa się współpraca z rodzicami. Rada Rodziców wspiera działania szkoły nie tylko materialnie, ale również współdecyduje o najważniejszych sprawach XII LO.

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały szkoły
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry