Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie - Rejon Warszawa -

Nawigacja

Rejon Warszawa

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie to szkoła, która dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu jest w stanie zagwarantować  zdobywanie wiedzy  i solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Absolwentom klas VIII oraz ostatniego rocznika kończącego gimnazjum proponujemy naukę w ośmiu  klasach pierwszych: (cztery klasy dedykowane są absolwentom klas VIII, cztery – absolwentom gimnazjum)  z różnymi rozszerzeniami.

Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest j.angielski, a jako drugi język obcy, uczniowie wybierają:  j. niemiecki, j.francuski, j. rosyjski lub j. włoski.

Szkoła stara się podtrzymywać najlepsze tradycje, takie jak: międzynarodowe wymiany i współpraca w ramach programu Erasmus+, wyjazdy edukacyjne  i integracyjne oraz organizowane w naszym liceum sesje naukowe  z udziałem m.in. pracowników naukowych UW, a także dyskoteki oraz wieczory filmowe. Jesteśmy  otwarci na nowoczesne formy rozwoju, stąd nasz udział w licznych przedsięwzięciach, między innymi w Konfrontacji Szkół w  E-Sporcie. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczno – pedagogiczną.

Liceum wyposażone jest w pracownię komputerową z pełnym dostępem do Internetu, pracownię multimedialną, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz pracownie przedmiotowe, a także nowoczesną halę sportową.


 PROFILE KLAS PIERWSZYCH – 2019/2020

 Dla uczniów kończących gimnazjum (cykl 3-letni)

Klasa I H humanistyczna

Klasa I O

ogólna

Klasa I G

geograficzna

Klasa I S

sportowa

Przedmioty rozszerzone:

język polski

historia

wiedza o społ.

Przedmioty rozszerzone:

język polski

język angielski

geografia

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

geografia

informatyka

Przedmioty rozszerzone:

biologia

język angielski

informatyka

Ilość miejsc: 30

Ilość miejsc: 30

Ilość miejsc: 30

Ilość miejsc: 20

Drugi język obcy

(do wyboru): niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

Drugi język obcy

(do wyboru): niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

Drugi język obcy

 (do wyboru):

 niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

Drugi język obcy

(do wyboru): niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

 

PROFILE KLAS PIERWSZYCH – 2019/2020

 Dla uczniów kończących klasę ósmą (cykl 4-letni)

Klasa I A

społeczna

Klasa I B

językowa

Klasa I C

matematyczna

Klasa I D

sportowa

Przedmioty rozszerzone:

wiedza o społ.

język angielski

Przedmioty rozszerzone:

język polski

język angielski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

język angielski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka

język angielski

Trzeci przedmiot rozszerzony (do wyboru- od klasy II):

biologia, geografia, historia, informatyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (do wyboru – od klasy II):

biologia, geografia, historia, informatyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (do wyboru – od klasy II):

biologia, geografia, historia,  informatyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (do wyboru – od klasy II):

biologia, geografia, historia, fizyka

Ilość miejsc: 30

Ilość miejsc: 30

Ilość miejsc: 30

Ilość miejsc: 20

Drugi język obcy

(do wyboru): niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

Drugi język obcy

(do wyboru): niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

Drugi język obcy

 (do wyboru):

 niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

Drugi język obcy

(do wyboru): niemiecki, włoski, francuski, rosyjski

 

Więcej informacji na:

https://www.1lowolomin.pl

oraz

https://www.facebook.com/1lowolomin/

 

Linki do filmów promujących szkołę: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZg0rMO0yGY

https://www.youtube.com/watch?v=i6vfM4gk1C0

Metryczka

Data publikacji 24.04.2019
Data modyfikacji 24.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały szkoły
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry