Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń lekarskich dla uczniów, którzy wybrali kształcenia w zawodzie - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń lekarskich dla uczniów, którzy wybrali kształcenia w zawodzie

Warszawa, dn. 14 czerwca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPU.571.1.23.2017.HP

Dyrektorzy ponadgimnazjalnych
szkół dla młodzieży
prowadzących kształcenie w zawodach
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w trosce o sprawne i prawidłowe przeprowadzenie badań lekarskich, umożliwiające złożenie przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w zawodzie, zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie wskazanym w tegorocznym harmonogramie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (tj. do 14 lipca do godz. 12.00), Mazowiecki Kurator Oświaty wskazuje, że już po 19 czerwca br. szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci, którzy znajdą się na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia w danej szkole, otrzymają takie skierowanie od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR
Wydziału Kształcenia
Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
-/-
Magdalena Cichostępska
 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.06.2017
Data modyfikacji 07.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz

Nawigacja

do góry