Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o wolnych miejscach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wolnych miejscach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4, informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zasadniczej, liczba wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych przedstawia się następująco:

1. Liceum Ogólnokształcące:

a) semestry I - 25 wolnych miejsc

b) semestry I I I - 20 wolnych miejsc

2. Szkoła Policealna w zawodzie:

a) technik bhp-23 wolne miejsca.

Metryczka

Data publikacji 12.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry