Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lista olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 - Olimpiady przedmiotowe -

Nawigacja

Olimpiady przedmiotowe

Lista olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych:

L.p.

Nazwa olimpiady Organizator

Przedmiot /etap edukacyjny

1

Olimpiada matematyczna juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej 
w Warszawie
matematyka
gimnazjum
2

Olimpiada matematyczna

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej  w Warszawie
matematyka
szkoła ponadgimnazjalna
3

Olimpiada  języka polskiego

Instytut Badań Literackich PAN
język polski
szkoła ponadgimnazjalna
4

Olimpiada  języka angielskiego gimnazjalistów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu
język angielski
gimnazjum
5

Olimpiada języka angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu
język angielski
6

Olimpiada informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie
 Informatyka
szkoła ponadgimnazjalna
7

Olimpiada informatyczna gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent z Gdyni
Informatyka
gimnazjum
8

Olimpiada języka białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki
język białoruski
szkoła ponadgimnazjalna
9

Olimpiada  języka niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu
język niemiecki
szkoła ponadgimnazjalna
10

Olimpiada  języka rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski
język rosyjski
szkoła ponadgimnazjalna
11

Olimpiada  języka francuskiego

PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego
w Polsce
język francuski
szkoła ponadgimnazjalna
12

Olimpiada języka łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne
w Warszawie
język łaciński i kultura antyczna
szkoła ponadgimnazjalna
13

Olimpiada biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników
w Krakowie
biologia
szkoła ponadgimnazjalna
14

Olimpiada chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne
 w Warszawie
chemia
szkoła ponadgimnazjalna
15

Olimpiada filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne
w Warszawie
filozofia
szkoła ponadgimnazjalna
16

Olimpiada geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie
geografia
szkoła ponadgimnazjalna
17

Olimpiada fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie
fizyka
szkoła ponadgimnazjalna
18

Olimpiada artystyczna

Stowarzyszenie  Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie
historia muzyki, historia sztuki
szkoła ponadgimnazjalna
19

Olimpiada historyczna gimnazjalistów

Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie
historia
gimnazjum
20

Olimpiada historyczna

Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie
historia
szkoła ponadgimnazjalna
21

Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Uniwersytet Warszawski
wiedza o społeczeństwie
szkoła ponadgimnazjalna

 

Lista olimpiad interdyscyplinarnych lub z przedmiotów dodatkowych:

L.p. Nazwa olimpiady Organizator
1
 Olimpiada Przedsiębiorczości
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
2
 Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
3
Olimpiada Medialna
Fundacja Nowe Media
4
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
5
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Fundacja Matematyków Wrocławskich
6
Olimpiada Teologii Katolickiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
7
Olimpiada Astronomiczna
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
8
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Liga Ochrony Przyrody
9
 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
Uniwersytet w Białymstoku
10
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika
11
Olimpiada Znajomości Afryki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
12
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Filmoteka Narodowa
13
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
14
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
15
Olimpiada Cyfrowa
Fundacja Nowoczesna Polska
16
Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
17
Olimpiada Wiedzy o rodzinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Metryczka

Data publikacji 27.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry